Handelshøgskolen


Vi er den tredje største handelshøgskolen i Norge som tilbyr høyere økonomisk/administrativ utdanning til og med doktorgradsnivå, i tillegg til utdanning innenfor informasjonssystemer og trafikklærer.

våre studier

BACHELORSTUDIER

Ved Handelshøgskolen Nord universitet tilbyr vi bachelorstudier som skal gi deg grunnlag for gode jobber ute i næringslivet. Alle bachelorstudiene gir deg også mulighet til å gå videre på master hos oss eller ved andre høgskoler og universitet i Norge og utlandet.

Begynner du på et av våre bachelorstudier, har du mange muligheter for valg av fordypning og spesialisering. Studiet er fleksibelt og i løpet av første studieår kan du velge hvilken faglig retning du vil ta innenfor våre bachelorstudier og om du eventuelt vil ta et år eller et semester i utlandet.

Se våre studier 

MASTERSTUDIER

Har du høye ambisjoner når det gjelder utdanning og karriere, er våre masterstudier noe for deg. I tillegg til siviløkonomutdanningen med mange spesialiseringer, tilbyr vi masterstudier innenfor områder hvor vi er langt fremme når det gjelder internasjonal forskning. ​

 

Se våre studier 

MBA-STUDIER

Ønsker du kompetanseheving, men er i full jobb? Da kan ett av våre samlingsbaserte studieprogram være noe for deg. På disse studieprogrammene er undervisningen lagt opp i 3-4 samlinger pr. semester, som går over 2-3 dager. Studiene er på deltid og flere av eksamenene er lagt opp til å kunne gjennomføres over nett hjemmefra (hjemmeeksamen). Det er tilrettelagt for deg som er i full jobb. Les om våre spennende studieprogram og søk i dag, for å få fart på din karriere.


Se våre studier

Se alle studier ved Handelshøgskolen
Ph.d. i Bedriftsøkonomi

vår forskning

Faglig og administrativ organisering ved Nord universitet er for tiden under omstrukturering. Mer og oppdatert informasjon vil komme når dette er avklart.

​Handelshøgskolen ved Nord universitet driver forskning på høyt internasjonalt nivå innenfor det bedriftsøkonomiske fagfeltet og andre områder som naturlig hører hjemme innenfor våre fagområder.

Vi skal fremme forskning som er nytenkende, kreativ og internasjonalt orientert, og har som ambisjon å være blant de fremste internasjonalt på forskning innen våre satsingsområder som er: entreprenørskap og innovasjon, økologisk økonomi og etikk, økonomistyring i kontekst, næringsutvikling i nordområdene.
Andre sentrale forskningsområder er transportøkonomi, opplevelsesbasert reiseliv, sikkerhet og beredskap, samt maritim økonomi og ledelse.

Våre forskere publiserer årlig et stort antall artikler i internasjonale tidsskrifter og deltar på mange internasjonale konferanser innenfor de ulike økonomiske fagene. Fagmiljøet er også kontinuerlig med i gjennomføring av internasjonale forskningsprosjekter, og vi har årlig ambisjoner om å arrangere internasjonale konferanser og seminarer ved Handelshøgskolen. Dette gir viktige faglige impulser til miljøet og representerer sentrale forutsetninger for at det vitenskapelige personale skal kunne gi god forskningsbasert undervisning.


Ph.d. i bedriftsøkonomi

Stiftelsen Økonomisk Forskningsfond

Stipendiatprogram Nordland 

om fakultetet

Fra 1985 og frem til i dag har vi utdannet flere tusen kandidater fra de ulike grunnstudiene innenfor økonomi og administrasjon, regnskap og revisjon samt IT. Mer enn 3 600 siviløkonomer har sin utdanning fra handelshøgskolen ved Nord universitet.

Vi har et solid forskningsmiljø innenfor økonomisk-administrative fag og er helt i tet innen områdene entreprenørskap, innovasjonsledelse, økonomistyring i offentlig sektor,
transportøkonomi, økologisk økonomi og etikk.
Vi har i en årrekke kunnet vise til landets beste forskningsproduksjon pr. forsker blant handelshøgskolene. 61 kandidater har hittil forsvart sin doktorgrad hos oss.

 

Mer om fakultetet


Organisering
Ledelse og administrasjon
Råd og utvalg
 Vår historie


Handelshøgskolen HHN

har du spørsmål om våre studier?

        
Kom gjerne innom, eller kontakt våre studieveiledere på telefon eller e-post.
Vi holder til i 2. etasje ved inngang A.  
    
        

Bachelor / Årsstudium
Kathrine Mathisen
Tlf. 755 17144

Siviløkonom / Master of Science
Ellinor Ida Kirkfjell
Tlf. 755 17646

MBA-studier
Anita Kransvik
Tlf. 755 17652

Ph.d i bedriftsøkonomi
Grete Ingemann Knudsen
Tlf. 755 17677

 

vårt mentorprogram

Ønsker du å stille fremst i køen når du skal søke jobb?

Mentorprogrammet er et satsingsområde ved Handelshøgskolen som skal bidra til å koble studenter ved Handelshøgskolen, Nord universitet sammen med ledere fra norsk næringsliv.

Siktemålet er å danne en personlig dialog, der ­mentor og student møter hverandre for å diskutere karriere og ­personlig utvikling. Dette er videre ment å gi innsikt i virksomhets­ledelse og ­forholdet mellom teori og praksis.

Dette er en unik mulighet – både for student og mentor.

Hvem kan søke
Alle økonomistudenter ved HHN som er på masternivå høsten 2017 når ­programmet starter.

Det vil si du som nå, våren 2017 ­avslutter bachelor eller er på 4. år ­master. Studenter som blir tatt opp til master høst 2017 får også anledning til å søke i august.

Søkere må ha gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig.
Vi oppfordrer spesielt studenter som avslutter bachelor-/masterstudiet neste år, til å søke.
Søknadsfrist 22. mai 2017
Søknadsfrist for nye studenter
høst 2017: 28. august 2017

Søknad leveres til Anita Eide,
administrasjonen Handelshøgskolen
evt. på mail: anita.eide@nord.no

Les mer om mentorprogrammet her
 

 

 

Mentorprogrammet - student og mentor

Alumni

Handelshøgskolen Alumni er et alumninettverk for studenter som har studert eller er i ferd med a avslutte sin utdanning ved Handelshøgskolen, Nord universitet. Nettverket gir mulighet til a opprettholde kontakten med studiestedet og ikke minst med tidligere studiekamerater.
 

Hvem kan bli medlem?
Handelshøgskolen Alumni er åpent for alle som har tatt sin grad eller er ansatt ved Handelshøgskolen, Nord universitet.

Alumner som logger seg på med fødselsnummer får automatisk tilsendt passord og lagt som aktiv i portalen. Andre vil få tilgang ved en manuell godkjenning i administrasjonen på Handelshøgskolen.

Hva slags innhold finner du i alumniportalen?
- Nyheter fra universitetet, handelshøgskolen og ditt fagmiljø
- Kalender med informasjon om hva som skjer på handelshøgskolen og i ditt fagmiljø
- Jobbannonser som er relevante for din utdannelse
- Andre alumner som du kan holde kontakten med gjennom portalen

Hvem kan bidra med innhold?
Du som vanlig bruker kan dele informasjon i portalen. Du kan for eksempel tipse om nyheter eller ulike arrangement som er relevant for ditt fagmiljø. Alle brukere kan også legge ut jobbannonser på vegne av seg selv eller sin bedrift.

Nyhetsbrev
Som medlem i portalen vil du få tilsendt nyhetsbrev fra handelshøgskolen direkte til e-postkontoen din noen ganger i året.

Registrer deg i alumninettverket her

HHN-Alumni logo 

kontakt oss

For besøkende

Administrasjonen ved Handelshøgskolen finner du i 2. etasje i hovedbygget, inngang A.

 

Telefon og epost:

Tlf: 75 51 72 00 (sentralbord)

Se ansatteoversikt for tlf.nr. og e-postadresser til de ansatte ved Handelshøgskolen.

Postadresse:

Handelshøgskolen
Nord universitet
Postboks 1490
8049 Bodø