Utveksling

studenter paa kuppelen

Hvor vil du dra?Søknadsfrister20. januar (høstsemesteret)

1
. oktober (vårsemesteret)

Kontakt oss


Åpningstidene for besøk og telefonspørsmål er 10.00‒14.00.

E-post: exchangestudent@nord.no
Telefon: +47 75 51 78 70

Ønsker du å gi tilbakemelding om nettsidene knyttet til utveksling? 
Kontakt hanne.m.reistad@nord.no 

 

– Ville kjenne på følelsen av å være litt lostDa Remi valgte Sør-Korea som destinasjon for sitt utvekslingsopphold var bakgrunnen at han ville utfordre seg selv og oppleve noe totalt annerledes. Ønsket om å kjenne seg litt lost fikk han innfridd da han ankom Busan i Sør-Korea.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-biovitenskap-og-akvakultur/artikler/Sider/Ville-kjenne-pa-folelsen-av-a-vare-litt-lost.aspx– Ville kjenne på følelsen av å være litt lost
Med hundekjøring på timeplanenIdrettsstudent Kolbjørn Lindberg (22) er på utveksling ved University of Alaska i Anchorage, USA. Han har en klar oppfordring til alle som vurderer et semester i utlandet: gjør det!https://www.nord.no/no/studier/utveksling/intervju/Sider/med-hundekjoring-pa-timeplanen.aspxMed hundekjøring på timeplanen
- Ikke la språk og kultur være en barriereKristoffer Bolsø (26) har nylig avsluttet sin bachelor i internasjonal markedsføring. Tredjeåret reiste han på utveksling til Japan, og hadde også praksis ved Innovasjon Norges kontor i Tokyo.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-biovitenskap-og-akvakultur/artikler/Sider/Ikke-la-sprak-og-kultur-vare-en-barriere.aspx- Ikke la språk og kultur være en barriere