Om Handelshøgskolen

Handelshøgskolen ved Nord universitet (HHN) ble etablert i 1985, da under navnet Siviløkonomutdanningen i Bodø.
Handelshøgskolen fasade

Vi har et solid forskningsmiljø innenfor økonomisk-administrative fag og er helt i tet innen områdene entreprenørskap, innovasjonsledelse, økonomistyring i offentlig sektor, transportøkonomi, økologisk økonomi og etikk. Vi har i en årrekke kunnet vise til landets beste forskningsproduksjon pr. forsker blant handelshøgskolene. 

I dag har vi ca. 2 700 studenter og 220 ansatte. Vi bidrar med kunnskap og kompetanse til næringsliv og offentlig forvaltning, både gjennom forskning og gjennom utdanning av kandidater på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Utvalg

 • Forskningsutvalget (FU-HHN) er et utvalg ved Handelshøgskolen med ansvar for saksforberedelser og beslutninger i saker som gjelder rekruttering, forskning og forskerutdanning.​

  Mandat og retningslinjer for FU-HHN (pdf)

  Medlemmer

  • ​Terje Mathisen (prodekan for forskning og utvikling – leder)
  • Elena Dybtsyna (programansvarlig ph.d.)
  • Frode Mellemvik
  • Frank Lindberg
  • Pål Pedersen
  • Marta Lindvert
  • An-Magritt Steinset Kummeneje
  • Trine Åsheim Bernhardsen (stipendiat)
  • Petter Sandstad
 • Internasjonalt utvalg ved Handelshøgskolen (IU-HHN) er et rådgivende utvalg for dekan i saker som vedrører internasjonalisering og internasjonalt samarbeid innen forskning og utdanning.

  Mandat og retningslinjer for IU-HHN​ (pdf)

  Medlemmer

  • Maria Bogren - Leder
  • Dolores Modic - Faggruppe Innovasjon og entreprenørskap
  • Anastasia Henk - Faggruppe Markedsføring, organisasjon og ledelse
  • Pål Pedersen - Faggruppe Økonomisk analyse og regnskap
  • Özlem Nordfjaern - Faggruppe Trafikk
  • Elena Dybtsyna - Faggruppe Nordområdekunnskap
  • Sandra Wiik - Administrasjon (referent)
  • Asif Islam Shuvo - Student
  • Pål Inge Johansen - Student
 • Utdanningsutvalget ved Handelshøgskolen ved Nord universitet (UU-HHN) er et koordinerende utvalg i saker som gjelder studierelaterte forhold og kvalitet.

  Mandat og retningslinjer UU-HHN​ (pdf)

  Medlemmer

  • Siri Jakobsen - Leder
  • Vivi Marie Lademoe Storsletten
  • Marianne Steinmo
  • Jorunn Grande
  • Hilde Kjelsrud
  • Maria Bogren
  • Iselin Kristine Maurseth Steira
  • Gustav Emil Skoglund (student)
  • Sebastian Furø Hagen (student)
  • Ellen Sirnes (Adm)