Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Få svar på spørsmål som er viktig for deg som student.

Bolig og velferd

 • Studentsamskipnaden skal ta seg av studentenes velferdsbehov på studiestedet. De legger til rette for studentboliger, kantine, treningssentre, helsetjenester, barnehager, utstyr til aktiviteter og mye mer. 

  Se mer på hjemmesiden til vår studentsamskipnad, Studentinord.

 • Det kan være lurt å søke bolig hos Studentinord så tidlig som mulig og gjerne før du har fått bekreftet studieplass. Du er ikke bundet av dette boligtilbudet selv om du ikke får studieplass.

  Se også "Ofte stilte spørsmål om bolig" hos Studentinord.

Eksamen

 • Dersom du er for syk til å gjennomføre eksamen, må du fremlegge dokumentasjon på fraværet innen en uke for å få gyldig fravær.

  Les mer om sykdom under eksamen.

 • Da må du melde deg opp til eksamen i Studentweb. Det gjør du ved å søke opp emnet under «Aktive emner» eller klikke på «Ta emnet på nytt» i din utdanningsplan, innen frist gitt i studiekalenderen. 

 • Ta med
  - Egen PC/Mac og ladekabel
  - Din mobiltelefon, denne må du ha i tilfelle du må logge inn med tofaktorautentisering​
  - Gyldig legitimasjon
  - Skrivesaker


  Det er også lurt å ta med en god matpakke og noe å drikke.

  Utfyllende informasjon om digital skoleeksamen.

 • Oversikt over tillatte hjelpemidler ved eksamen skal være angitt i emnebeskrivelsen og skal fremgå av eksamensoppgaven. Det kan variere fra emne til emne hvilke hjelpemidler som er tillatt under eksamen. Husk derfor å sjekke hva som er tillatt hver gang du skal ta eksamen.

  Les om hjelpemidler under eksamen.

 • Gå til Studentweb og se "Kommende hendelser". Du kan også velge «Aktive emner». Trykk på emnet du skal ha eksamen i og deretter på «Vurdering».

 • Når du har fullført semesterregistreringen i Studentweb innen frist gitt i studiekalenderen, skal du bli oppmeldt til alle ordinære eksamener som ligger i din utdanningsplan det aktuelle semesteret. Sjekk likevel i Studentweb, under «Aktive emner», at dette faktisk stemmer. Du er selv ansvarlig for å være både undervisnings- og vurderingsmeldt (meldt til eksamen). 

 • Du kan trekke deg fra vurderingen inntil to uker før eksamensdagen. Dette gjør du i Studentweb under «Aktive emner». Dersom du gjør dette, benytter du deg ikke av et eksamensforsøk. Vær oppmerksom på at du da ikke vil få tilgang til ny eksamen (konteksamen). Neste eksamensforsøk blir derfor neste ordinære eksamen. ​​Oppmelding må gjøres manuelt innen frist gitt i studiekalenderen. ​

 • Et kandidatnummer er unikt for hver eksamen du skal ha. Det skal sikre anonymitet for kandidatene. Det er ikke det samme som studentnummeret ditt.
  Du finner kandidatnummeret under Aktive emner i Studentweb, ved å klikke på pila for hver enkelt del.

 • Nord universitet bestreber seg på å sørge for å få gjort sensur tilgjengelig innen sensurfrist. Vi legger ut sensur fortløpende. Dersom sensuren ikke blir lagt ut på sensurfrist, ta kontakt med emne- eller studieansvarlig på fakultetet.

Forelesninger, samlinger og timeplan

 • Du finner i all hovedsak informasjon om samlingsdatoer under studieplan på ditt studieprogram.

  Dersom du ikke finner den informasjonen du leter etter der, kan det være lurt å sjekke enten:

  1. Samlesiden for samlingsplaner
  2. Informasjon under studieprogrammet som ligger på siden til ditt studieprogram
  3. Informasjon som ligger i Canvas (det får du tilgang på når du er registrert som student hos oss)
 • Du finner timeplanen dine i TimeEdit. Her kan du søke opp timeplan for emner, kull og ansatte.
  Etter du har godkjent utdanningsplanen din i Studentweb, og logger på studenttimeplanen vil du få opp din individuelle timeplan neste virkedag.
  Enkelte kull (klasser) og emner (aktiviteter) er fordelt på mindre grupper, da kan du søke på klasse eller aktivitet.

  Du kan søke opp en timeplan som inneholder alle dine undervisningstimer. Du kan søke på person (student/lærer), undervisning (kull/emne/aktivitet), rom eller en kombinasjon av disse.

 • Som student kan du reservere grupperom i romreservasjonen til TimeEdit.

 • Hvordan abonnere på timeplanen til egen kalender:

  1.

  Abonnere på timeplan via TimeEdit


  2.

  Abonnere på timeplan via TimeEdit, trinn to.

  3.

  Abonnere på timeplan via TimeEdit, trinn tre.

  Lim inn lenken i din kalendertype. 

 • Hvordan søke i timeplan:

  Du kan søke på ulike objekter, f.eks Klasse, og velge ditt kull. Klikker du på kullet, flyttes det over til

  «Mine valg» og du kan velge:

  Du kan velge mellom to timeplanvisninger:

  Radtimeplan:

  Grafisk timeplan:

IT og utskrift

 • Endring av passord kan du gjøre i Selvbetjeningsportalen.

  Se IT Helpdesk sine sider for mer informasjon om passord.

 • Studenter og ansatte benytter trådløsnettet 'Eduroam'.
  Du må aktivere brukerkontoen din for å få tilgang til gratis Wi-Fi på campus. Gå til Selvbetjeningsportalen og følg videre instrukser i portalen. 

  Brukernavn er din studentepost: studentnummer@student.nord.no

  Passord er det du laget under aktivering av brukerkontoen. Se IT Helpdesk sine sider for mer informasjon om Wi-Fi.

 • Se IT Helpdesk sine sider for informasjon hvordan du får Microsoft 365 og Office-pakken.

 • Se sidene om studiestart for informasjon om hvordan du får adgangskort.

 • Se informasjon om hvordan du fyller på kontoen din, og hvordan du kan skrive ut, på IT Helpdesk sine sider.

Kildehenvisning: APA

 • Indirekte sitat / Referat/ Parafrase
  I teksten gjengir du innholdet i kilden med egne ord, dvs. omformulerer den opprinnelige teksten. Dette kalles indirekte sitat eller referat. Vær oppmerksom på at du ikke fordreier meningsinnholdet når du skriver om. Ved indirekte sitat må forfatters etternavn og årstall oppgis. Det er litt ulik praksis når det gjelder sidetall. Du bør oppgi sidetall hvis ikke annet er spesifisert eller faglærer har andre ønsker.
  (Dalland, 2013, s. 39) eller (Dalland, 2013)

  Sitat
  I løpende tekst kan du gjengi kilden din ordrett, dvs. bruke ren avskrift. Dette kalles direkte sitat. Ved direkte sitat skal både forfatter, årstall og side teksten er hentet fra oppgis:
  (Erikson, 2010, s. 76)

  Mindre enn 40 ord
  Skal skrives som del av den løpende tekst i doble anførselstegn, med referansen i parentes: "Når vi siterer en tekst og ikke bare refererer, må vi i henhold til APA-systemet alltid angi hvilken side sitatet står på" (Erikson, 2010, s. 76).

  Over 40 ord
  Settes opp som et eget avsnitt uten anførselstegn. Avsnittet skal ha bredere venstremarg:

  Ved å bruke barnehagebarnas begrep om å jukse og "på lat" får forfatterne fram hva de legger i nærvær:

  Vær til stede - du kan ikke jukse med nærværet. Å jukse med nærværet blir kun å være nær på "lat", og vi som jobber i barnehagen, vet at "på lat" er et sted som finnes bare i fantasien. (…) dine ansatte vil gjennomskue deg øyeblikkelig. (Nakling & Vavik, 2010, s. 83)

  Hvis deler av et sitat utelates, skriv (…) inn i sitatet der tekst er utelatt.

  Tips i EndNote:
  Sette inn sidetall: I Word plasser pekeren din i den korte henvisningen i teksten du vil endre og klikk på «Edit & Manage Citations» i EndNote-fanen. Skriv inn sidetall i feltet «Pages».

  Ser vår APA eksempelsamling her

 • Dersom det ikke er oppgitt personlig forfatter regnes organisasjonen som forfatter. Dette er vanlig ved nettsider og rapporter. 
  (Statistisk Sentralbyrå, u.å.)

  Hvis organisasjonen har et langt navn, og du vet at du kommer til å henvise til kilden mange ganger, kan du bruke en kortform. Første gangen du henviser til organisasjonen i teksten fører du opp kortformen i skarpe klammer, etter navnet, slik:

  (Norsk organisasjon for asylsøkere [NOAS], 2000).
  De neste gangene bruker du bare kortformen, slik: (NOAS, 2000). Kortformen bør være en innarbeidet forkortelse som er kjent for leserne. I litteraturlisten må organisasjonsnavn være skrevet fullt ut.

  Tips i EndNote:
  Skriv inn organisasjonsnavn i feltet «Author». Husk å ha komma etter organisasjonsnavn hvis det består av flere ord – eks.: Statistisk Sentralbyrå,
  Organisasjonsnavn forkortelse: I Word plasser pekeren i parentesen med henvisning du vil endre og klikk på «Edit & Manage Citations» i EndNote-fanen. Velg «Exclude author» under «Formatting» og skriv «Organisasjonsnavn [Forkortelse], » i feltet «Prefix» - eks. «Norsk organisasjon for asylsøkere [NOAS], ». Husk å ha ett mellomrom rett etter kommaet.

  Se vår APA eksempelsamling her

 • Årstall mangler
  I en kilde der årstall ikke er angitt, brukes «u.å.» i parentesen:(Utdanningsdirektoratet, u.å.)

  Utgiversted mangler
  I en kilde der utgiversted ikke er angitt, brukes forkortelsen u.s. i litteraturlista.
  Arnesen, I. (2018). Den lille boka. u.s.: Forlaget.

  Sidetall mangler
  Hvis det mangler sidetall kan du føre opp avsnitt, kapittel eller paragraf. Avsnitt, kapittel eller paragraf settes da sist i parentesen, etter et evt. årstall:
  (St.meld. nr. 12, 2002-2003, kap. 4.3.1)
  (Personopplysningsloven, § 18)

  Tips i EndNote:
  År mangler: Skriv «u.å.» i feltet «Year»
  Sidetall mangler: I Word plasser pekeren i den korte henvisningen i teksten du vil endre og klikk på «Edit & Manage Citations» i EndNote-fanen. Skriv inn avsnitt, kapittel eller paragraf i feltet «Pages».

  Se vår APA eksempelsamling her

 • Bøker
  Det er den utgaven eller oversettelsen du har brukt, du skal vise til. Opplysninger om utgave står på de fremste sidene i boka. Om du er usikker kan du også søke opp boka i Oria og velge "Detaljer". Årstall for opplag skal ikke oppgis.


  Nettsider
  Når du skal finne årstall og dato se etter når siden sist ble oppdatert.

  Se vår APA eksempelsamling her

 • Det skal være semikolon ; mellom kildene når du har flere kilder i en parentes:
  (Fuentes, 2011; Morrison, 2012)


  Tips i EndNote: 
  Sett pekeren i parentesen med henvisning du ønsker å føye en kilde til og sett inn en eller flere referanser fra EndNote.

  Se vår APA eksempelsamling her

 • Når du henviser til kilder av ulike forfattere med samme etternavn i den løpende tekst, skal du ta med initialer.
  (A. A. Forfatteretternavn, årstall)
  J. P. Olsen (2014) er uenig med A. L. Olsen (2013) ...

  Se vår APA eksempelsamling her

 • (Forfatter, Årstall+bokstav)
  (Madsen, 2006a)
  (Madsen, 2006b)

  Se vår APA eksempelsamling her

Lån og stipend fra Lånekassen

 • Stipend fra Lånekassen blir utbetalt som lån. Når du består studiepoeng blir dette lånet omgjort til stipend, det betyr at du ikke trenger å betale tilbake denne summen. Du må være borteboer for å få stipend, altså ikke bo hjemme hos dine foreldre. 

  Studielån fra Lånekassen blir utbetalt som lån, og vil ikke kunne bli omgjort til stipend. Dette er penger du må betale tilbake etter endt utdanning. 

  > Les mer på Lånekassen sine sider

 • Alle som er tatt opp som student ved Nord universitet kan søke om lån og stipend fra Lånekassen. 

  Du kan lese mer om lån og stipend fra Lånekassen på Lånekassens nettsider

 • Du kan lese om hvor mye du kan få i lån og stipend på Lånekassens nettsider. 

 • Du søker om lån og stipend på Lånekassens nettsider

 • De ordinære søknadsfristene er 15. november for hele året eller bare høstsemesteret, og 15. mars for bare vårsemesteret. 

  Det er enkelte unntak fra disse fristene. Ta kontakt med Lånekassen hvis du har spørsmål om søknadsfristene til Lånekassen. 

 • Hvis du har søkt om lån og stipend fra Lånekassen, får de beskjed om at du er aktiv student ved Nord universitet noen få dager etter at du har betalt semesteravgiften og semesterregistrert deg. 

  Hvis du avbryter studiene dine i løpet av semesteret eller studieåret, må du selv gi beskjed til Lånekassen om dette.  

Opptak

 • Du finner informasjon om våre studieprogram under Finn studieprogram 

 • Du kan søke opp poenggrenser fra tidligere år i studiearkivet til Samordna opptak.  

  Hvis du har spørsmål om poenggrenser for studier i det lokale opptaket vårt, for eksempel til 2-årige masterprogram, kan du ta kontakt med opptakskontoret i e-post til opptak@nord.no

 • Du finner informasjon om venteliste i Samordna opptak og i våre lokale opptak på siden vår om venteliste.

 • Du kan lese om hvordan poengsummen din beregnes når du søker om opptak til grunnutdanninger, som for eksempel årsstudier og bachelorutdanninger, på denne siden til Samordna opptak

  Skal du søke om opptak til studier der opptaksgrunnlaget er bachelorgrad, som for eksempel et 2-årig masterprogram eller en videreutdanning, kan du lese mer om poengberegning på siden vår om poengberegning og rangeringsregler

 • Svar ja på tilbudet og send søknad om reservert studieplass til Nord i e-post til postmottak@nord.no innen tre (3) uker etter at du mottok tilbudet.  

  Hvis søknaden din eller eventuell dokumentasjon inneholder sensitive personopplysninger, for eksempel opplysninger om helseforhold, må du sende søknad og dokumentasjon via eDialog eller i posten til: 

  Opptakskontoret 
  Nord universitet 
  Postboks 1490 
  8049 Bodø

  Vi kan innvilge en søknad om reservert studieplass dersom det har oppstått uforutsette og tungtveiende forhold som gjør at du ikke kan benytte studieplassen. Slike grunner kan være fødsel, adopsjon, innkalling til førstegangstjeneste og liknende.

  Les mer på siden vår om reservasjon av studieplass

 • Ja, det kan du. Ta kontakt med studieveileder god tid i forkant slik at vi kan legge tidlig til rette for deg.  

  Du finner kontaktinformasjonen til studieveileder på nettsiden til studieprogrammet ditt, som du kan søke opp i studiesøket vårt

  Frist for å søke om tilrettelegging til eksamen er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret. 

  Les mer mer om tilrettelegging.

 • Kontakt studieveileder for studieprogrammet for å høre om mulighetene som finnes. Du finner kontaktinformasjonen til studieveileder på nettsiden til studieprogrammet ditt, som du kan søke opp i studiesøket vårt

  Muligheten for overføring til heltid kommer an på om det er ledige studieplasser på heltidsstudiet og om du oppfyller andre krav, for eksempel til studieprogresjon.  

  Hvis overføring ikke er mulig, må du søke opptak til studieprogrammet på heltid gjennom Samordna opptak. 

 • Du kan ta kontakt med studieveileder for studieprogrammet ditt hvis du har behov for å ta studiet over lengre tid.  

  Du finner kontaktinformasjonen til studieveileder på nettsiden til studieprogrammet ditt, som du kan søke opp i studiesøket vårt. 

Pensum

 • Pensum finner du under hver emnebeskrivelse som ligger tilgjengelig under hvert enkelt studieprogram (altså - ikke samlet). 

  Ny student
  > Se hvordan du finner pensum

  Studenter i løp
  Samme som ovenfor, men studenter som går 2. semester, eller er lengre ut i studieløpet må velge riktig år/kull fra dropdown-menyen til høyre.
  Pensum ligger også lenket til i emnerommet i Canvas.

  • Du kan kjøpe mye av litteraturen (bøker og kompendier) du trenger i våre bokhandlere.
  • Universitetsbiblioteket har noen få eksempler av bøker som inngår i pensum.
  • Bøker og tidsskriftsartikler kan man finne ved å søke i Oria.
  • På bibliotekets nettsider finner du generell informasjon om innhenting av faglitteratur. 
  • Mange studiesteder har også egne Facebook-grupper hvor brukte pensumbøker selges. 

Semesterregistrering

 • Semesteravgiften er med på å finansiere velferdstilbudet til Studentinord. Avgiften går blant annet til kontingent i Norsk Studentorganisasjon (NSO), helsekasse og rådgivningstjeneste.

  Les mer om semesteravgiften og hvordan den fordeles.

 • Feide er en påloggingstjeneste som institusjonen benytter på bl.a Studentweb, Canvas, og timeplan. Når man åpner disse digitale tjenester kan man velge å logge på ved bruk av "Feide". Da får man mulighet til å benytte studentnummer og Nord-passord for å logge seg på. Velg alltid "Feide pålogging" hvis det er tilgjengelig.

 • Ditt brukernavn er: studentnummer (6 siffer) (tjenester som søknadsweb, studentweb, Canvas , timeplan, romreservasjon) eller nord-epostadresse (studentnummer@student.nord.no) (tjenester som wi-fi, epost, office 365, utskriftskonto).

  Ditt passord er: det du opprettet under aktivering av brukerkontoen din.  Passordet ditt vil være det samme for alle felles digitale tjenester ved Nord (StudentWeb, Canvas, Wi-Fi, utskrift, Office 365 osv). 

  I tillegg er tofaktorautentisering nødvendig til de fleste tjenester. Se IT Helpdesk sine sider for mer informasjon om oppsett av tofaktorautentisering.

 • Studentbevis viser at du er aktiv student ved institusjonen. For å få studentbevis må du ha betalt semesteravgift og registrert deg som student. Studentbevis er tilgjengelig som app "Studentbevis" for både iOS, Android og Windows. Når du laste ned appen må du registrere deg som bruker. Brukernavn er ditt studentnummer. Passord er det du opprettet når du aktivert Nord-kontoen din.


  Studentbevis gir deg tilgang til rabatter på kollektivtransport på samme måte som et studentkort. Les mer og last ned "studentbevis".


  Hvis du ikke har en smarttelefon kan du fortsatt skaffe studentbevis i form av en klistermerker som festes på studentkortet ditt. Ta med kvitteringen for betalt semesteravgift til informasjonsskranken på ditt studiested.

  Les mer om studentbevis/studentkort

 • Semesteravgiften er på kroner 815,- .

  Slik fordeles semesteravgiften:
  • Kroner 620,- i semesteravgift til Studentinord.
  • Kroner 175,- i avgift til KOPINOR. Avgiften dekker kostnader ved bruk av opphavsrett-beskyttet materiale i undervisningssammenheng.
  • Kroner 20,- i støtte til SAIH. SAIH er Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond. Sistnevnte er frivillig å betale, og hvis du ikke vil gi din støtte endrer du beløpet fra kr. 815,- til kr. 795,-

 • Etter at du har takket ja til studieplassen får du tilsendt et velkomstbrev per epost som inneholder studentnummeret ditt. Velkomstbrev blir utlevert i slutten av juli eller i tidlig august, avhengig av studieprogram.


  Studentnummeret ditt inneholder 6 siffer og fungerer som ditt brukernavn for en rekke digitale tjenester ved Nord.        

  Obs: Du vil ikke få et velkomstbrev før du har takket ja til studieplassen.

 • For å registere deg som student må du først ha takket ja til tilbud om plass, samt mottatt velkomstbrevet med studentnummer. Fremgangsmåten er beskrevet på siden "Semesterregistrering".

 • Dersom du skal studere ved flere institusjoner, og allerede har betalt semesteravgift ved en annen utdanningsinstitusjon, må du gjøre følgende for å fortsatt opprettholde din aktive studierett ved Nord universitet:

  • Logg inn på studentweb tilhørende Nord universitet
  • Generer faktura som vanlig
  • Betal kun kopiavgiften
  • Send så dokumentasjon (f.eks. bekreftelse på utført betaling fra din nettbank) på betalt semesteravgift ved annen utdanningsinstitusjon til fsokonomi@nord.no 

  Når Nord universitet har mottatt kopiavgift og dokumentasjon fra deg, vil det bli ordnet slik at du kan semesterregistrere deg på Nord universitet.

 • Ja, hvis du planlegge å studere ved Nord universitet dette semester og har takket ja til et tilbud om plass. 

  Les mer om semesterregistrering.

Studiestart

 • Hvis du har obligatorisk oppmøte og ikke kan møte første dag, risikerer du å miste din studieplass.
  Ta kontakt med studieveileder på det studieprogrammet som du er tatt opp på. Du finner kontaktinformasjon til din studieveileder på ditt studieprogram.

 • Når du har fått opptak og takket ja til studieplassen, blir du lagt inn som aktiv student og ført på rett studieprogram i våre systemer. Du vil i løpet av noen dager motta en e-post med et velkomstbrev som inneholder ditt studentnummer. 

  Du finner mer informasjon om dette her:

 • Sjekk informasjon som ligger på ditt studieprogram.

 • Enkelte studieprogram har obligatorisk oppmøte. Sjekk informasjon som ligger om på ditt studieprogram.

  Er du tatt opp gjennom Samordna opptak (årsstudier og bachelorstudier) står dette i tilbudsbrevet fra SO. 

  Vi anbefaler deg å møte opp første studiedag
  Dette er uavhengig om det er obligatorisk oppmøte eller ikke.
  Det vil bli gitt masse nyttig informasjon denne dagen som du bør få med deg.

Søknad i Samordna opptak

 • Samordna opptak er en felles opptaksordning for høyere utdanning i Norge. Her kan du søke om opptak til flere studier ved flere utdanningsinstitusjoner i prioritert rekkefølge.  

  studiesøket vårt finner du både program som ligger i Samordna opptak og program som ligger i vår lokale Søknadsweb. Når du går inn på siden til et studieprogram du har søkt opp i studiesøket, vil du se en knapp med "Søk opptak". Klikk på "Søk opptak" for å komme til riktig søknad. 

 • I kvoten for førstegangsvitnemål konkurrerer du kun med skolepoengene dine. Du konkurrerer i denne kvoten bare til og med året du fyller 21 år.  

  I ordinær kvote konkurrerer du med skolepoeng, tilleggspoeng og alderspoeng.  

  Les om kvoter og poengberegning hos Samordna opptak.  

 • Søknaden din er registrert når du får en kvittering i "Meldinger" i søknaden din. Har du ikke fått kvittering, er ikke søknaden din registrert. Under "Meldinger" i søknaden din har du oversikt over alle kvitteringene dine. Det er alltid nyeste kvittering som gjelder. Du er selv ansvarlig for å sjekke at opplysningene i kvitteringen stemmer.

  Se mer informasjon på Samordna opptaks side for ofte stilte spørsmål

 • Når du har søkt, får du opp en liste i søknaden din over hva du må dokumentere. Denne finner du ved å velge "Se hva du må laste opp". Du er selv ansvarlig for å laste opp dokumentasjon i søknaden din. Hvis du lurer på om dokumentasjonen du har lastet opp er riktig, finner du eksempler på godkjent dokumentasjon her

  Se mer informasjon under Dokumentasjon på Samordna opptaks side for ofte stilte spørsmål

 • Se informasjon under Dokumentasjon på Samordna opptaks side for ofte stilte spørsmål

 • Se mer informasjon under Dokumentasjon på Samordna opptaks side for ofte stilte spørsmål

 • Se mer informasjon under Dokumentasjon på Samordna opptaks side for ofte stilte spørsmål

 • Du kan omprioritere studieønskene dine fram til 1. juli. For å omprioritere logger du deg inn på søknaden og endrer rekkefølgen på studieønskene dine. Du vil få en kvittering under Meldinger når søknaden er endret.

  Se mer informasjon på Samordna opptaks side for ofte stilte spørsmål

 • Du får svar i hovedopptaket 20. juli. Svaret finner du i søknaden din.

  Se mer informasjon på Samordna opptaks side for ofte stilte spørsmål

 • 24. juli er siste frist for å svare i hovedopptaket. Hvis du ikke svarer, blir dette betraktet som nei. 

  Se mer informasjon på Samordna opptaks side for ofte stilte spørsmål

 • Ja, det kan du. Men takker du ja til venteliste i hovedopptaket og får tilbud om studieplass i suppleringsopptaket, mister du automatisk plassen fra hovedopptaket.  

  Les mer på Samordna opptaks side om svar på tilbud.

  Hvis du ikke får et nytt tilbud i suppleringsopptaket, beholder du tilbudet du takker ja til i hovedopptaket.  

  Får du nytt tilbud i suppleringsopptaket må du huske å takke ja til dette tilbudet. 

  Se mer informasjon på Samordna opptaks side for ofte stilte spørsmål

  Du kan lese mer om venteliste på denne siden.

 • Ledige studieplasser er studieplasser som ikke ble fylt opp under hovedopptaket, og som fortsatt er ledige. 

  Se mer informasjon på Samordna opptaks side for ofte stilte spørsmål

 • Oversikten over ledige studier du kan søke på er tilgjengelig på nettsidene 19. juli. Du kan først søke på studier fra 20. juli kl. 09.00. Det er førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder. 

  Se mer informasjon på Samordna opptaks side for ofte stilte spørsmål

Søknad i Søknadsweb

 • Søknadsweb er søkeportalen vi bruker til det lokale opptaket vårt ved Nord universitet. Her kan du søke om opptak til for eksempel 2-årige masterprogrammer, videreutdanninger og enkeltemner.    

  studiesøket vårt finner du både studier med opptak gjennom Samordna opptak og studier med lokalt opptak gjennom Søknadsweb. Når du klikker seg inn på siden til et studieprogram, finner du en knapp med "Søk opptak" på siden. Klikker du på denne, så vil du bli ført videre til riktig søkeportal for studieprogrammet du er inne på. 

  Søknadsweb har ingen sammenheng med Samordna opptak. Dokumentasjon du laster opp i Samordna opptak vises ikke i Søknadsweb, og omvendt. Det er derfor viktig at du laster opp dokumentasjonen din på riktig sted. 

 • Hvis du ikke finner studiet du ønsker å søke på i søknaden, kan du ta kontakt med opptakskontoret i e-post til opptak@nord.no

 • Du kan lese om hva vi krever for at dokumentasjonen din skal være riktig og gyldig på siden vår om dokumentasjon

 • Hva du må laste opp er avhengig av hvilket studium du søker om opptak til. Du finner opptakskravet for hvert studieprogram ved å søke det opp i studiesøket vårt.  

  Du laster opp dokumentasjon til søknaden din i Søknadsweb under fanen Mine dokumenter.  

  Dersom du ikke får til å laste inn dokumenter til søknaden din, kan du ta kontakt med opptakskontoret i e-post til opptak@nord.no for å få veiledning.  

  Merk at det er ulikt utseende på søknaden i ulike nettlesere og på ulike enheter. Forsøk gjerne en annen nettleser eller enhet hvis du ikke får det til. 

 • Det er ditt ansvar å laste opp riktig dokumentasjon til søknaden din innen søknadsfristen. Vi sender ikke ut beskjed til deg hvis du mangler noe i søknaden din. Du må passe på at du har lastet opp all relevant dokumentasjon. 

 • Når vi har mottatt søknaden din, sender vi deg automatisk en kvittering på e-post. Sjekk at den registrerte e-postadressen i profilen din i Søknadsweb er riktig. Hvis du ikke ser at du har mottatt e-post med kvittering fra oss, anbefaler vi at du sjekker søppelpostkassen din.  

  Du kan også se kvitteringen i Søknadsweb. Logg deg inn i Søknadsweb og klikk på knappen «Kvittering» i søknaden din. Her vil du se hva du har søkt på og eventuelle merknader du har lagt inn i merknadsfeltet. 

 • Ledige studieplasser er studier som ikke ble fylt opp under hovedopptaket, og der vi har åpnet for at vi kan ta imot nye søknader om opptak etter at hovedopptaket er gjennomført. Du finner ledige studieplasser på nettsidene våre

  Det er samme opptakskrav til ledige studieplasser som i hovedopptaket, så du må være kvalifisert til studiet for å få opptak. Hvis du ikke er kvalifisert, vil du ikke få tilbud om studieplass selv om det fortsatt er ledige plasser.

 • Logg deg inn i søknaden din i Søknadsweb og takk ja der innen svarfristen.  

 • Sjekk at du er inne i Søknadsweb, og ikke i Studentweb. 

  Det er gjerne enklere å søke på PC enn på mobiltelefon. 

  Dersom du fortsatt ikke har fått til å søke etter å ha prøvd andre nettlesere og enheter, kan du ta kontakt med opptakskontoret i e-post til opptak@nord.no

 • Ja, du kan gjøre endringer i søknaden din fram til søknadsfristen. Logg inn i søknaden din i Søknadsweb og klikk på knappen «endre søknad». Nå kan du velge flere studier, trekke studier og på denne måten omprioritere rekkefølgen på studiene du søker.

 • Ja, det er mulig når studiene ligger i ulike opptaksgrupper. For eksempel kan du søke både på masterutdanninger, videreutdanninger og enkeltemner for samme semester eller studieår.

  Hvis du har spørsmål om hvordan du søker på flere studier samtidig, kan du ta kontakt med opptakskontoret på e-post til opptak@nord.no. 

 • Nei, du kan ikke lenger søke når fristen har gått ut. 

  Når vi har gjennomført opptaket vårt, kan ledige studieplasser bli lagt ut på nettsiden vår og i Søknadsweb med ny søknadsfrist eller med løpende opptak fram til studiet er fulltegnet.

 • Fristen for å laste opp dokumentasjon til søknaden er normalt innen søknadsfristen. 

  Du laster opp dokumentasjonen din i Søknadsweb

Verktøy

 • StudentWeb er studentens administrative verktøy og hvor en må registrere seg for hvert semester.

  På StudentWeb må du for hver semester:

  • registrere kontaktinformasjon
  • melde deg til eksamen og undervisning
  • godkjenne din utdanningsplan
  • generere semesteravgift for betaling i nettbank

  På StudentWeb finner du for øvrig:

  • din utdanningsplan
  • informasjon om eksamensavvikling som dato, eksamenslokale og kandidatnummer
  • eksamensresultater
  • bestilling av karakterutskrift
  • hvilke grader du har oppnådd
  • hva som er rapportert til Statens Lånekasse for Utdanning

  Det er også på StudentWeb du trekker deg til eksamen og gjør endringer i din utdanningsplan.

 • Logg inn med Feide-brukernavn og passord.

  Innlogging til Studentweb.

  Dersom du ikke får logget inn  med Feide, så benytt fødselsnummer og PIN-koden du mottok i ved studiestart. Du kan også logge inn via ID-porten (MinID, BankID)
  Mer informasjon om å få brukernavn og passord ved Nord universitet finner du på vår nettside om registrering.

Vitnemål

 • Vitnemålet ditt finner du i Vitnemålsportalen.

 • Ved å logge deg på Vitnemålsportalen kan du hente ut resultater fra all høyere norsk utdanning, i tillegg til bekreftelse på din grad. Herfra kan du også dele resultater med arbeidsgiver og lage deg din egen pdf av karakterutskrift. Du kan også bestille karakterutskrift fra Studentweb

 • Oppgavetittelen registreres i Studentweb.

  Du er selv ansvarlig for å legge inn oppgavetittel både på norsk og engelsk på bachelor- og masteroppgave innen innleveringsfristen for oppgaven.

  Les fremgangsmåte her

 • Ta kontakt med din studieveileder.

 • Ved tap av papirvitnemål kan du i særskilte tilfeller søke om å få utstedt duplikatvitnemål.

  Les mer om duplikatvitnemål her

 • Vitnemålet vil bli tilgjengelig i Vitnemålsportalen kort tid etter fullført studieprogram.

  Les mer om vitnemål her