– Dette er en utdanning som fremmer god folkehelse, mangfold, respekt og fellesskap for alle i samfunnet

Portrettbilde av Martine Wake Nyheim

Martine Wake Nyheim jobber hos FREM Bodø. Foto: privat

– Dette er en utdanning som fremmer god folkehelse, mangfold, respekt og fellesskap for alle i samfunnet
Det forteller Martine Wake Nyheim (30) som har studert bachelor i sosialt arbeid ved Nord universitet.

Martine har alltid vært veldig sosial, og lenge har hun ønsket å jobbe innenfor psykisk helse.

– Jeg vurderte først å hive meg på sykepleierstudiet, for så å ta videreutdanning som psykiatrisk sykepleier. Samtidig kjente jeg på lite motivasjon for å gjennomføre et så langt studieløp med så mye somatisk fokus, når det jeg egentlig var mest interessert i var det psykososiale.

– Jeg begynte derfor å undersøke hvilke andre utdanningsmuligheter som fantes i den retningen, og kom da over bachelor i sosialt arbeid på hjemmesiden til Nord universitet.

Et utmerket sted å starte

Martine mener at dersom man ønsker å jobbe med og rundt andre mennesker, men ikke helt vet innenfor hvilket område, er bachelor i sosialt arbeid et utmerket sted å starte.

– Først og fremst fordi man får en solid grunnmur med kunnskap om både mennesker og samfunnet som man kommer til å få bruk for i absolutt alle relasjoner og profesjoner.

– For det andre vil en bachelor i sosialt arbeid også by på uendelig mange muligheter i arbeidslivet, og man blir ikke «låst» fast til en spesifikk brukergruppe eller et bestemt arbeidsfelt.

Martine trekker frem at den røde tråden handler om hvordan man jobber, og ikke nødvendigvis hvor man jobber.

– Man lærer enormt mye om både seg selv og samfunnet, og ikke minst hvor viktig det sosialfaglige perspektivet er i møte med de mest sårbare samfunnsgruppene. Som sosionom har man derfor en svært sentral, og ofte avgjørende, rolle overfor både brukerne og systemene rundt.

Praksisplassen ble arbeidsplassen

I løpet av studietiden er studentene ute i praksis, og for Martine ble praksisplassen også det stedet hun skulle ende opp med å jobbe etter studiene.

– Under praksisperioden fikk jeg tildelt plass ved FREM Bodø som er en arbeids- og inkluderingsbedrift, hvor jeg i ettertid ble tilbudt jobb. FREM står for Fremtidsrettet, Respekt, Engasjement og Mangfold, som er kjerneverdiene vi jobber ut ifra med vår ambisjon om å skape arbeidstakere.

Utdanningen har gitt meg kompetanse til å kunne håndtere ulike problemstillinger på bakgrunn av både etiske og faglig forsvarlige refleksjoner og vurderinger, og er derfor svært relevant for meg i min jobb.

Martine Wake Nyheim

På FREM jobber Martine som veileder innen arbeidsforberedende trening, for mennesker som av ulike årsaker har havnet utenfor arbeidslivet.

– Mine arbeidsoppgaver går ut på å bistå dem på veien ut i jobb eller utdanning, ved hjelp av tett oppfølging, kartlegging, veiledning, støtte og tilrettelegging. Dette innebærer i tillegg mye tverrfaglig samhandling med andre samarbeidspartnere som NAV, arbeidsgivere og behandlere, noe som gjør relasjonsbygging til en viktig del av jobben min.

– Som sosionom bistår man mennesker i ulike og ofte vanskelige livssituasjoner, noe som krever at man har kunnskap om hvordan ulike forhold i samfunnet vårt fungerer, og hvordan disse påvirker oss på både individ- og systemnivå. Utdanningen har gitt meg kompetanse til å kunne håndtere ulike problemstillinger på bakgrunn av både etiske og faglig forsvarlige refleksjoner og vurderinger, og er derfor svært relevant for meg i min jobb.

Et ønske om å arbeide mer forebyggende enn reparerende

Martine mener at utdanningen fremmer god folkehelse, tverrprofesjonelt samarbeid, bærekraft, mestring, mangfold, respekt og fellesskap for alle i samfunnet, og trekker frem tverrprofesjonell samarbeidslæring som et at de mest spennende fagene på studiet.

– Faget har gitt meg en helt ny forståelse av hvor viktig og ikke minst avgjørende det er med gode rutiner for praktisering og oppfølging i det tverrprofesjonelle samarbeidet. Det er noe jeg får svært mye bruk for på min arbeidsplass, og jeg tror nøkkelen for å få til et mer helhetlig og effektivt tverrprofesjonelt samarbeid, ligger i den sosialfaglige kompetansen.

– Dette er noe vi allerede har et stort behov for, men som vi også kommer til å trenge i fremtiden for å kunne arbeide mer forebyggende enn reparerende, og da særlig i møte med de mest sårbare gruppene i samfunnet vårt.

En studietid preget av engasjement, nysgjerrighet og gode diskusjoner

Martine forteller at hun raskt ble kjent med sine medstudenter da hun begynte på studiet.

– De aller fleste som ønsker å utdanne seg innenfor denne retningen har jo en viss interesse for å omgås andre mennesker, og vi ble derfor både fort og godt kjent med hverandre.

Studiet tilbyr varierende undervisningsformer med både forelesninger, gruppearbeid og praksis. I tillegg får studentene besøk av gjesteforelesere som snakker om relevante temaer, eller forteller om egne erfaringer og opplevelser.

– Jeg opplevde både lærerne og medstudentene mine som engasjerte, nysgjerrige og en reflektert gjeng, noe som bidro til mange gode diskusjoner og refleksjoner, både faglig og sosialt.

Dette studiet innebærer mye refleksjonsarbeid, som ikke bare handler om andre mennesker og samfunnet, men også om deg selv.

Martine Wake Nyheim

Martine vil oppfordre nye studenter til å engasjere seg i studietiden.

– Engasjer deg og delta aktivt i undervisningen, uavhengig av om den foregår i mindre eller større grupper. Det er så mange gode refleksjoner og perspektiver som kan komme frem i en god diskusjon, og som er verdt å ta med seg videre.

– Dette studiet innebærer i tillegg mye refleksjonsarbeid, som ikke bare handler om andre mennesker og samfunnet, men også om deg selv. Man må nok forberede seg på å gå ut komfortsonen, men man får utrolig mye igjen for å ha kjent på det ubehaget når man faktisk skal ut å praktisere det man har lært, avslutter Martine Wake Nyheim.

Bachelor i sosialt arbeid

Studiepoeng: 180
Studieform: Heltid
Studielengde: 3 år
Språk: Norsk
Studiested: Bodø og Levanger

>> Les mer om Bachelor i sosialt arbeid