En ny KI-generert app kan løse informasjonsbehovet til pårørende

Helseinnovasjon

App-generasjonen: Nina Figenschau, Asbjørn Jørgensen, Tina Eide Kinge og Kathrine Windsrygg har alle kjent på kroppen hvor fortvilte pårørende kan bli over manglende informasjon og oppfølging.– Hadde vi hatt «PårørendeVeiviseren» kunne de ha fått svar der. Slik det er i dag bruker helsepersonell mye tid på å høre ut, lose gjennom og berolige, sier Windsrygg. Foto: Lise Fagerbakk

En ny KI-generert app kan løse informasjonsbehovet til pårørende
Dårlig kommunikasjon mellom de ulike helsenivåene gjør at pårørende sliter med å finne den rette informasjonen. Det kan snart endres.

– Alle må i framtiden ta ansvar for egen helse, altså bo lengre hjemme. Dette medfører økende ansvar på pårørende. Utfordringen i dag er hvem og hvor de skal ringe med sine spørsmål. Det er også  utfordrende for helsepersonell, som ofte står midt oppe i noe når pårørende ringer, sier Nina Figenschau.

Sammen med Kathrine Windsrygg, Tina Eide Kinge, og Asbjørn Jørgensen, har de derfor kommet på ideen om en pårørende-app, «PårørendeVeiviseren» – hvor pårørende i alle aldre finner alt de trenger av informasjon, skjema, råd og tips.

Trapp: Kathrine Windsrygg ser mange pårørende slite med å komme seg opp og fram for å finne den rette informasjonen.

Ideen ble presentert som en gruppeeksamen før jul i studiet Helseinnovasjon i praksis ved Nord universitet, campus Bodø. Her får studentene krummet hodene for å finne opp nye, innovative løsninger for felles utfordringer i helsesektoren.

KI-generert

Utfordringen med ideen, er forankring.

– Vi håper noen kan ta den videre. Vi mener også appen bør driftes av Helsedirektoratet, sier Windsrygg.

Hun har klokketro på at appen vil løse mange av utfordringene til pårørende.

– Det er flest eldre-pårørende, men det finnes pårørende i alle aldre. Også innenfor rus og psykiatri. Kommer du ikke tidlig inn med støttetiltak mot pårørende, blir også de på sikt hjelpetrengende. Mange bor heller ikke nær sine foreldre. Hvordan når vi dem? Og de som er i samme hjem, hvordan når vi  disse?, spør hun.

Fornøyd: Kursansvarlig Marianne Arntzen-Nordqvist er fornøyd med høstens kull. Bak f.v. Nina Figenschau, Asbjørn Jørgensen, Tina Eide Kinge og Kathrine Windsrygg.

Med en app som gir en komplett informasjon og oversikt over hva du trenger å vite som pårørende, vil mange av disse utfordringene løse seg. Windsrygg ser også muligheten for selvhjelps-tips i appen.

Du skal nemlig være godt rustet for å være i stand til å ta vare på andre mennesker:

Vurdering: Gruppene vurderte hverandre underveis i presentasjonsrunden. Gruppa «Vi er såret» diskuterer. F.v. Silje Paulsen, Bente Fagerthun, Lisa Berle Haug, Åse Bente Mikkelborg og Magnus Engeset.
  • Søvn
  • Næringsrik og nok mat
  • Trening/ aktiviteter
  • Sosialisering

– Alt dette er viktig for å kunne være en god pårørende, sier Windsrygg.

Appen er tenkt å være generert av KI (kunstig intelligens), og enkel å bruke.

– Du skal lett kunne skrive inn et søkeord og spørre etter det du lurer på. Vi ser for oss at all pålitelig data er koblet til. Og at den blant annet også er koblet opp mot Nav, sier hun og viser til at pårørende ofte befinner seg i en fortvilt situasjon. Da er det ikke like lett å finne fram i mylderet av ulike instanser og informasjon.

– Jeg ser for meg at appen også vil spare tid for helsepersonell når det gjelder telefoner og e-post, sier Windsrygg.

Det er foreløpig uvisst om og når appen blir realisert. Gruppa er ferdig med sin eksamen og tilbake på jobb. De håper nå de rette tar tak i ideen og utvikler den videre.

Studentene jobber alle fulltid og tar studiet i tillegg til jobb. Innovasjonsoppgavene som ble jobbet fram i gruppearbeidet, teller 50 prosent av eksamenskarakteren.

Det er nesten ingen kommunikasjon mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Vi jobber i siloer!

Den røde tråden mellom studentenes ulike forslag er nettopp manglende informasjon og for dårlig kommunikasjon mellom primærhelsetjenesten (kommunene) og spesialisthelsetjenesten (sykehusene) – samt pårørende.

Faglig hjelp: Arntzen-Nordqvist fikk faglig bistand til vurderingen av Pål Viggo Mortensen fra Inkubator Salten.

Fornøyd

Førsteamanuensis Marianne Arntzen-Nordqvist ved Handelshøgskolen Nord er kursansvarlig for Helseinnovasjon i praksis. Et videreutdanningsstudium i samarbeid mellom Inovacare, Nord universitet og Engage.

Arntzen-Nordqvist er veldig fornøyd med høstens kull.

– Det er veldig spennende og givende å jobbe med innovasjon innen helse- og omsorgssektoren. Deltakerne har erfaring fra ulike sider av sektoren som de tar med seg inn i gruppearbeidet, hvor de skal jobbe på tvers og diskutere utfordringer og sammen finne løsninger på disse ved hjelp av verktøy fra innovasjonsfeltet. Det er utrolig givende å høre historiene, og se gode løsninger spinne ut av dette arbeidet, sier hun.

Nord vurderer et nytt opptak

Helsesektoren står ovenfor store omstillinger de kommende årene og det er stort behov for innovasjonskompetanse blant helsepersonell. De står nærmest behovene og ser best hvor det er muligheter for forbedring.

Nord universitet vurderer oppstart av kurset i løpet av 2024. Følg med på nord.no.