Får kunnskap om helse på befolkningsnivå

Tommy Haugan
Får kunnskap om helse på befolkningsnivå
I studiet Epidemiologi og befolkningshelse lærer studentene hva som påvirker helsa til befolkningen.

– Det er kunnskap vi har bruk for i mange sammenhenger. Folkehelsekoordinatorer, organisasjonspsykologer, HMS-ansatte i store bedrifter, mennesker som jobber i offentlig forvaltning, i skoleverket og i helsesektoren vil ha nytte av å lære det grunnleggende innen epidemiologi, sier Tommy Haugan ved Nord universitet, emneansvarlig for studiet (bildet over, foto: Marthe Haugdal).

Han legger til at en epidemiologisk tilnærming og metodebruk, gir noen viktige verktøy for kritisk vurdering av informasjon - uavhengig av fagfelt og problemstilling.

Sosiale faktorer

Studentene lærer hva som påvirker helsa til befolkningen i et land, en region eller i et lokalsamfunn, og hvordan ulike faktorer henger sammen. De får også innsikt i forskning som gjør dem i stand til å se betydningen av ulikheter i en befolkning.

– Hvis du skal utarbeide sosiale tiltak i en kommune eller på en skole, må du vite hvor du skal legge innsatsen og hvordan påvirkningsfaktorer på ulike samfunnsnivå henger sammen. Det handler om nærmiljø, sosioøkonomi, utdanning, kulturelle faktorer, og hvordan disse påvirker en hel befolkning, forklarer Haugan.

Alt henger sammen

– Kunnskap om befolkningshelse gjør deg i stand til å ta gode beslutninger om hvor og hva du skal prioritere. Ved å forstå kjørereglene for vurdering av årsakssammenhenger og systematiske feilkilder, vil vi kunne bruke ressursene bedre og på det som faktisk fungerer.

Han gir et eksempel.

– Økonomi, utdanning og hvordan man vokser opp påvirker helsa. Sosiokulturelle faktorer spiller også en viktig rolle. Hvordan disse sosiale faktorene påvirker helsa vår er en viktig del av folkehelsearbeid, og det er nødvendig å vite noe om årsakssammenhengen for å redusere sosiale helseforskjeller. Vi trenger folk som har denne kunnskapen, sier Haugan.

Relevant for sykepleiere

Intensivsykepleier Hege Lauritzen har over 15 års erfaring i helsesektoren. Da hun skulle velge valgfag som en del av sitt masterutdannelse var epidemiologi og befolkningshelse et naturlig valg.

Kvinne ute ved bjørketre i godt høstlys
Naturlig valg: Intensivsykepleier Hege Lauritzen. Foto: Marthe Haugdal, PKOM AS

– Jeg kjente at dette var relevant for meg å vite noe om, og jeg må si jeg fikk en aha-opplevelse. Jeg lærte mye om årsakssammenhenger og faktorer som påvirker helsa til befolkningen og her var det mye jeg kan relatere til de menneskene jeg møter i egen arbeidshverdag.

– Jeg fikk mer perspektiv og kunnskap om hvordan ulike sosiale faktorer påvirker hverandre. Folkehelse angår oss alle og jeg anbefaler virkelig emnet, sier Lauritzen.

Se våre videreutdanninger i helse- og sosialfag

Vurdere du faglig påfyll underveis i din karriere?

Her finner du en samlet oversikt over alle våre videreutdanninger innen helse- og sosialfag:

For alle videreutdanninger ved Nord universitet:

Kontaktperson