Videreutdanning Helse- og Sosialfag

Arm, sprøyte og plaster

Fortløpende

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 5
  Studieform: samlingsbasert - deltid

  Merk! Rangering av kvalifiserte søkere til helseinnovasjon i praksis gjøres etter "først til mølla" prinsippet.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  Opptak for ledige studieplasser gjøres etter "først-til-mølla" når krav til opptak er oppfylt. Opptakskravene og samlinger står beskrevet på siden for studieplan.
  Søkemuligheten fjernes så snart plassene er fylt opp. Seneste søknadsfrist er 1. september 2023.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  Opptak for ledige studieplasser gjøres etter "først-til-mølla" når krav til opptak er oppfylt. Opptakskravene står og informasjon om samlinger står beskrevet på siden for studieplan.
  Søkemuligheten fjernes så snart plassene er fylt opp. Seneste søknadsfrist er 1. september 2023.

Søknadsperiode
01. oktober - 15. november 2023

Om oss

Vurderer du faglig påfyll underveis i din karriere? Nord universitet er opptatt av praksisnær kompetanse og forskning for å utvikle og forbedre helse- og velferdstjenestene.

Nord universitet har en viktig nasjonal rolle innen utdanning og videreutdanning av sykepleiere og sosialarbeidere.

Profesjonsutdanningene preges av forskningsbasert undervisning. Det gir grunnlag for videreutvikling av helse,- utdannings- og velferdssektoren med kompetente fagpersoner.

Du finner kontaktinformasjon til studieveiledere på de ulike studieprogramsidene.

Informasjon om opptak finner du her.