Fikk prøve seg som statsministerens rådgivere

Tormod Heier og Per Erik Solli
Fikk prøve seg som statsministerens rådgivere
Masterstudentene i beredskap og kriseledelse var rådgivere på aller øverste hold ved en alvorlig, nasjonal krise. Dette skjedde under en helt ny type studentøvelse .

Tenk deg at landet vårt havner i en svært utfordrende situasjon som utvikler seg uforutsigbart fra uke til uke.

Det er din jobb å analysere situasjonen slik den har utviklet seg. Deretter skal du gi anbefalinger om veivalg til statsministeren i forkant av beslutningsmøter i regjeringen og Stortinget.

År 2025

Dette alvorstunge øvingsscenarioet skulle studentene ved master i beredskap og kriseledelse nylig forholde seg til gjennom en halvdags øvelse.

Hendelsen var lagt til år 2025, med en annerledes politisk situasjon i USA og Europa enn i dag. Norge ble stilt ovenfor vanskelige utenriks- og innenrikspolitiske dilemmaer om støtte til Ukraina.

Nytt pensum

– Det var professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole som anbefalte at spillteori burde være pensum for masterstudentene våre som tar emnet «Strategisk ledelse av norsk beredskap og kriser».

– Han gav også studentene en  innføring om temaet  i forkant av øvelsen, forteller Per Erik Solli.

Han er seniorrådgiver ved Nasjonalt senteret for beredskap og samvirke på Nord universitet og forsvarsanalytiker på Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Ved hjelp av spillteoretiske modeller er det mulig å kaste lys over mange aspekter ved samhandling mellom mennesker og grupper, og spillmodeller er brukt i fag som statsvitenskap, sosiologi og sosialøkonomi.

Spillteoretiske modeller

I følge Solli kan øvelsen som nylig fant sted, karakteriseres som banebrytende.

– I saker som angår beredskap og sikkerhet, står den nasjonale strategiske ledelsen står ovenfor store dilemmaer med dyptgående kompleksitet. Dette ble belyst gjennom øvelsen der vi tok i bruk nettopp spillteoretiske modeller, sier han, og legger til at det faglige konseptet for studentøvelsen var nytt og ble gjennomført for første gang i Norge.  

Konseptet for studentøvelsen i høst ble designet med utgangspunkt i en variant av spillteori som er utviklet av den gresk-amerikanske statsviteren George Tsebelis ved University of Michigan.

Tsebelis er spesialist innen komparativ politikk og bruker spillteori for å analysere institusjoner. I 1991 publiserte Tsebelis boken “Nested games: Rational Choice in Comparative Politics”.

Sammenvevde arenaer

– «Nested games» er på norsk oversatt til sammenvevde arenaer. Under øvelsen brukte studentene denne metoden for å analysere situasjonen og videre gi anbefalinger om veivalg til statsministeren, sier Per-Erik Solli, som hadde etablert scenarioet og laget øvelsen på strategisk nivå.

Nasjonalt senter for beredskap og samvirke 

  • Nasjonalt senter for beredskap og samvirke ved Handelshøgskolen bidrar inn i en rekke utdanninger rettet mot personell som jobber med beredskap i offentlig, privat og frivillig sektor.
  • Senteret har fokus på utdanning av studenter ved ulike studieprogrammer ved Nord universitetet på bachelor, master og PhD-nivå.
  • Senterets praksisnære forskning er derfor primært rettet mot krisehåndtering, beredskap og klimatilpasning nasjonalt og internasjonalt.
  • Senteret tilbyr også skreddersydde fleksible etter- og videreutdanningstilbud (EVU).
  • Senterets akademiske og profesjonelle nettverk inkluderer blant annet Hovedredningssentralen Norge, Kystvakten, Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet, Kystverket, Maritimt Forum Nord, UArctic, Conris og nødetater.
  • Øvings- og simulatorlaboratoriet NORDLAB er senterets kjerne og tilbyr lokaler i Bodø for gjennomføring av ulike typer øvelser, forskning, dialog med beredskapsaktører og kunnskapsformidling.