Senter for beredskap og samvirke

Senter for forskning, utdanning og utvikling av kompetanse innenfor beredskap og samvirke i nordområdene.

  • Forskningssenter for beredskap og samvirke har fokus på utdanning av studenter ved ulike studieprogrammer ved Nord universitetet på bachelor, master og PhD-nivå. Senteret bidrar inn i en rekke utdanninger rettet mot personell som jobber med beredskap i offentlig, privat og frivillig sektor.

    Klimaendringer og økt aktivitet i nordområdene medfører stadig mer komplekse problemstillinger og utfordringer. Senterets praksisnære forskning er derfor primært rettet mot krisehåndtering, beredskap og klimatilpasning nasjonalt og internasjonalt.

    Vårt akademiske og profesjonelle nettverk inkluderer blant annet Hovedredningssentralen Norge, Kystvakten, Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet, Kystverket, Maritimt Forum Nord, UArctic, Conris og nødetater.

    Senteret tilbyr også skreddersydde fleksible etter- og videreutdanningstilbud (EVU).

    Øvings- og simulatorlaboratoriet NORDLAB er senterets kjerne og tilbyr lokaler i Bodø for gjennomføring av ulike typer øvelser, forskning, dialog med beredskapsaktører og kunnskapsformidling.

Siden er under oppdatering