Griper mulighetene i verdensrommet

Iselin og Marta med astronauter

Nord på NASA: Iselin Kristine Mauseth og Marta Lindvert på "Space Vehicle Mockup facility" ved NASA Johnson Space Center i Houston, Texas. Foto: privat.

Griper mulighetene i verdensrommet
Selv jordkloden ble for liten for innovasjons- og entreprenørskapsforskerne ved Nord universitet. Det nyter masterstudentene godt av.

Med Andøya Space som samarbeidspartner og romfartsindustri omtrent i nabolaget, har Handelshøgskolen Nord (HHN) truffet en svært dagsaktuell nisje for sine entreprenørskapsstudenter.  

– Rett foran øynene våre utvikles romfartsindustrien i et tempo det er vanskelig å forestille seg. I dag er over 8000 satellitter i omløp rundt jorda. Mulighetene for innovasjon knyttet til data fra disse, er uendelige. Dette må vi gripe med begge hender og mer enn det.

Det sier Sølvi Solvoll, førsteamenuensis og forsker ved Faggruppen for innovasjon og entreprenørskap ved Handelshøgskolen Nord. 

En nisje for fremtiden

Sammen med kollegaene Iselin Mauseth Steira og Marta Lindvert står hun i bresjen for det som er i ferd med å bli banebrytende nisjetenking. 

– Når det gjelder satellitteknologi, har vi vært vant til å tenke på ingeniører og andre teknologiske yrker. Men i et voksende marked vil utdanning og kompetanse på andre områder bli viktigere og viktigere. Nye mekanismer åpnes opp, og bedrifter må tenke forretningsutvikling, sier Lindvert.  

I dette feltet er det også mange muligheter for entreprenørskapsforskning.

– Vi ønsker å forske på hvordan innovasjonsøkosystemet rundt romindustrien utvikler seg, og være en lokal aktiv påvirker i prosessen. Det er svært sjelden et nytt marked skapes foran øynene dine, med mulighet for å forske i sanntid, sier Solvoll.  

Tre kvinner som holder en globus, ute i vinterlandskap. Foto
Banebrytende: Iselin Mauseth Steira, Marta Lindvert og Sølvi Solvol står sammen i bresjen for det som er i ferd med å bli banebrytende nisjetenking. Foto: Inger Orvin.

Unik innsikt i ny næring

Også dekan Gry Alsos ved Handelshøgskolen har tro på å legge til rette for koblinger mellom entreprenørskapsstudentene og romfartsindustrien. Hun er svært fornøyd med at masterstudentene i entreprenørskap og forretningsutvikling får arbeide så tett med Andøya Space og miljøet der.

– Det gir unik innsikt i en ny næring for studentene. Samtidig kan de også jobbe med å videreutvikle noen av de forretningsmulighetene som oppstår i relasjon til romfartsaktiviteten på Andøya. Dette er kompetanse som jeg tror vil bli svært etterspurt framover, sier Gry Alsos.

Kvinne med briller som står inne med hånda på et rekkverk. Foto
Svært fornøyd: Gry Alsos, dekan ved Handelshøgskolen Nord. Foto: Inger Orvin.

Viktig nettverk

I 2023 ble det gjennomført et prosjekt for å intensivere nettverksbygging mellom Nord universitet og tilknyttede aktører innenfor romteknologi. 

– Vi har deltatt på ulike arrangementer og møter for å knytte kontakter, dele kunnskap og fremme innovasjon innenfor romindustrien, både nasjonalt og internasjonalt, sier Marta Lindvert, og nevner workshopen «Fra Nord til verdensrommet» som ble arrangert under Arctic Innovation Week.

Der var næringslivet sterkt representert for å se på hvordan de kunne bruke satellitteknologi til å skape regional vekst i industrien.

HHN har oppnådd partnerskap i Norwegian Space Cluster, og er med i InterReg Aurora-prosjektet. Dette er et samarbeid på tvers av grenser i regionen, der muligheter for teknologioverføring og samarbeid med relevante aktører er en del av prosjektet.

– Dette er store milepæler for oss, sier Lindvert.

Ny tilgjengelighet

Markedet innen romfart har tradisjonelt vært knyttet til store, statlige institusjoner. At det private næringslivet nå i prinsippet har muligheter til å innhente sine egne data, er nytt.

Iselin Steira, som også er medlem i styringsgruppen til Norwegian Space Academy, et prosjekt initiert av Andøya Space Education AS, forteller at en bedrift som nå sender satellitter fra en av Andøyas tre nye utskytningsramper, faktisk er en studentbedrift fra Tyskland.

– Mange av dataene ligger åpne og gratis tilgjengelige. Det gjelder bare å vite om dem, sier hun, og forteller om en av HHNs egne studentbedrifter som retter seg mot fiskeribransjen, med informasjon om hvor fiskestimer befinner seg.  

– Det sier litt om mulighetene på dette feltet, avslutter det fremtidsrettede trekløveret som snart er klare til å ta imot nye søknader til masteren i entreprenørskap og forretningsutvikling ved Handelshøgskolen Nord.

Entreprenørskap og forretningsutvikling

Drømmer du om å bli en gründer eller entreprenør? Eller ønsker du å jobbe med forretningsutvikling? På dette studieprogrammet sikrer du deg en kompetanse som er svært etterspurt, og som kan gi deg mange spennende fremtidsmuligheter.

Master (2 år)

Oppstart: Høst 2024
Opptakskrav: Se kravene
Søknadsfrist: 15. april 2024

>> Se studieprogramside