Ingvill fra Voss valgte MBA i Bodø

MBA-student Ingvill Kathrine Tesdal
Ingvill fra Voss valgte MBA i Bodø
Det var muligheten til å fordype seg i studieemnet strategi og styring som fikk Ingvill (56) til å velge å ta en MBA ved Handelshøgskolen Nord (HHN) i Bodø.

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Som økonomisjef i offentlig sektor har jeg bruk for dette hver dag.

Ingvill Kathrine Tesdal er bosatt på Voss, men ser det slett ikke ulikt å pendle til Bodø og Nord universitet for å være med på samlinger i MBA i strategi og ledelse, et studieprogram som er samlingsbasert og tilpasset personer i full jobb.

Ny innsikt

– Nå var det min tur igjen. Å være student i en fase av livet der du virkelig har tid til å fordype deg, samtidig som studiet i høyeste grad er relatert til ditt daglige virke, er et stort privilegium. Å oppleve direkte relevans til jobben, gir en ny type innsikt, sier masterstudenten som fra før er utdannet revisor med ledelsesfag og arbeidspsykologi som tilleggsemner.

Strategier for å møte endring

Nord universitets masterprogrammet MBA i strategi og ledelse har flere muligheter for spesialisering, oversikt finner du her.

Ingvills valg, studieemnet strategi og styring, består av emnene verdikjedeledelse og strategiske styringssystemer. Lederutdanningen er vinklet mot et strategisk endringsperspektiv, og et av mange læringsmål er økt evne til å forholde seg til endrede rammebetingelser, samt å utarbeide strategier slik at organisasjonen kan møte forventede endringer i omgivelsene.

– Svært relevant for mitt daglige virke, sier Ingvill.

Gode verktøy

I det daglige er Ingvill økonomisjef i en kommune i Innlandet, og nettopp begrepet «styring» var utslagsgivende for hvilket masterprogram hun skulle velge.
 
– For meg handler det om å velge en retning, og ha verktøyene til å styre i den retningen, sier Ingvill, som finner dette svært relevant i en jobb der hun har det overordnede økonomiske perspektivet.

– Å studere sammen med andre yrkesgrupper gir andre vinklinger og problemstillinger, og har stor nytteverdi, avslutter Ingvill Kathrine Tesdal, som opplever at det å være en del av en erfaringsbasert masterstudie, gir en ekstra dimensjon.

– Det er virkelig en bonus.  

​MBA i strategi og ledelse

Studiepoeng: 90
Studiested: Bodø og Stjørdal
Studieform: Deltid/samlingsbasert
Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende grad av minimum 180 studiepoeng og minst to års relevant yrkeserfaring​​

Gå til studieprogramsiden​