Nord med ny og nettbasert utdanning som regnskapsfører

Student Didrik Pedersen i biblioteket

Ser målstreken: Didrik Pedersen er snart i havn med sin autorisasjon som regnskapsfører. Foto: Hege Eilertsen/Nord universitet

Nord med ny og nettbasert utdanning som regnskapsfører
Er du en erfaren regnskapsfører, men mangler autorisasjon? Da kan Nord universitets nye og nettbaserte videreutdanning være det du ser etter.

– For en arbeidsgiver er det veldig attraktivt at du har autorisasjon som regnskapsfører, sier Didrik Pedersen. 

28-åringen, som opprinnelig kommer fra Røyken, har en bachelor i regnskap fra Handelshøgskolen Nord (HHN) ved Nord universitet. Han ble uteksaminert i 2021. 

For en arbeidsgiver er det veldig attraktivt at du har autorisasjon som regnskapsfører.

Didrik Pedersen

I løpet av utdanningen var han praksisutplassert ved Private barnehagers landsforbund (PBL) i Bodø, og nærmere bestemt i avdelingen PBL Regnskap AS. Der høstet han masse og relevant erfaring, og trivdes kjempegodt.  

Etter endt praksisperiode fikk han en deltidsstilling, og etter studiene fikk han tilbud om fast jobb.  

Praksis førte til fast jobb – og mer ansvar 

Nå har Didrik, i tillegg til den faglige kompetansen han sikret seg i studietiden, tilegnet seg tilstrekkelig praktisk erfaring for å være kvalifisert for den attraktive «godkjenningen». 

Søknaden om autorisasjon er allerede sendt inn til Finanstilsynet, og om alt går som forventet vil han om kort tid motta papirene som bekrefter at han nå kan jobbe som en statsautorisert regnskapsfører. 

– Man trenger en autorisasjon for å kunne være oppdragsansvarlig. Hvis ikke er det jo noen andre som må stå som ansvarlig for regnskapene du jobber med, sier han. 

Didrik trives veldig godt både hos arbeidsgiveren PBL og i Bodø, og har foreløpig ingen planer om å flytte fra Nordlands fylkeshovedstad. 

Hos PBL har han også fått andre oppgaver enn regnskap. 

– Etter at jeg ble ansatt på heltid, så har jeg fått ansvaret for alle som er praksisutplassert hos oss, forteller han.  

– En videreutdanning det er behov for 

Landet rundt er det et stort behov for autoriserte regnskapsførere.  

For å møte både etterspørselen og kunnskapsbehovet, har Nord utviklet et helt nytt kurs som skal komme både uautoriserte regnskapsmedarbeidere og bedriftsmarkedet til gode. 

– Det er kurs som det er et stort behov for, og vi tror det vil slå veldig godt an både blant unge og litt mer voksne regnskapsmedarbeidere som trenger å sikre seg denne viktige autorisasjonen. Kurset er lagt opp slik at det vil være noe praksisnært, sier førstelektor Sissel With Stephansen som er ansvarlig for det nye videreutdanningskurset. 

Hun forteller at kurset vil starte med en fysisk samling ved Nord universitet i Bodø i høst. Deretter vil undervisningen, som er delt opp i to programmer (Statsautorisert regnskapsfører 1 og Statsautorisert regnskapsfører 2), foregå digitalt.  

Det første programmet har oppstart høsten 2024, og avsluttes våren 2025. Det andre har oppstart høsten 2025, og avsluttes våren 2026. Begge er poenggivende, og vil totalt gi studenten 60 studiepoeng. 

– Det vil bli opptak av alle forelesningene, slik at deltagerne kan følge undervisningen når det passer best for dem. I tillegg vil vi ha flere direktesendte seanser hvor man kan få svar på spørsmål som dukker opp underveis, og også digitale samlinger hvor man kan jobbe flere sammen, forteller hun.  

Etter at begge programmene er gjennomført vil studentene oppfylle utdanningskravene som stilles for å bli nettopp statsautorisert regnskapsfører. 

Statsautorisert regnskapsfører 1

Studiet er en yrkesrettet utdanning, spesielt utviklet for regnskapsførerbransjen, som sammen med vårt studium Statsautorisert regnskapsfører 2 tilfredsstiller teorikravet til å bli statsautorisert regnskapsfører

Oppstart: Høst 2024
Studieform: Deltid
Studiepoeng: 30
Studielengde: 1 år

>> Se studieprogramside

En autorisert regnskapsfører = En viktig ressurs for arbeidsgiver  

Hvorfor er det så viktig at bedrifter og selskaper har autoriserte regnskapsførere? 

For å bli autorisert som regnskapsfører, må man oppfylle strenge kriterier, inkludert relevant faglig kompetanse og praksis. 

Du må ha en relevant utdanning innen økonomi og regnskap. Dette kan være en bachelorgrad, mastergrad eller tilsvarende. Det er også mulig å kvalifisere seg gjennom fagbrev som regnskapsfører. 

Du må ha minst to års relevant praksis som regnskapsfører. Dette kan være fra arbeid i regnskapsbyrå, egen praksis eller lignende. 

Autoriserte regnskapsførere må følge strenge etiske retningslinjer. Du må kunne dokumentere at du har god forståelse av yrkesetikk og integritet. 

Som autorisert regnskapsfører må du holde deg oppdatert på endringer i lover, regler og standarder. Dette krever kontinuerlig etterutdanning. 

Når du har oppfylt alle kravene, kan du søke om godkjenning fra Finanstilsynet. De vurderer søknaden din og gir deg autorisasjon hvis alt er i orden.