Nord universitet overtar ledelsen i europeisk universitetsallianse

6 personer sitter framovervendt ved et bord foran et stort lerret i en møtesal, 1 person sitter ved et annet bord foran dem.  Flere av personene klapper i hendene.
Nord universitet overtar ledelsen i europeisk universitetsallianse
30. november overtok Nord universitet det formelle lederskapet i den europeiske universitetsalliansen SEA-EU.

Nord-rektor Hanne Solheim Hansen skal dermed lede alliansens styre de neste seks månedene.

En dame og en mann smiler og ser mot fotograf mens de tar hverandre i hånden. De står foran et vind med utsikt mot høyblokker.
Hanne Solheim Hansen overtar stafettpinnen for presidentskapet i SEA-EU fra rektor ved University of Split, Prof. Dragan Ljutić Ph.D. Foto: Tove Holm, Nord universitet

SEA-EU er en europeisk universitetsallianse for samarbeid innenfor utdanning og forskning i Europa. Ni universiteter er nå medlem av alliansen. Fellesnevneren for dem er at de er kystnære og har høy kompetanse innen det marine og maritime feltet.

Viktig nettverk for universitetet

– SEA-EU er et av de viktigste internasjonale nettverkene for Nord universitet som helhet, sier rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet.

Hun har akkurat fått overlevert vervet som leder for alliansens styre. Dette skjedde i styremøtet under alliansens «Governing week» i Split i Kroatia.

– Lederskapet, eller presidentskapet, går på omgang i alliansen. Nord universitet skal inneha det fra nå og frem til vi har Governing week i Bodø i slutten av mai neste år, forteller Nord-rektoren.

Hun ser store muligheter for å få til mer internasjonalt samarbeid ved hjelp av alliansen, både innen forskning og mobilitet for studenter og ansatte. Alliansen åpner blant annet for utvekslingsopphold, og for større samarbeid innen forskning, innovasjon og utdanning.

6 personer sitter framovervendt ved et bord foran et stort lerret i en møtesal, 1 person sitter ved et annet bord foran dem.  Flere av personene klapper i hendene.
Fra møtet i SEA-EUs styre (Governing board) der Hanne Solheim Hansen har tatt plass som styreleder. Foto: Marko Car, University of Split

– Dette er vårt første år i alliansen. Vi har allerede fått til gode utvekslingsavtaler, og har søkt på flere felles forskningsprosjekt, forteller Solheim Hansen.

Stor aktivitet under Governing week

Møte i Technical working group, her deltok Tove Holm, Irene Andreassen og Monica Brobak fra Nord universitet. Foto: Marko Car, University of Split
Rektoratet fra fem av SEA-EU-universitetene sammen med borgermester i Split, Ivica Puljak (nr 4 fra venstre). Foto: Marko Car, University of Split

Hele uka i Split er fullstappet med møter og nettverksbygging. Til stede er rektorer og prorektorer fra alle deltakeruniversitetene, i tillegg til studenter, prosjektledere og andre deltakere i alliansens arbeidsgrupper.

I styremøtet der Nord fikk ledervervet, deltok også Nord-student Hanna Mary Pettersen, som representant for SEA-EUs studentråd. Hun holdt en strålende presentasjon for de ca 70 som var til stede.

SEA-EUs studentråd. To Nord-studenter er representert; Hanna Mary Pettersen er nr 1 på bakre rad fra venstre , og Anna-Viktoria Bjørsvik nr 4. Foto: Marko Car, University of Split

Nord universitet ble 2022 invitert inn i universitetsalliansen SEA-EU. Alliansen består av ni universiteter med marine og maritime profiler: 

Universitetene i SEA-EU-alliansen skal styrke det kystnære forsknings- og utdanningsfeltet, og fremme sentrale samarbeidsområder som internasjonalisering, bærekraft, digital transformasjon, åpenhet og demokrati. Nord universitets tilknytning til nordområdene er viktig for universitetets plass i alliansen.

Initiativet til å etablere slike europeiske allianser kom i stand etter et EU-toppmøte i Gøteborg i 2017. I dag finnes det ca 50 slike allianser i Europa. Norske universiteter er med i til sammen ti allianser. 

Les mer om SEA-EU på Nord universitets nettsider