NORDLAB bygger høyteknologiske øvelsesarealer

NORLAB

Etterlengtet utvidelse: NORDLAB ser fram til nye, større og mer høyteknologiske lokaler i 2024. Fra venstre Natalia Andreassen, Hanne Elise Austrheim, Per Erik Solli, Johannes Schmied, Rune Elvegård, Emmi Ikonen, Daniel Kibsgaard og James Badu. Foto: Lise Fagerbakk

NORDLAB bygger høyteknologiske øvelsesarealer
NORDLAB utvider sine lokaler fra 70 til 470 kvadratmeter. – Vi ønsker multifunksjonelle og fleksible lokaler med høy aktivitet, sier Rune Elvegård ved Nord universitet.

En øvelsesflate på 470 kvadratmeter vil gi NORDLAB – Senter for beredskap og samvirke uante muligheter for øvelser og annen aktivitet knyttet til sikkerhet, beredskap og samvirke. I løpet av 2024 blir dette virkelighet, etter at Nord universitet i fjor besluttet å investere 16 millioner kroner til prosjektet. I disse dager går anbudet ut, og i februar starter arbeidet.

– Vi skal videreutvikle senteret, slik at det får øvelsesareal med avansert utstyr og teknologi for å gjennomføre øvelser. Dette vil både studenter, beredskapsaktører, næringslivet og andre som måtte ønske nyte godt av. Vi øker til 470 kvadratmeter, med mulighet for ytterligere utvidelse, forteller Rune Elvegård ved NORDLAB.

Høy aktivitet og fleksibilitet

Det utvidede arealet vil gjøre det mulig for NORDLAB å ta med flere studenter på øvelser. Mange av disse øvelsene er utfordrende og krever mye plass. Det er ikke bare nødvendig med teknologi, men også arealer og ressurser for å gjennomføre dem.  

– Vårt studium Master i beredskap og kriseledelse er veldig populært, og her er øvelser en viktig del av studiet. Med større areal vil vi kunne tilby nye mulighet for studenter. Mange av dem har solid erfaring og mye kunnskap, og er i tillegg praksisorienterte. De vil nyte godt av de nye lokalene, sier Natalia Andreassen.

Senteret skal også ha stort fokus på forskning, samt være en arena for nettverksbygging og etter- og videreutdanning. Denne utbyggingen er derfor ifølge Elvegård både riktig og viktig å gjennomføre.

– Vår visjon er å få aktivitet i lokalet hver dag hele året. Nå er vi langt unna dette, ettersom vi nesten ikke får plass til studenter her. Vi vil med de nye lokalene få fleksible rom, som vi kan snu om på etter behov. Lokalene blir teknologisk oppgradert til 2024. Senteret har spisskompetanse på øvelse-design, læring og evaluering, samt forskning på kompleksitet og samvirke i Arktisk kontekst, sier Elvegård.

Flere øvelser og økt forskning

Med større boltreplass og økt fleksibilitet, blir det også rom for masterstudenter som ønsker og trenger plass for å løse og skrive sine masteroppgaver.

– Det blir i det hele tatt et lokale bygd for fremtiden. Det blir tilpasset studentene, forskningsaktivitet og etter- og videreutdanningstilbud. I tillegg vil våre nettverk i næringen se større muligheter for å benytte våre lokaler. Det er viktig å ha fremtidsvisjoner for hvordan vi på en effektiv måte kan utnytte de menneskelige ressursene og den teknologiske kapasitet vi har til å designe gode samvirkeøvelser, sier Elvegård.

Senteret har jobbet med planene om en utvidelse helt siden før pandemien.

– Vi ønsker at alle som studerer og jobber med beredskap, kan samvirke. Da tenker jeg først og fremst på våre nærmeste, men også studenter innen for eksempel journalistikk og helse, sier Elvegård.

Fasaden blir omtrent som i dag, men inngangen til NORDLAB flyttes til nordsiden. Det betyr at de som kommer med buss vil se NORDLAB-skiltet som etterhvert vil pryde fasaden.

– Vi så allerede da vi åpnet NORDLAB i 2018 at lokalene var for små. Større areal muliggjør samvirkeøvelsene på en helt ny måte, også i form av flere øvelser, sier Elvegård, som legger til at det også er behov for å forske mer på nordområdespørsmål innen beredskap og samvirke.

Senteret har blant annet satt i gang forskningsprosjektet ATOMEX, som har fokus på samvirkekompetanse og risikoforståelse. Prosjektet har partnere fra hovedredningssentralen og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, samt universiteter i Finland og Tyskland.

NORDLAB - Senter for beredskap og samvirke

har fokus på utdanning av studenter ved ulike studieprogrammer ved Nord universitet på bachelor, master og PhD-nivå. Senteret bidrar inn i en rekke utdanninger rettet mot personell som jobber med beredskap i offentlig, privat og frivillig sektor.

Øvings- og simulatorlaboratoriet er navet i Senter for beredskap og samvirke. Gjennom NORDLAB tilbyr vi moderne lokaler og teknologi ved Nord universitet i Bodø, for gjennomføring av ulike typer øvelser, forskning, undervisning, dialog med beredskapsaktører og kunnskapsformidling. 

Les mer på nord.no/nordlab