Ønsker Nord velkommen til sentrum

NHO Nordland
Ønsker Nord velkommen til sentrum
Næringslivet i Nordland ønsker Nord universitet velkommen til Bodø sentrum og ser fram til tettere kontakt med studenter og akademia.
Snorklipp: Avtroppende ordfører Ida Pinnerød i Bodø kommune fikk æren av å klippe båndet. Foto: Adrian Svendsen Bensvik

Nord universitet har etablert kontor i Jakhelln-bygget i Bodø sentrum. Fredag klippet avtroppende ordfører Ida Pinnerød båndet for det som ifølge NHO Nordland kan sørge for en tettere dialog mellom det lokale næringslivet, studenter og akademia.

Regiondirektør: Hans Christian Kaurin Hansson. Foto: Lise Fagerbakk

– Syv av ti Nordlands-bedrifter har et udekket kompetansebehov. Vi vet hvor vanskelig det er å få tak i folk. Derfor er det veldig bra å komme i tettere kontakt med Nord universitet. Mørkved er jo ikke fjerntliggende, men det blir en annen nærhet når universitetet også er i Bodø sentrum, sier regiondirektør Hans Christian Kaurin Hansson.

Han ser bare muligheter med etableringen, og oppfordrer sine medlemsbedrifter til å ta kontakt med universitetet.

– Jeg håper det blir en åpen dør og jeg oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt med studenter og staben ved Nord. Det er mye som skjer i næringslivet og studentene ved Nord har en gylden mulighet til å finne noe interessant, sier han.

– Det skjer noe når folk møtes

Selv ser regiondirektøren for seg alt fra å stikke innom for å si hei og ta en prat over kaffe eller lunsj, til workshops og seminarer.

– Vi har et felles ansvar for å bygge framtiden. Derfor er det også flott at akademia lytter til næringslivet, sier Hansson.

Også det offentlige har et udekket arbeidsbehov. Det sier påtroppende ordfører Odd Emil Ingebrigtsen.

– Vi har blant annet over 100 ledige sykepleierstillinger i Bodø kommune. Det skjer noe når folk treffes, og jeg tror denne møteplassen blir viktig for å få ting til å skje, sier han.

Nords nye lokale ligger i 2. etasje i bygget, men har også tilgang til møterom, kantine og fellesareal i 1. etasje.

Gave: Luftfartsmuseet ved Liv Kari Antonsen hadde med seg en gave da de kom til åpningen. – Det er fint å se Nord universitet i sentrum, sier hun. Foto: Lise Fagerbakk

For lite synlig

Rektor Hanne Solheim Hansen har lenge sett at det ofte er lenger fra Mørkved til sentrum enn godt er.

– Det har i lang tid - også lenge før min tid som rektor - vært uttrykt at det er for stor avstand fra sentrum til Mørkved, og at universitetet har vært for lite synlige i byen. Nå innfris begge disse ønskene gjennom at også Studentinord bygger nye studentboliger i det gamle Bohus-bygget, sier hun.

Rektor Hanne Solheim Hansen, Nord universitet. Foto: Adrian Svendsen Bensvik

Rektor ser mange muligheter med sentrumsetableringen.

– Hovedpoenget er at universitetet med vår kunnskap og engasjement skal bli lettere tilgjengelig for alle våre samarbeidspartnere. Vi skal få til et tettere samarbeid om forskning, formidling og utdanning, mer kunnskapsdeling med dere som er våre samarbeidspartnere og styrke våre nettverk. Lokalene blir også en arena for kobling av studenter og arbeidsliv, sier Hansen.

Vårt mål med denne lokaliseringen er å bli enda mer synlig og tilgjengelig i Bodøsamfunnet, styrke vår forbindelse med næringslivet, og utforske nye muligheter for samarbeid

Hanne Solheim Hansen, rektor Nord universitet

Snart kommer også året hvor kulturen settes i fokus; Bodø 2024. Her vil Nord universitet være sterkt til stede.

– Dette prosjektet er utrolig viktig for Nordland, og Nord universitet har vært med som en sentral medspiller hele veien. Vi har vært bidragsyter i arbeidet med søknaden, og vi har inngått en samarbeidsavtale med Bodø2024 om å gjøre følgeforskning av hele prosjektet, slik at vi kan høste viktig lærdom som vi tar med oss i den videre utviklingen av regionen, sier hun.

Under Bodø2024 skal det arrangeres 6 store internasjonale konferanser i regi av Nord universitet i Bodø sentrum:

  • Arctic Congress Bodø 2024  - som består av 3 konferanser High North Dialogue, Arctic sosiology og UArctic conferense
  • Internasjonal urfolkskonferanse -NAISA
  • Recruting Teachers: What Works?
  • Hele vår Europeiske Universitetsallianse SEA-EU kommer til Bodø på Governing week.
  • Europeisk kulturhovedstad i 2024 vil være et utstillingsvindu for videre arktisk samarbeid. Tusenvis av mennesker kommer til byen, og da må vi være til stede der det skjer.
Mimret: Musikalsk og humoristisk. Terje Nohr og Petter Nohr Unstad om musikk og universitetsstudier - eller ikke. Foto: Lise Fagerbakk