Rektor om ulykken i Bodø

Kvinne rektor med alvorlig ansiktsuttrykk - i bakgrunn universitetscampus. Foto
Rektor om ulykken i Bodø
– Vår dypeste medfølelse til familie, venner, medstudenter og ansatte både på Nord universitet og på hans universitet i Nederland, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

Etter ønske fra familien er ikke navnet til studenten offentliggjort.

Det var med sorg Nord universitet mottok beskjeden om at den unge studenten, som var på utveksling her hos oss, var bekreftet omkommet. Våre tanker går til familie, venner, medstudenter, ansatte og andre pårørende, både her i Norge og i Nederland. Vi sender en ekstra varm tanke til våre kolleger på universitetet hans i Nederland, som har mistet en av sine kjære studenter.

Jeg har forstått at letingen etter studenten vår har foregått i svært krevende terreng og under vanskelig forhold. Vi er svært takknemlig for den store innsatsen politi, hovedredningssentralen, alpin redningsgruppe, hundeekvipasjene og sikringsfolkene har gjort, sammen med frivillige i Røde kors og Norsk folkehjelp.

Det har betydd uendelig mye for oss å vite at mange erfarne redningsfolk har vært i fjellene og lett etter ham. I sorg og kaos gir det en form for ro å vite at de beste folkene gjør alt de kan for å finne vår student.

Jeg vil også gjerne takke Studentinord, Bodø kommunes kriseteam og universitets ansatte for tilrettelegging, oppfølging og den omsorgen som er utvist. Så igjen: Tusen hjertelig takk for stor innsats til alle som har bidratt.

Jeg må si at dette har vært noen tunge dager. Det er både godt og samtidig tyngende at vi har kunnet se til fjellområdet i Børvasstindan fra universitetet, og også selve leteområdet i Åselidalen. Godt fordi vi har kunnet føle et nærvær til leteaksjonen. Tyngende fordi fjellene konstant minner en om situasjonen som pågår. Noen av de andre i turfølget fortalte at turmålet var valgt nettopp fordi det er noen av de mektigste fjellene vi kan se fra universitetet.

Vår viktigste prioritet i denne tunge tiden har vært og er fremdeles å ivareta studenter og ansatte som er berørt av denne triste ulykken. Vi har lagt til rette for gode møtesteder for studenter og ansatte som ønsker å være sammen og ha noen å snakke med. På torsdag 18. april arrangeres det minnestund på campus i Bodø.