Videreutdanne deg ved siden av jobb eller på heltid?

Endringene i arbeidslivet skjer raskere enn noen gang og vi må lære hele livet. Ved å videreutdanne deg på Nord universitet kan du øke utviklingsmulighetene i jobben du allerede har, eller forbedre dine muligheter i arbeidsmarkedet.

For å bli tatt opp som student ved Nord universitet, søker du om opptak via Samordna opptak, lokal søknadsWeb eller EVUweb. Hvilke søknadsweb du skal benytte avhenger av hvilke studium eller emne du søker om opptak til. Mer informasjon om opptak finner du her.

Vanligste grunnlag for opptak er generell studiekompetanse.​ Unntak fra dette kravet kan i noen tilfeller gis på grunnlag av realkompetanse

Dersom du er kvalifisert til å studere ved høgskole/universitet kan du også søke om opptak som enkeltemnestudent. Som enkeltemnestudent får du studierett for ett semester, og du kan melde deg opp et utvalg åpne emner.

H​​ar du​ spørsmål om etter- og videreutdanning? Ta kontakt med oss på videre@nord.no. Informasjon om studieveiledere finner du på sidene til studieprogrammene​.