Green leaf
Master (2 år)

Biovitenskap

Bodø, Steinkjer

Å forstå levende organismer og deres forhold til miljøet er avgjørende for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. 


Om studiet

Å forstå levende organismer og deres forhold til miljøet er avgjørende for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Master i biovitenskap ved Nord universitet utdanner forskere til å ha en grunnleggende forståelse for viktigheten av bærekraft og avansert kunnskap innenfor deres valgte spesialiseringsområde.

Studentene kan velge mellom spesialiseringer innen akvakultur, genomikk, husdyrvitenskap, marin økologi og terrestrisk økologi, se spesialiseringer. En mastergrad i biovitenskap fra Nord universitet gir et konkurransefortrinn i arbeidsmarkedet, og våre kandidater kan velge å jobbe i et bredt spekter av bransjer og felt.

Hva kan du jobbe som?

En vitenskapelig master i biovitenskap gir deg en konkurransefordel i jobbmarkedet, og fleksibilitet til å gå ulike veier.

En mastergrad i biovitenskap kvalifiserer for jobber i både offentlig og privat sektor. Arbeid innen rådgivning og utredning både privat og i ulike departementer, direktorater, fylkeskommunale og kommunale myndigheter er aktuelt. Avhengig av spesialisering vil studenten være kvalifisert for jobb som miljøkonsulent eller i forskjellige posisjoner i molekylærbiologiske laboratorier. Virksomheter som driver med fôrproduksjon, vaksine og kommersiell akvakultur i Norge og internasjonalt er også aktuelle virksomheter.

Mastergraden gir mulighet til videre forskningsarbeid. Du er også kvalifisert for stillinger innenfor forvaltning og rådgiving. Bygger du på med praktisk-pedagogisk utdanning, kan du bli lektor i videregående skole.

Søkere til Master i biovitenskap må ha en bachelorgrad innenfor et biologisk felt med et gjennomsnittskarakter på C eller bedre i ECTS-systemet eller tilsvarende.

Studenter må ha fullført minst 7,5 ECTS i matematikk og/eller statistikk på universitetsnivå, og trenger minimum 60 ECTS i biovitenskapelige emner.

Har du lyst til å reise til utlandet i løpet av studietida? Vi anbefaler våre studenter å dra på utveksling til et av våre partneruniversiteter. Et utenlandsopphold vil gi deg verdifull internasjonal erfaring, samtidig som det åpner for et bredere utvalg av emner og kurs. På dette studiet egner 2.semester seg best for utenlandsopphold.

Frist for å søke utveksling i vårsemesteret er 1. september. Ta kontakt med vår internasjonale koordinator, Jose de Pool, for mer informasjon.

Utvekslingsavtaler ved FBA

Ph.d. i akvatisk biovitenskap ved Nord universitet.

Studiet gir også grunnlag for videre doktorgradsutdanning ved andre norske eller utenlandske læresteder.

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor fagområdet biologi (akvakultur, økologi, genomikk eller husdyrvitenskap) avhengig av masterens spesialisering
 • har inngående kunnskap om relevante vitenskapelige metoder som benyttes innen biologisk forskning

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere problemstillinger innen biovitenskap
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og forskningsstrategier innenfor fagfeltet
 • kan bruke relevante metoder på en selvstendig måte til å samle inn, analysere, tolke og forstå biologiske data
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante biologiske og forskningsetiske problemstillinger
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å delta i vitenskapelige forskning og profesjonelle forskningsmiljø relatert til masterens spesialisering
 • kan gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen sitt fagområde
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige biologiske problemstillinger til vitenskapelig miljø og allmennheten
 • kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin med mikrofon og webkamera.

Studenter må også ha egen labfrakk i emner med laboratorieøvelser.

Det kan være kostnader i tilknytning til enkelte valgemner, oppad begrenset til kr. 3000.