Lærerstudent frister andre til å bli lærer

Amalie på biblioteket

Student og rollemodell: Amalie Pauline Johansen er lærerstudent ved Nord universitet i Bodø. Hun brenner for læreryrket. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

Lærerstudent frister andre til å bli lærer
Amalie Pauline Johansen (25) er lærerstudent. På fritiden er hun rollemodell i et nasjonalt prosjekt som skal rekruttere andre til å bli lærer.

Amalie fra Vik i Hadsel kommune er lærerstudent på andre året i Bodø. Når hun ikke studerer eller jobber i Bodø, reiser hun rundt i Nordland med et tydelig budskap: Bli lærer!

Det nasjonale prosjektet skal rekruttere flere til å utdanne seg som lærer i skole og barnehage, og blir ledet av Høgskolen på Vestlandet.

– Læreryrket er mye bedre enn mange er klar over! mener Amalie bestemt.

Hun etterlyser blant annet de positive sakene i media, om lærere som elsker yrket sitt, og saker med de mange fornøyde elevene.

Læreryrket er mye bedre enn mange er klar over.

Amalie Pauline Johansen, grunnskolelærerstudent

Nylig var Amalie på hjemlige trakter for å overbevise ungdomsskoleelever i Sortland om å bli lærere. Litt senere gikk turen til Fauske i samme ærend. Jobben som rollemodell er lønnet. Det er en av fire jobber Amalie har ved siden av studiene, forteller hun.

Foran 10. klassingene i Sortland fortalte hun sin historie, som altså har ført henne inn på ei femårig lærerutdanning. Senere informerte Amalie og LæreriNord-teamet elever ved Sortland videregående skole, og på kvelden var de i møte på Kulturfabrikken med kommunene i Vesterålen.

En vakker historie

– På arrangementet ved Sortland vgs., møtte jeg helt tilfeldig han som i sin tid fikk meg til å velge lærerutdanninga, nemlig min tidligere lærer Alf Tore Johannessen. Etter at jeg var ferdig med videregående, fikk jeg prøve meg som lærer ved Sandnes skole i Hadsel. Alf Tore Johannessen var da kontaktlærer ved Sandnes skole.

TIlfeldighet: Amalie ble lærer etter oppfordring fra sin lærer. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

– Det var utrolig artig å møte han igjen, sier Amalie.

Dette er historien:
Etter at Alf Tore Johannessen hadde overvært en time som Amalie hadde hatt, spurte han Amalie om hun noen gang hadde tenkt på å utdanne seg til å bli lærer.

Nei, sa jeg.
Herregud, sa han. Du må bli lærer!

Det var måten Amalie hadde snakket til elevene på, som kontaktlæreren hadde latt seg imponere av.

– Det var også måten jeg fanga oppmerksomheten deres på og holdt den levende, og at vi fikk en god relasjon. Han så også at jeg stortrivdes med det. Det er helt riktig, jeg elsker nemlig å prate, ler Amalie.

Han så også at jeg stortrivdes med det. Det er helt riktig, jeg elsker nemlig å prate.

Amalie Pauline Johansen

Denne historia viser også at det kan være tilfeldigheter som styrer et yrkesvalg, mener hun.

Tiendeklassinger er ikke verdens mest motiverte

Responsen på hennes budskap om å bli lærer, viste seg å bli noe mindre enn Amalie hadde håpet fra 10. klassingene i Sortland. Men det har hun stor forståelse for.

– Det er klart; 10. klassinger er ofte skolelei. Kanskje ser de ikke der og da betydninga av å ha gode lærere. Det gjorde neppe jeg heller da jeg gikk på ungdomsskolen. Men det er på en måte viktig likevel å fortelle dem for et flott yrke dette er, sier Amalie

Selv oppsummerer hun det beste med læreryrket slik:

  • Å utgjøre en forskjell og vite at du har betydd noe for andre når du går hjem for dagen
  • Hjelpe ungene til å mestre det faglige og få en god start i livet
  • God lønn og mange valgmuligheter
  • Lære bort kunnskap

Vesteråls-kommuner har flere støtteordninger for studenter

Flere av kommunene i Vesterålen mangler utdanna lærere i grunnskolen og i barnehagene. De ønsker derfor å bruke penger på ufaglærte som vil starte på ei lærerutdanning. En av dem som teller på knappene er Richard Tjelta (42) fra Stord.

Han bor på Sortland og jobber ved Sortland ungdomsskole uten godkjent lærerutdanning. Han likte godt orienteringa som ble gitt av LæreriNord da de gjestet Sortland.

En kongejobb: Richard Tjelta fra Sortland har lyst til å ta lærerutdanning. Foto: Hanne Paulsen Gravrok.

Richard forteller at han er veldig motivert for å få en godkjent utdanning etter mange år i ulike jobber.

Å være lærer er en kongejobb!

Richard Tjelta

– Det er en utdanning jeg setter høyt. Å være lærer er en kongejobb. Hvis Sortland kommune bidrar med penger under utdanninga, kommer jeg absolutt til å vurdere å søke, sier Tjelta, som har familie og ikke tåler så mye inntektsbortfall under utdanninga.

Og støtte, det kan kommunalsjef Erik Strand i Sortland love hvis Tjelta søker og kommer inn på lærerutdanninga til høsten.

Sortland kommune gir 75.000 kroner i studiestøtte i året. Dette skal gå til lønn til ufaglærte i grunnskolen eller i barnehagene i kommunen, opplyser Strand.

– Midlene blir utbetalt til arbeidsplassen sånn at de kan dekke lønn den tiden ansatte har permisjon for å delta på samlinger og være ute i praksis, sier han.

Også Hadsel kommune yter støtte til egne ansatte som vil ta utdanning. Ifølge oppvekstsjef Line Jeanette Pedersen skjer det ved at studentene får lønn under samlinger og ved lesedager foran eksamen.

Grunnskolelærer-utdanning

Med lærerutdanning har du gode muligheter til å gå rett ut i en meningsfull jobb.

  • Oppstart: Høst 2024
  • Studiepoeng: 300
  • Søknadsfrist: 15. april 2024

Mer om studiet:

Kontaktperson