Nødnettspesialistens aha-øyeblikk

Fredrik Westmark

Stort utbytte: Fredrik Westmark anbefaler Kommunalt beredskapssamvirke for alle som er interessert i beredskap og samfunnssikkerhet. Foto: privat.

Nødnettspesialistens aha-øyeblikk
Studiet Kommunalt beredskapssamvirke ble en døråpner for nettverk, og ga ny innsikt i samfunnssikkerhet for Fredrik Westmark.

Fredrik Westmark jobber i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS). Her har han ansvar for opplæring i nødnett. Gjennom studiet Kommunalt beredskapssamvirke ved Nord universitet fikk han mange aha-opplevelser.

– Studiet gir nyttig innsikt i samfunnssikkerhet, sier Fredrik Westmark.

Studiet er nettbasert og fokuserer på kommunal sikkerhetsledelse og kriseberedskap. Selv om det først og fremst er rettet mot ledere i virksomheter og etater med ansvar for kritiske samfunnsoppgaver i lokalsamfunnene, mener han det har stor nytte også for flere å få innsyn i risiko - og sikkerhetsanalyser, scenarier og beredskapsplaner.

Faglig og geografisk spredning

– Å få en bredere forståelse for kommunenes arbeidsmetodikk var både nyttig og interessant, sier Westmark.

Studentene kom blant annet fra kommunal sektor, beredskapskoordinering, vann og avløp, nødetater og statsforvalterne. De kom også fra den ytterste lille øy, til større og mer sentrale steder.

– Bare det var det mye læring i, sier Westmark. Utfordringene blir svært ulike fra region til region i det langstrakte landet vårt. Kommunene har jo et ansvar for å bistå sine innbyggere, og kompleksiteten i dette er enorm, sier han.

– Studiet har gitt meg mer innblikk i hvordan kommunal beredskap fungerer.

Jeg har fått mange aha-opplevelser, og nye perspektiver på ulike problemstillinger knyttet til samfunnssikkerhet.

Fredrik Westmark

Kan kombineres med jobb

Som ansvarlig for opplæring i nødnett, som han beskriver som et svært viktig verktøy for samvirke mellom ulike aktører i krisesituasjoner, er Westmark ofte i kontakt med kommunene rundt om i landet.

– Men det blir noe helt annet å møtes digitalt i grupper, for å diskutere ulike tema etter gode forelesninger, sier Westmark. Han mener studiet er godt tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb.

– Forelesningene var lagt til en dag i uka, etter lunch. Det ble noe å se fram til, sier han.

Jeg vil anbefale det til alle som jobber med eller er interessert i kommunal beredskap og samfunnssikkerhet.

Fredrik Westmark

Erfaringsutveksling

Studiet har en praktisk tilnærming, og legger vekt på dialog og erfaringsutveksling mellom deltakerne. Westmark har satt pris på å møte andre studenter fra ulike sektorer og steder i landet, og å dele problemstillinger og erfaringer med dem.

– Det har vært spennende å høre hvordan andre kommuner jobber med beredskap, og hvordan de håndterer ulike typer kriser, som ras, strømbrudd, vannskader eller ferjeutfall. Det har gitt meg større forståelse for kompleksiteten og utfordringene i arbeidet med samfunnssikkerhet, sier Westmark.

– Jeg synes studiet har vært veldig interessant og lærerikt, og jeg vil anbefale det til alle som jobber med eller er interessert i kommunal beredskap og samfunnssikkerhet, avslutter Westmark.

Kommunalt beredskapssamvirke

Studiepoeng: 7.5

Kurset i kommunalt beredskapssamvirke fokuserer på kommunal sikkerhetsledelse og kriseberedskap. Kurset er rettet mot ledere i virksomheter og etater som har ansvar for kritiske samfunnsoppgaver i lokalsamfunnene.

Kurset skal bidra til økt kunnskap om sikkerhets- og beredskapsarbeid. Både samordningsoppgaver, og samarbeid internt og over etats- og virksomhetsgrenser. Formålet med kurset er å gi deltakerne en bred forståelse både for arbeidsmetodikk, organisering og ledelsesarbeid knyttet til forebygging av uønskede hendelser. I løpet av kurset vil deltagerne også lære mer om hvordan man skal bygge opp beredskapsressurser, og håndtere kriser.

Se studieprogramside