To nye studietilbud for helsepersonell som jobber fulltid på Helgeland

Tre kvinner mer armene i været på åpen plass foran bygning
To nye studietilbud for helsepersonell som jobber fulltid på Helgeland
Jobber du i helsevesenet og ønsker å bli bedre på klinisk observasjon eller e-helse? Da er disse korte studiene midt i blinken for deg.

På Campus Helgeland i Mo i Rana kan du i januar og februar 2024 heve kompetansen i to nye studietilbud for helsepersonell: Klinisk observasjonskompetanse og Digital dokumentasjon og samhandling.

Begge studiene er digitale og dermed tilpasset folk i arbeid. I løpet av seks uker kan du følge digitale forelesninger uavhengig av turnus og bosted.

Bli bedre på klinisk observasjonskompetanse

Enten du jobber på sykehus, i kommunehelsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten, som paramedic, farmasøyt eller fysioterapeut er dette en god mulighet til å friske opp kompetansen innen klinisk observasjon.

– Alle som jobber med pasienter eller brukere i sitt arbeid vil ha nytte av dette studietilbudet, sier Trine Kaspersen, universitetslektor ved Nord universitet.

Hun trekker spesielt frem ansatte som jobber med rusomsorg og rehabiliteringstjenester, i tillegg til helsepersonell som ønsker å komme tilbake til det helsefaglige yrket og dermed trenger påfyll av kompetansen.

Tre kvinner som smiler og står ute i pent høstvær foran bygning
Utvider studieporteføljen ved Campus Helgeland: Universitetslektor Trine Kaspersen (t.v.), førstelektor Tone Oddvang og universitetslektor Rita Lundestad ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er fornøyd over å kunne tilby to nye studietilbud til helsepersonell i regionen. Foto: Lene Loe.

Vil gi økt pasientsikkerhet og kvalitet i tjenesten du jobber i

– I studiet vil man se nærmere på ulike verktøy som vi bruker systematisk for å observere og vurdere pasientens tilstand. Ved å bruke disse verktøyene vil man kunne sette ting i system og avdekke feil i de viktigste organene først.

– Studiet vil for eksempel gi en vernepleier i hjemmetjenesten økt kunnskap til å oppdage tidlig forverring hos en bruker som bor hjemme, og kan dermed tidligere sette inn tiltak før sykdommen forverres, forklarer universitetslektor Trine Kaspersen.

Ved å bruke disse verktøyene vil man kunne sette ting i system og avdekke feil i de viktigste organene først.

Trine Kaspersen, universitetslektor

Få en bedre forståelse av e-helse

Om du derimot har e-helse som en av dine arbeidsoppgaver, kan dette være en fin anledning til å se nærmere på dette studietilbudet.

– Vi ser at e-helse er på vei inn i helsevesenet med stormskritt, og da er det viktig at de som forvalter tjenesten har god kunnskap om lovverket som regulerer tjenesten, og at dette verktøyet brukes riktig, sier førstelektor Tone Oddvang ved Nord universitet.

Er du helsepersonell, barnevernspedagog, sosionom, NAV-ansatt eller jobber i en virksomhet knyttet til dokumentasjon vil studiet Digital dokumentasjon og samhandling være svært nyttig for deg.

– Det som er så fint med dette studiet et at du vil få en bedre innsikt i brukerperspektivet og pasientsikkerhet, så vel som kunnskap om lover, rammer og føringer innen e-helse, sier førstelektor Tone Oddvang.

Vi ser at e-helse er på vei inn i helsevesenet med stormskritt, og da er det viktig at de som forvalter tjenesten har god kunnskap om lovverket som regulerer tjenesten, og at dette verktøyet brukes riktig.

Tone Oddvang, førstelektor

De nye studietilbudene er såkalte microemner. Det vil si kortere studier på 2,5 studiepoeng som har en varighet på seks uker. Søknadsfrist for klinisk observasjonskompetanse er 31. desember 2023 og Dokumentasjon og samhandling er 15. januar.

– Vi håper og tror at disse tilbudene vil øke nysgjerrigheten også blant helsepersonell som har vært ute fra yrket en periode, men ønsker å komme tilbake. Da er disse korte studiene midt i blinken for å oppdatere seg faglig og samtidig sanke studiepoeng, forteller studieleder Anne Lise Grønningsæter Loftfjell.

Tre kvinner som sitter på sykeseng, smiler og ser i kamera
Tilbyr kompetanseheving for folk i full jobb: Begge studietilbudene er digitale og er dermed tilpasset folk som jobber turnus og bor ute i distriktene. Fra venstre Tone Oddvang, Trine Kaspersen og Rita Lundestad. Foto: Lene Loe.

Se våre videreutdanninger i helse- og sosialfag

Vurdere du faglig påfyll underveis i din karriere?

Her finner du en samlet oversikt over alle våre videreutdanninger innen helse- og sosialfag:

For alle videreutdanninger ved Nord universitet: