Senter for samisk og urfolksstudier

Senteret skal koordinere, synliggjøre og styrke samisk- og urfolksrelatert forskning og utdanning ved Nord universitet og Nordlandsforskning.

Nord universitet dekker geografisk de tradisjonelle lulesamiske, pitesamisk, umesamiske og sørsamiske områdene i Saepmie/Sámeednam. Nord universitet har et nasjonalt ansvar for forskning og utdanning innen lule- og sørsamisk språk og kultur. 

Vårt samiske senter vil også inkludere arbeidet med pite- og umesamisk språk og kultur.

Etableringa av senteret startet i 2022 og det skal videreutvikles i 2023, slik at struktur og organisasjonsform skal være fastsatt fra 2024. Senteret er organisert under Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. 

Senterleder: Tove Synnøve Mentsen Ness

Bilde av et fargerikt, samisk symbol på ei gammedør.
Døra til den sørsamiske torvgamma ved Nord universitets campus i Levanger. Foto: Ole Johan Ramfjord.