Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor.

Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) skal være Norges ledende fagmiljø når det gjelder å integrere yrkesorienterte og disiplinære fag i forskning og utdanning. Vår forskning og undervisning skal være regional relevant, etterspurt nasjonalt og internasjonalt synlig.

Kontaktinformasjon:

For besøkende:

  • Bodø: Administrasjonen og vitenskapelig tilsatte befinner seg i 3. etasje i hovedbygget (inngang B), i 3. og 4. etasje på Samfunnet og i 2. etasje i Torggården
  • Levanger: Administrasjonen og vitenskapelige tilsatte ved fakultetet sitter i 1. og 2. etasje i Nordlåna (G-bygget)

Telefon og e-post:
Tlf.: 755 17000 (sentralbord). Finn ansatt i ansattsøket.

Postadresse:
Besøk vår informasjonsside: Kontakt oss​