Anita jakter distriktsnyheter

Anita Sjåvik

Jobbmuligheter: Anita Sjåvik har for tiden praksis i Adresseavisen i Trondheim, men hun er ute etter fast jobb og søker nå jobb i lokalaviser fra Trøndelag og nordover. Foto: Truls Råen, Adressa

Anita jakter distriktsnyheter
Forskning viser at nyutdannede journalister i økende tempo forlater distriktene. Det gjelder ikke alle. Johannes trives godt i NRK Nordland, og vil gjerne bli der. Anita velger også Nord-Norge.

Til tross for mange jobbmuligheter for nyutdannede journalister, pågår det en journalistflukt fra distriks-Norge. Demokratiet vårt står i fare dersom vi som samfunn ikke stanser denne flukten.

Det viser forskning utført av forsker Birgit Røe Mathisen ved Nord universitet og forsker Ragnhild Kr. Olsen ved Oslo Met.

Utfordring: Forsker Birgit Røe Mathisen håper trenden snus rundt journalistflukten fra distriktene. Foto: Lise Fagerbakk

– Vår studie viser at det er et veldig stort behov for unge, nyutdannede journalister i lokalaviser over hele landet. Mange lokalaviser sliter med å få tak i utdannede journalister, noe som bekymrer redaktører vi har snakket med. Situasjonen er en trussel mot demokratiet, sier Mathisen.

Hun sender følgende brannfakkel:

«Klarer vi ikke å snu trenden, kan vi på sikt oppleve at store geografiske områder i Norge står uten lokal eller regional mediedekning.»

Grunnstudium

Problemet er så stort og trengende, at Nord universitet i mars startet opp «Grunnstudium i journalistikk». En ettårig grunnleggende fagutdanning, som gir lokalavisjournalister nødvendig kunnskap om:

  • Journalistrollen
  • Kildekritikk
  • Etikk
  • Foto/ video

Snart ferdigutdannede journalister fra Bachelor i journalistikk ved Nord universitet i Bodø, har forskjellig syn på hvor de ønsker å jobbe. Men flere av dem ønsker seg til det Mathisen og Olsen etterlyser; mindre redaksjoner i distrikts-Norge.

Multimedial: Journaliststudent Johannes Sæheim Pedersen får i praksis hos NRK Nordland i Bodø god nytte av det han lærer ved journalistutdanningen i Bodø. Foto: Kåre Riibe Ramskjell

Dro nordover

Johannes Sæheim Pedersen fra Steinkjer ønsker å være der hvor han nå har praksis; i NRK Nordland i Bodø.

– Jeg har erfaring fra lokalavis hjemme. Over to somre jobbet jeg i Trønder-Avisa i Steinkjer. Nå har jeg praksis i NRK Nordland i Bodø og fått tilbud om sommerjobb. Jeg trives godt her, og har lyst til å fortsette, forteller han.

Anita Sjåvik tenker seg å få fast jobb.

– Jeg har praksis i Adresseavisa i Trondheim og søker nå jobber i Nord-Norge. Det sørligste er i Trøndelag, sier Sjåvik, som opprinnelig kommer fra Rødøy i Nordland.

Til sommeren drar hun til Alta, hvor hun har fått jobb som sommervikar hos NRK Finnmark.

– Jeg liker meg i Finnmark. Det er mye spennende som skjer der. Alta ligger nært Melkøya, Alta har en spennende historie, Finnmark er nær Russland og nær Finland, som er nytt NATO-medlem. Det er et geopolitisk spennende område, sier hun.

På mange måter går både Johannes og Anita sine egne, og motsatt vei, enn hva forskningen til Mathisen og Olsen viser, nemlig at utdannede journalister i økende grad forlater distriktene.

Samfunnet trenger oppegående lokalaviser som ivaretar sin demokratiske funksjon

Professor Birgit Røe Mathisen, Nord universitet

– Redaktører er bekymret for at mangelen på utdannende journalister vil gå ut over samfunnsrollen. Den kritiske samfunnsrollen. Behovet er så stort at mange studenter får tilbud om jobb når de er ute i praksis på 3. året, slik at veien fra utdanning og ut i jobb virker å være kort – og bra, sier Mathisen.

Trives: Johannes Sæheim Pedersen trives så godt i NRK Nordland i Bodø, at han håper å få fortsette. Foto: Kåre Riibe Ramskjell

For også lokalavisene har gått gjennom den digitale revolusjonen, og mange er på høyde med noen av de store mediene når det gjelder teknologi.

Multimedial utdanning

– Faktum er at selv små lokalaviser har kommet langt i det digitale skiftet. Også der vil du som nyutdannet journalist få gode utviklingsmuligheter og et fullstendig godt journalistliv, sier hun.

Det tenker også Johannes, selv om han mener mange fortsatt har en vei å gå.

– Jeg snakket med veldig mange medier da vi i januar hadde karrieredag på campus Bodø. Alle sa de er multimediale, men jeg ser ikke at det vises så godt på hjemmesidene deres. Mange er flinke, men mange kan bli flinkere, sier han.

Selv føler han kunnskapen om det multimediale sitter godt etter snart tre år ved Nord.

–  Vi lærer litt om alt på utdanningen.  Legger du ned en viss egeninnsats på studiet, går du ut i jobb som multimedial journalist i en redaksjon, sier han.

Bachelor i journalistikk

  • Oppstart: Høst 2024
  • Studiepoeng: 180
  • Søknadsfrist: 15. april 2024 kl. 23.59

Les mer om studiet

 

Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid

  • Oppstart: Høst 2024
  • Studiepoeng: 120
  • Søknadsfrist: 15. april 2024 kl. 23.59

Les mer om studiet