Forsvarsministeren åpner Øvelse Nord

Redning Øvelse Nord

Redning: Simulert redning. Redning er hovedtema under Øvelse Nord 2024. Foto: ØvelseNord/Kent Even Grundstad

Forsvarsministeren åpner Øvelse Nord
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram tar med seg den nye forsvarsplanen til åpningen av Øvelse Nord i Bodø.

Øvelse Nord er en fullskala beredskapsøvelse der aktører innenfor beredskap trener på håndtering av store hendelser og kriser. Øvelse Nord starter førstkommende mandag med to fagdager, før den store samvirkeøvelsen gjennomføres onsdag. I år for 29. år på rad. Tema i år er redning!

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram kommer til Bodø for å åpne samvirkeøvelsen.

– Takk for invitasjonen til Øvelse Nord i Bodø, en by og region som alltid har vært viktig for Forsvaret. For et par uker siden la regjeringen frem den største satsingen på Forsvaret på 70 år. Da er det lite som passer bedre enn å presentere denne planen på Nordens største sivile fastlands beredskapsøvelse i Bodø, sier Gram.

Han blir å se og høre mandag 22. april klokken 12.00 - 12.30 i forelesningssal A1 (Knut Hamsun), campus Bodø.

Avhengig av stormaktene

Den nye forsvarspolitikken er også noe førsteamanuensis Beate Steinveg ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV), Nord universitet, skal si noe om. I form av historiske skillelinjer.

– Verden har blitt mer ustabil. Det ser vi blant annet gjennom det politiske ordskiftet og endringen i forsvarspolitikken, sier Steinveg, referert til at regjeringen for kort tid siden la fram den største satsingen på Forsvaret på 70 år.

Dette til tross for at Norge virker å være langt unna krigshandlingene og urolighetene i Europa og verden.

– Vi er samtidig i en sårbar geografisk posisjon og avhengig av stormaktene. Det påvirker vår hverdag at vi hele tiden må forholde oss til dette. For realiteten er at vi er en småstat som er prisgitt handlingene til stormaktene - NATO og EU, sier hun.

Forsker: Førsteamanuensis Beate Steinveg tar tirsdag 23. april for seg de store geopolitiske linjene. Foto: Lise Fagerbakk

Dette bidrar til at også det kommende presidentvalget i USA påvirker oss. For ikke å glemme Kina og Russland.

– Vi befinner oss ikke lenger i den liberale rettsbaserte verdensordenen. Den amerikanske verdenslederen har tjent Norge godt, men nå er dette i endring. Kina og Russland har nå muskler til å håndheve en verdensorden, mens EU tar større ansvar for forsvar og sikkerhet. Her står Norge utenfor, sier Steinveg - som vil snakke om både dette og mer til tirsdag 23. april klokken 12.35-13.00 under tittelen "Nordområdene: Norges muligheter og begrensninger".

Åpne arrangement

De to fagdagene er hovedarrangementet i Øvelse Nord.

Nord universitet får da også besøk av digitaliseringsminister Karianne Tung. Hun skal snakke om «Norges beredskap mot digitale trusler – en statusoppdatering: Hvilke tiltak trengs på hvilke områder? Hvordan bygge digital motstandskraft i samfunnet?»

– I en tid med mer usikkerhet må vi styrke vår beredskap både digitalt og i hele resten av samfunnet. Utviklingen av kunstig intelligens gir enorme muligheter, men stiller oss også overfor nye utfordringer. Da må vi utveksle erfaringer og oppdateringer, og jeg syns det er bra at Øvelse Nord gir oss en arena for dette, sier Tung.

Øvelse Nord er mer enn fagdager. Det er en fullskala beredskapsøvelse, en læringsarena og en møteplass for beredskapsaktører over hele landet. Hendelsen inneholder en rekke arrangementer som har sikkerhet og beredskap som tema.

Flere av arrangementene er åpne for alle som er interessert!

Arrangement:

 • Leverandørutstilling
 • Innsatsforum Nord
 • Forum for verdivurdering og fysisk sikring
 • Fagdager
 • Triageseminar
 • Totalforsvarssamling
 • Nødnettforum i Nordland
 • Statsforvalterforum
 • Kampen om sannheten
 • Operativ øvelse
 • Norge og det nye NATO

Nord universitet har har mange fagansatte med kompetanse innen sikkerhet og beredskap. Noen av dem har vi samlet i denne oversikten: Møt våre forskere!