– Øvelse Nord er en sjelden og viktig læringsarena for studenter

Øvelse Nord
– Øvelse Nord er en sjelden og viktig læringsarena for studenter
Studenter ved seks studieprogram ved Nord universitet skal delta på årets Øvelse Nord.

Øvelse Nord er landets største fullskala samvirkeøvelse og arrangeres hvert år i slutten av april. Her får studentene førstehånds kjennskap til krisehåndtering.

I år er studenter ved følgende utdanninger med i Øvelse Nord: 

 • Bachelor i paramedisin
 • Bachelor i sykepleie
 • Bachelor i journalistikk
 • Master i spesialsykepleie (intensiv, anestesi og operasjonssykepleie)
 • Master i kommunikasjonsarbeid og journalistikk
 • Master i beredskap og kriseledelse 

Øvelse Nord er en viktig læringsarena, der studentene får øvd på det utenkelige, som vi må være forberedt på i dagens helsevesen

Kari Skarsaune, universitetslektor/ anestesisykepleier Nord universitet

Spesialkompetanse

Brannskade: Øvelse Nord er en samvirkeøvelse. Foto: NTB / Kent Even Grundstad

​​​– For master i beredskap og kriseledelse​ er Øvelse Nord en svært viktig læringsarena, sier professor, Natalia Andreassen.

Masterprogrammet gir ledelsesrettet utdanning for personell innen kriserespons. Programmet retter seg mot ledere og andre som deltar i sikkerhet- og beredskapsarbeid i både offentlig, privat og frivillig sektor, samt profesjonelle innenfor det offentlige sivile og militære beredskapsapparatet. 

– Vi lever i en turbulent tid, så det er veldig viktig at de som er involvert i beredskap og kriseledelse fortsetter å forbedre sin kompetanse og samhandling med hverandre. Gjennom studiet får de en bedre innsikt i hele beredskapssystemet, poengterer Andreassen. 

Studiet i beredskap og kriseledelse har fokus på samvirke. Det faglige hovedfokuset er organisasjon og kriseledelse, og studiet tilpasses hele tida det aktuelle risikobildet. I ulike emner deltar studenter aktivt i tabletop og spilløvelser ved Nordlab - senter for beredskap og samvirke, samt på medietrening. 

– Vi inviterer også mentorer fra beredskapsapparatet, vi har paneldedebatter med profesjonelle aktører og inviterer gjesteforelesere fra hele Norge. Så det er en god tilknytning mellom teori og praksis for disse studentene, sier Andreassen.

Studentene deltar som observatører av ulike ledere og koordinatorer som i sving med praktisk krisehåndtering i en fullskala øvelse.

Øvelse: En "skadet" kvinne blir tatt hånd om. Foto: NTB / Kent Even Grundstad

Løpende nyhetsdekning

Studentenes læringspotensial er stort, da øvelsen arrangeres årlig og gir gode muligheter for evaluering og forbedring.

– Nytt av året er at bachelorstudenter i film- og TV-produksjon i Levanger kommer. Hvert år lager vi en dokumentasjonsvideo fra øvelsen, for læringsformål. Den lages i år av våre film- og TV-studenter, forteller førsteamanuensis Astrid Marie Holand ved Nord universitet.

Masterstudentene har oppgaver som går over et videre spekter.

– Formålet med øvelsen for masterstudentene våre er sammensatt. Den skal gi innsikt i risikoforståelse og krisekommunikasjon i ulike sammenhenger, ved at de er utplassert i ulike roller under øvelsen. Noen jobber som informasjonsmedarbeidere i ulike staber og ved Mørkved universitetssykehus, mens andre jobber som journalister og koordinatorer i samarbeid med våre bachelorstudenter i journalistikk. I år opererer vi ut fra to redaksjoner, en på campus Mørkved og en i Bodø sentrum. Det er også nytt av året, forteller hun.

Øvelse: Journaliststudenter øver realistisk under Øvelse Nord.

– Realistisk og lærerikt

Mørkved universitetssykehus består av et akuttmottak og en intensivavdeling, og styres av studenter innen spesialsykepleie, sykepleie og paramedisin. Universitetslektor og anestesisykepleier Kari Skarsaune sier studentene opplever øvelsen som både realistisk og lærerik.

– Studentene får øvd på krisehandtering som vi prøver å gjøre mest mulig realistisk. De skal kjenne på litt stress med at det foregår mange ting samtidig og ulike prosedyrer som skal gjennomføres under press. Dette gir et realistisk bilde av hvordan det er i praksis. En bieffekt vi ser ved at vi har spesialsykepleier studenter og bachelor studenter som jobber i lag, er at det oppstår veldig fine og gode læringssituasjoner i samspillet mellom disse, sier hun.

Studentene utsettes for stress som om det er en reell krise, med den forskjellen at her får de trent i trygge omgivelser og det er lov å gjøre feil. En eventuell feiltolkning gir bare en ekstra dimensjon til læringen.

– Vi har fokus på prioriteringer og kommunikasjon som er viktig i en reel krise. Vi stresser det med tydelig kommunikasjon (Closed loop-kommunikasjon) der en bekrefter at beskjeder er mottatt og gjennomført. Her ser vi en tydelig progresjon gjennom øvelsen, der de i starten er forsiktig og nølende, men i løpet av øvelsen blir klar og tydelig i kommunikasjonen, forteller Skarsaune.

Det drilles i realistiske situasjoner.

– Studentene gjennomfører systematisk undersøkelser (ABCDE undersøkelse) på alle «pasientene» og vurderer hva som er viktig å gjøre noe med umiddelbart, og hva som kan vente. Likeledes hvilke «pasienter» som må prioriteres først. Systematikken og rekkefølgen i undersøkelsen er viktig for at ikke det skal overses noe som kan få fatale konsekvenser i en reel situasjon. Enkelt sagt, undersøker vi at pasienten puster før vi behandler et beinbrudd, sier hun.

Fullskala samvirkeøvelse

Øvelse Nord Samvirke er en fullskala beredskapsøvelse som våren 2024 arrangeres av Nord universitet, Hovedredningssentralen, Nordland politidistrikt og Salten Brann IKS. Den nye avtalen innebærer at blålysetatene fra og med våren 2024 tar et større ansvar for planlegging og gjennomføring av samvirkeøvelsen, mens Nord universitet ivaretar støtte- og administrasjonsfunksjoner i øvingsplanlegging og gjennomføring - samt pedagogiske aktiviteter.

Arrangement:

 • Leverandørutstilling
 • Innsatsforum Nord
 • Forum for verdivurdering og fysisk sikring
 • Fagdager
 • Triageseminar
 • Totalforsvarssamling
 • Nødnettforum i Nordland
 • Statsforvalterforum
 • Kampen om sannheten
 • Operativ øvelse
 • Norge og det nye NATO

Les mer om Øvelse Nord.

Et satsingsområde

Visste du at samfunnssikkerhet er en av Nord universitets fire satsingsområder frem mot år 2030 (Strategi 2030)?  

Samfunnssikkerhet handler om å beskytte samfunnet og befolkningen mot trusler, risiko og uønskede hendelser, og Nord skal bidra til samfunnssikkerhet ved å videreutvikle kunnskap om risiko og sårbarhet. Nord har bl.a. et Senter for beredskap og samvirke som gjennom øvings- og simulatorlaboratorium NORDLAB, bidrar til satsingen og tilbyr en rekke øvelser og utdanninger som gir kunnskap om samfunns- og sikkerhetsutfordringer.

Øvelse Nord Samvirke er Nordens største fastlandsøvelse.

Årets kriseøvelse arrangeres 22.- 24. april i Bodø.