Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for samfunnsvitenskap
Fakultet for samfunnsvitenskap utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) skal være Norges ledende fagmiljø når det gjelder å integrere yrkesorienterte og disiplinære fag i forskning og utdanning. Vår forskning og undervisning skal være regional relevant, etterspurt nasjonalt og internasjonalt synlig.​

Kontaktinformasjon:

For besøkende:

  • Bodø: Administrasjonen og vitenskapelig tilsatte befinner seg i 3. etasje i hovedbygget (inngang B), i 3. og 4. etasje på Samfunnet og i 2. etasje i Torggården
  • Levanger: Vitenskapelige tilsatte ved fakultetet sitter i 2. etasje i Nordlåna (G-bygget)
Finn frem ved hjelp av kartlø​sning:
>> Mazemap

Telefon og e-post:
Tlf.: 755 17000 (sentralbord). Se også telefonnummer og e-post til den enkelte ansatte via ansattsøket.

Postadresse:
Postadresser finner du ved å besøke vår informasjonsside:
>> Kontakt oss​


 

 

Anne Tjønndal er med på fire bøker dette semesteretFra før påske og frem til begynnelsen av august kommer det ut fire bøker hvor Anne Tjønndal er redaktør og forfatter.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-samfunnsvitenskap/artikler/Sider/anne-tjonndal-er-med-pa-fire-boker-dette-semesteret.aspxAnne Tjønndal er med på fire bøker dette semesteret
Digital terrorøvelse får toppscore fra studenteneKan en terrorøvelse bli gjennomført digitalt og samtidig gi godt utbytte? Svaret er ja og definitivt! Studentene gir i alle fall Øvelse Donald toppscore! https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen/artikler/Sider/Digital-terrorovelse-kobler-studentene-til-arbeidslivet.aspxDigital terrorøvelse får toppscore fra studentene
Arbeidstrening gir rusavhengige både selvtillit og mestringsfølelse​​Denne saken er pr. tiden utilgjengelig. Vi beklager det inntrufne.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-samfunnsvitenskap/artikler/Sider/arbeidstrening-gir-rusavhengige-bade-selvtillit-og-mestringsfolelse.aspxArbeidstrening gir rusavhengige både selvtillit og mestringsfølelse