Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for samfunnsvitenskap
Fakultet for samfunnsvitenskap utdanner samfunnsvitere og yrkesutøvere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkning innen velferd, utvikling og formidling. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i sosiologi. Fakultet for samfunnsvitenskap 1800 studenter og 100 ansatte. Fagmiljøet ved fakultetet er organisert i faggruppene Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Internasjonale relasjoner, nordområder og miljø.

Har du spørsmål om våre studier?

Besøk vår side ofte stilte spørsmål eller kontakt en av våre studieveiledere.

Kontaktinformasjon:

For besøkende:
Administrasjonen og vitenskapelig tilsatte ved Fakultet for samfunnsvitenskap, studiested Bodø, befinner seg i 3. etasje i hovedbygget (inngang B). Finn frem.

Telefon og e-post:
Tlf.: 755 17200 (sentralbord). Se også telefonnummer og e-post til den enkelte ansatte via ansattsøket.

Postadresse:
Fakultet for samfunnsvitenskap
Nord universitet
Postboks 1490
8049 Bodø

 Aktuelt fra FSV

 

 

FaggrupperFaggruppene ved FSV har et helhetlig ansvar for forskning, fagutvikling og undervisning.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-samfunnsvitenskap/forskning/Sider/faggrupper.aspxFaggrupper
StudierVed Fakultet for samfunnsvitenskap har vi en rekke studietilbud på ulike nivåer.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-samfunnsvitenskap/studierStudier
Kultur som driver for konkurransekraft er kraftig undervurdertKulturen bedriften er en del av har mye større betydning for konkurranseevnen enn hva man frem til nå har trodd. Samtidig spiller arbeidskraftkostnaden en langt mindre rolle.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Kultur-som-konkurransekraft-er-kraftig-undervurdert.aspxKultur som driver for konkurransekraft er kraftig undervurdert