Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for samfunnsvitenskap
Fakultet for samfunnsvitenskap utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi.

Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) skal være Norges ledende fagmiljø når det gjelder å integrere yrkesorienterte og disiplinære fag i forskning og utdanning. Vår forskning og undervisning skal være regional relevant, etterspurt nasjonalt og internasjonalt synlig.

Kontaktinformasjon:

For besøkende:

  • Bodø: Administrasjonen og vitenskapelig tilsatte befinner seg i 3. etasje i hovedbygget (inngang B), i 3. og 4. etasje på Samfunnet og i 2. etasje i Torggården
  • Levanger: Vitenskapelige tilsatte ved fakultetet sitter i 2. etasje i Nordlåna (G-bygget)
  • Steinkjer: Administrasjonen og vitenskapelige tilsatte sitter i 3. etasje i B-bygget
Kartløsning Nord universitet.

Telefon og e-post:
Tlf.: 755 17200 (sentralbord). Se også telefonnummer og e-post til den enkelte ansatte via ansattsøket.

Postadresse:
Fakultet for samfunnsvitenskap
Nord universitet
Postboks 1490
8049 Bodø

 Aktuelt fra FSV

 

 

HRM-studenter på besøk hos SisomarTredjeårsstudentene på HRM-studiet fikk et avbrekk fra forelesningssalen og dro på bedriftsbesøk til Sisomar.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-samfunnsvitenskap/artikler/Sider/HRM-studenter-pa-besok-hos-Sisomar.aspxHRM-studenter på besøk hos Sisomar
Forsker på plastens politikkNyansatt postdoc Svein Hammer skal de neste årene forske på plastens politikk.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Forsker-pa-plastens-politikk.aspxForsker på plastens politikk
En studie av journalistikken i lokale og regionale medierLokalmediene gir en stemme til den vanlige kvinne og mann. Slik bidrar de til et viktig mangfold i Medie-Norge. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/En-studie-av-journalistikken-i-lokale-og-regionale-medier.aspxEn studie av journalistikken i lokale og regionale medier