Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for samfunnsvitenskap
Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte. Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet. Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på tre ulike studiesteder; Bodø, Steinkjer og Levanger. Det gis pr. i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.

Har du spørsmål om våre studier?

Besøk vår side ofte stilte spørsmål eller kontakt en av våre studieveiledere.

Kontaktinformasjon:

For besøkende:
Administrasjonen og vitenskapelig tilsatte ved Fakultet for samfunnsvitenskap, studiested Bodø, befinner seg i 3. etasje i hovedbygget (inngang B). Finn frem.

Telefon og e-post:
Tlf.: 755 17200 (sentralbord). Se også telefonnummer og e-post til den enkelte ansatte via ansattsøket.

Postadresse:
Fakultet for samfunnsvitenskap
Nord universitet
Postboks 1490
8049 Bodø

 Aktuelt fra FSV

 

 

Velferd og sosiale relasjonerFaggruppen skal bidra til ny kunnskap om hvordan velferdsutfordringer og sosiale problemer skapes og vedlikeholdes, og hvordan de kan møtes både profesjonelt og politisk.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-samfunnsvitenskap/forskning/faggrupper/velferd-og-sosiale-relasjonerVelferd og sosiale relasjoner
Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS)Faggruppen skal levere kunnskap om samfunnsutfordringer som klimaendringer, samfunnssikkerhet og migrasjon, regional utvikling og forvaltning av naturressurser, og miljø.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-samfunnsvitenskap/forskning/faggrupper/miljo-internasjonale-relasjoner-noromrader-og-samfunnssikkerhetMiljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS)
Ledelse og innovasjonFaggruppen driver forskning med vekt på ledelse, organisering, forvaltning, styringsprosesser og politikkutvikling.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-samfunnsvitenskap/forskning/faggrupper/ledelse-og-innovasjonLedelse og innovasjon