Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for samfunnsvitenskap
Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr samfunnsvitenskapelige studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Vi har blant annet studier innen fagområdene sosiologi, statsvitenskap, historie, geografi, ulike mediefag, nordområdestudier, rehabilitering, barnevern, sosialt arbeid og ulike lederstudier. Fakultetet har et aktivt og bredt forskningsmiljø som også kommer studentene våre til gode gjennom aktuelle og spennende studier.

Våre studier

Bachelorstudier
Vi har en rekke ulike bachelorstudier som gjør deg kvalifisert for spennende stillinger i arbeidslivet eller for videre studier.

Blant våre studier finner du historie, sosiologi, nordområdestudier, internasjonale relasjoner, ulike ledelsesfag, geografi, spill og opplevelsesteknologi, 3D art, animasjon og visuelle effekter, og film og tv-produksjon. Vi har også profesjonsstudier i barnevern, sosialt arbeid og journalistikk.

Masterstudier
Våre masterutdanninger gjør deg kvalifisert for spennende stillinger i arbeidslivet eller for videre studier. Vi tilbyr både 120-poengs vitenskapelig mastere og 90-poengs erfaringsbaserte mastere.

Årsstudier 
I tillegg til våre bachelor- og masterprogram tilbyr vi en rekke årsstudier.

Doktorgrad
Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr også en doktorgradsutdanning/ph.d. i sosiologi.

Alle våre studietilbud finner du i studiesøket.

Vår forskning

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap drives det forskning både av tradisjonell disiplinær art og av tverrdisiplinær, tematisk art.

Samfunnsfagene ved institusjonen har en tradisjon som strekker seg helt tilbake til tidlig på 1970-tallet, og er blitt formet både av den utdanningsprofil og de forskningsinteresser som har preget miljøet over tid. Interesser for velferdsyrkene, velferdsstatens brukere og politikk og offentlig forvaltning har stått sentralt gjennom hele denne perioden.

Forskningen har også hatt fokus på landsdelens næringsstruktur blant annet som en del av feltet nord-norsk historie. Journalistisk praksis er også ett av fakultetets viktige forskningsområder.

Fagmiljøene ved institusjonen har i flere tiår hatt et nært samarbeid med Nordlandsforskning.

Våre faggrupper:

Velferd og sosiale relasjoner
Faggruppen skal bidra til ny kunnskap om hvordan velferdsutfordringer og sosiale problemer skapes og vedlikeholdes, og hvordan de kan møtes både profesjonelt og politisk. Faggruppen kombinerer mikrostudier av sosial ekskludering og profesjonell tjenesteyting med studier av velferdstjenestenes organisering, samhandling og virkemåte. Faggruppen er opptatt av hvordan kjønn og ulike minoritetsposisjoner spiller inn i eksklusjonsprosesser og profesjonelt hjelpearbeid og hvordan innovasjon kan bidra til nye og bedre måter å møte velferdsutfordringene på.

Faggruppeleder: Dosent Øystein Henriksen

Ansatte tilhørende faggruppen:
​Anne Jorun Berg
Asgeir Solstad​Dosent
Bente Vibecke Lunde​Førsteamanuensis
​Britt Lillestø​Førsteamanuensis
Carina Fjelldal​Førsteamanuensis
​Cecilie Høj Anvik​Førsteamanuensis
​Eva Sørensen
Gunn Oddlaug Strand Hutchinson​Dosent
Hege Gundersen​Universitetslektor
Hilde Berit Moen​Førsteamanuensis
Ingrid Fylling​Førsteamanuensis
Johans Tveit Sandvin​Professor
Janne Irèn Paulsen Breimo​Professor
Janne Vik Lossius​Universitetslektor
Jorid Krane Hanssen​Førsteamanuensis
Kate Eileen Mevik​Dosent
Lars-Christer Hydèn​Professor II
Linda Sjåfjell​Universitetslektor
Marit Tveraabak​Førstelektor
Reidun Follesø​Visedekan/Professor
Rune Asgeir Mathisen​Professor
Terje Jostein Halvorsen​Professor
Thor Arne Angelsen​Universitetslektor
Tom-Erik Dybwad​Førsteamanuensis
Tone Gunn Stene Kristiansen​Førsteamanuensis
Trond Bliksvær​Professor
Trude Karine Olaug Gjernes​Professor
Yan Zhao​Førsteamanuensis
Anna Przybyszewska​Stipendiat
Ann-Torill Tørrisplass​Stipendiat
Bishnu Maya Adhikari ​Stipendiat
Bjørnar Blaalid​Stipendiat
Elisabeth Leidland​Stipendiat
Guro Wisth ØydgardStipendiat​
​Hilde ÅsheimStipendiat​
Ingunn FylkesnesStipendiat​
Iselin Silja KaspersenStipendiat​
Johanne Hansen KobberstadStipendiat​
Linn-Marie Lillehaug PedersenStipendiat​
Stine Marlen Henriksen Stipendiat​
Historie, kultur og medier
Faggruppen skal bidra til økt kunnskap om hvordan samfunnsutviklingen henger sammen med hendelser og debatter i fortiden, og om hvordan friheten til å ytre seg i ulike medier skaper, vedlikeholder og utvikler samfunnet. Forskningen konsentrerer seg særlig om tre sentrale felt: a) historiefaglig forskning med spesielt ansvar for regional og samisk historie og kultur, b) innovativ medieforskning med vekt på mediers innhold, journalistisk praksis og alt det som kan relateres til multimedia som fagfeltet og c) innovativ utvikling og bruk av IKT/multimedia og spill for læringsformål.

Faggruppeleder: Professor Svein Halvard Jørgensen

Ansatte tilhørende faggruppen:
Astrid Marie Holand​Førsteamanuensis
Bengt Morten Engan​Førsteamanuensis
​Birgit Røe Mathisen​Førsteamanuensis
Fritz Leo Breivik​Dosent
​Hege Lamark​Dosent
​Helga Dis Isfold Sigurdardottir​Førsteamanuensis
Hugo Nordseth​Førstelektor
​Håvard Sørli​Førstelektor
​Jan Erik Andreassen​Universitetslektor
​Julian Norum​Høgskolelektor
Kjetil Ansgar Jakobsen​Professor
Line Kolås​Førsteamanuensis
Lisbeth Morlandstø​Professor
Marit Sundet​Professor
Miriam Jensen Tveit​Førsteamanuensis
Ola Steen​Universitetslektor
​Ole Georg Moseng​Professor II
Per Bjarne Ravnå​Førsteamanuensis
​Robin Isfold Munkvold​Universitetslektor
​Ståle Andrè Nygård​Universitetslektor
​Trond Olav Skevik​Universitetslektor
Wilhelm Jørn Karlsen​Førsteamanuensis
Arild Vaag Prestøy​Stipendiat
Fredrik Wilhelmsen​Stipendiat
Justyna Szynkiewicz​Stipendiat
Karianne Sørgård Olsen​Stipendiat
​Pål Halvorsen​Stipendiat
Trygve Pløhn​Stipendiat
Ledelse og innovasjon
Faggruppen driver forskning med vekt på ledelse, organisering, forvaltning, styringsprosesser og politikkutvikling. Faggruppas motto er å synliggjøre, evaluere og granske hvem eller hva det egentlig er som styrer, organiserer og påvirker virksomheter av ulike slag. Faggruppen skal bidra til innovativ organisering og innovativt lederskap i private bedrifter, i politikken og i offentlig virksomhet.

Gruppen vil også bidra med kunnskap om hvilken betydning kjønn og ulike minoritetsposisjoner har i organisasjoner og i ledelse.

Faggruppeleder: Professor Øystein Rennemo

Ansatte tilhørende faggruppen:
Anders Ragnar Örtenblad​Professor
Asbjørn Røiseland​Professor
Berit Irene Vannebo​Førsteamanuensis
Cathrine Thorhus​Universitetslektor
Christian Lo​Postdoktor
Elisabet Carine LjunggrenProfessor​
Gry Cathrin Brandser​Professor
Hans Petter Saxi​Professor
Hege Eggen Børve​Førsteamanuensis
​Hild Rønning
​Håvard Åsvoll​Førsteamanuensis
Jan Ole Similä​Førsteamanuensis
Jill Beth Otterlei​Førsteamanuensis
Johan Elvemo Ravn​Professor
Jørgen Grinde​Førstelektor
​Kjell Aage Gotvassli​Professor
Knut Arne Hovdal​Førsteamanuensis
Knut Ingar Westeren​Professor
Leif Kristian Monsen​Dosent
Ove Taranger Nesbø​Universitetslektor
Per Harald Rødvei​Førsteamanuensis
​Robert Bye​Førsteamanuensis
Stein Jonny Valstad​Førsteamanuensis
Thomas Benson​Universitetslektor
Thor Atle Thøring​Universitetslektor
Torill Moe​Universitetslektor
​Turid Moldenæs​Professor II
Veronica Vassbotn​Universitetslektor
​Anne Kamilla Lund​Stipendiat
Anne Sigrid Haugset​Stipendiat
Bjørnar Blaalid​Stipendiat
​Dina von Heimburg​Stipendiat
Espen Ingvar Leirset​Stipendiat
Maja Nilssen​Stipendiat
​Stian Bragtvedt​Stipendiat
Thu Ngan Pham​Stipendiat
Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS)
Faggruppen skal levere kunnskap om samfunnsutfordringer som klimaendringer, samfunnssikkerhet og migrasjon, og regional utvikling og forvaltning av naturressurser og miljø. Gruppen arbeider med forskningsspørsmål knyttet til politikk og forvaltning av sikkerhet, miljø og naturressurser, herunder også spørsmål knyttet til turisme, risiko, klima og rettigheter til land og vann. Forskningen vil gi innsikt i internasjonale organisasjoners roller og virkemåte, internasjonale konflikter og internasjonalt samarbeid. Forskningen knyttes også til etikk og verdier, og er i stor grad rettet mot nordområdene.

Presentation MINS.pdf

Faggruppeleder: Professor Berit Skorstad
Ansatte tilhørende faggruppen:
Anne Wally Falch Ryan​Førsteamanuensis
​Astri Dankertsen​Postdoktor
Bjørn Olav Haram Knutsen​Førsteamanuensis
Eivind Karlsen​Førstelektor
Elisabeth Pettersen​Førstelektor
Erik Christensen​Professor
​Geir Olav Knappe​Universitetslektor
Gjermund Wollan​Førsteamanuensis
​Grete Kaare Hovelsrud​Professor
Håkan Torleif Sandersen​Førsteamanuensis
Ivar Svare Holand​Førsteamanuensis
​Masudur Rahman​Førsteamanuensis
Olof Andreas Stjernström​Førsteamanuensis
​Stig Ole Johannessen​Professor
​Tanja Ellingsen​Førsteamanuensis
​Torbjørn Pedersen​Førsteamanuensis
​Barbara Beata Baczynska​Stipendiat
Iselin Silja Kaspersen​Stipendiat
​Lisa Ekman​Stipendiat
​Majken Paulsen​Stipendiat
Mikel Dominguez Cainzos​Stipendiat
​Nikolai George Lewis Holm​Stipendiat
​Tonje KvamStipendiat

Om fakultetet

Samfunnsfagene ved institusjonen har en tradisjon som strekker seg helt tilbake til tidlig på 1970-tallet, og er blitt formet både av den utdanningsprofil og de forskningsinteresser som har preget miljøet over tid.

Interesser for praktisk yrkesutøving, særlig innenfor velferdsyrkene, for velferdsstatens brukere og for landsdelens næringsstruktur og politiske utfordringer, har stått sentralt gjennom hele denne perioden.

Fagmiljøene ved institusjonen har i flere tiår hatt et nært samarbeid med Nordlandsforskning AS.
Fakultet tilbyr doktorgradsutdanning innenfor fagområdet sosiologi. Sosiologifaget i Bodø har hele tiden vært bredt definert med tette bånd til tilgrensende disipliner. Her har man særlig vært opptatt av velferdsstatlige utfordringer av ulik art, og hatt en nær tilknytting til det samfunnsfaglige miljøet ved Nordlandsforskning AS.

De ansatte knyttet til institusjonens sosialfaglige, organisasjonsfaglige og statsvitenskapelige utdanningstilbud, inngår i fagområdet sosiologi.
I tillegg til mastergradsutdanningen i sosiologi, er fakultetets mastergradsutdanninger i sosialt arbeid, rehabilitering og politikk og samfunnsendring godkjent som grunnlag for opptak til doktorgradsutdanningen.

Mer om fakultetet

Har du spørsmål om våre studier?

Besøk vår side ofte stilte spørsmål eller kontakt en av våre studieveiledere.

Kontakt oss

For besøkende
Administrasjonen og vitenskapelig tilsatte ved Fakultet for samfunnsvitenskap, studiested Bodø, befinner seg i 3. etasje i hovedbygget (inngang B). Finn frem
Telefon og e-post
Tlf.: 755 17200 (sentralbord)
Se også telefonnummer og e-post til den enkelte ansatte via ansattsøket.
Postadresse
Fakultet for samfunnsvitenskap
Nord universitet
Postboks 1490
8049 Bodø

 

 

Kultur som driver for konkurransekraft er kraftig undervurdertKulturen bedriften er en del av har mye større betydning for konkurranseevnen enn hva man frem til nå har trodd. Samtidig spiller arbeidskraftkostnaden en langt mindre rolle.https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/Kultur-som-konkurransekraft-er-kraftig-undervurdert.aspxKultur som driver for konkurransekraft er kraftig undervurdert
Disputaser ved Fakultet for samfunnsvitenskapHittil i 2018 har fem kandidater disputert for graden Ph.d. i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-samfunnsvitenskap/artikler/Sider/disputaser.aspxDisputaser ved Fakultet for samfunnsvitenskap
De skal sikre at du trives på jobbMange studier sliter med at studenter faller fra underveis. For bachelor i HRM er det stikk motsatt. https://www.nord.no/no/aktuelt/nyheter/Sider/De-skal-sikre-at-du-trives-pa-jobb.aspxDe skal sikre at du trives på jobb