Organisasjon og ledelse

Nord universitet ledes av et styre som ledes av Vigdis Moe Skarstein. Rektor Bjørn Olsen leder universitetet i det daglige.

Rektoratet består av rektor Bjørn Olsen, prorektor for utdanning Hanne Solheim Hansen og prorektor for forskning og utvikling Reid Hole.

Hanne Solheim Hansen er rektors stedfortreder, og leder studieadministrasjonen. Reid Hole leder en administrasjon med ansvar for forskningsstøtte og innovasjonsstøtte, samt universitetsbiblioteket.

Nord universitet har fem fakultet som ledes av hver sin dekan.

 • Fakultet for biovitenskap og akvakultur Dekan Ketil Eiane

 • Fakultet for samfunnsvitenskap
  Dekan Hanne Thommesen

 • Handelshøgskolen Nord
  Dekan Erlend Bullvåg

 • Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
  Dekan Sarah Paulson

 • Fakultet for sykepleie og helsefag
  Dekan Trine Karlsen

Direktør for økonomi og HR Anita Eriksen.

Direktør for infrastruktur og digitalisering Lasse Finsås.

Rektors strategiske ledergruppe består av rektoratet, dekaner og direktører.