Universitetsledelsen

Ledergruppen ved Nord universitet består av rektor, prorektor for utdanning, prorektor for forskning og utvikling, direktør for økonomi og HR, direktør for digitalisering og infrastruktur samt dekanene ved de fem fakultetene.

<

​Rektor
Bjørn Olsen er rektor ved Nord universitet og er ansatt for perioden 1.1.2016 - 31.12.2020.


Prorektor for utdanning
Hanne Solheim Hansen er rektors stedfortreder, og er ansatt i perioden 1.1.2017 - 31.12.2020. 


​Prorektor for forskning og utvikling
Reid Hole har ansvar for forskningsstøtte og innovasjonsstøtte, samt universitetsbiblioteket og er ansatt i perioden 1.1.2017 - 31.12.2020. 


Direktør for økonomi og HR
Anita Eriksen


​Direktør for digitalisering og infrastruktur
Lasse Finsås


​Dekan ved fakultet for biovitenskap og akvakultur
Ketil Eiane


​Dekan for fakultet for samfunnsvitenskap
Hanne Thommesen

​Dekan Handelshøgskolen Nord
Erlend Bullvåg

Dekan for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Egil Solli

​Dekan for sykepleie og helsevitenskap
Trine Karlsen

Mer informasjon


Nedlastbare foto


Du finner nedlastbare bilder som egner seg til trykk på vår presseside