Universitetsstyret

Styret er det øverste styringsorganet ved Nord universitet.

Gruppebilde av styret

Styret har ansvar for at virksomheten holder høy faglig kvalitet, og at universitetet blir drevet effektivt og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regelverk.

Styret legger strategi, mål og resultatkrav for virksomheten, og skal og påse at drifta er i tråd med dette.

Styret er også ansvarlig for disponering av de økonomiske ressursene og for kontroll og rapportering.

Styret

Portrettbilde av dame.

Lise A. Dahl Karlsen

Nestleder, eksternt styremedlem

Mann med brunt hår og blå jakke

Christian Wee

Eksternt styremedlem

Portrettbilde av dame.

Eva Maria Kristoffersen

Eksternt styremedlem


Varamedlemmer: Therese Troset Engan og Erik Lunde

Smilende kvinne med brunt langt hår og svart jakke

Hanne Thommesen

Medlem fra undervisnings- og forskningspersonalet (fast ansatte)

Portrettbilde av mann.

Oddbjørn Johansen

Medlem fra undervisnings- og forskningspersonalet (fast ansatte)

Portrettbilde av mann.

Bjørn Olsen

Medlem fra undervisnings- og forskningspersonalet (fast ansatte)
Varamedlemmer: Tore Kristian Aune, Eivind Junker

Mann med blå dressjakke

Anders Christoffer Edstrøm

Medlem fra undervisnings- og forskningspersonalet (midlertidig ansatte)Varamedlem: Trine Arntzen

Portrettbilde av dame.

Sissel Marit Jensen

Medlem fra teknisk/administrativt ansatteVaramedlem: Winnie Christiansen

Smilende mann med briller og blå jakke

Håvard Dragland

Medlem fra studentene


Varamedlem: Peter Håland Sabbasen

Smilende kvinne med blå genser

Chanice Sørlie Johansen

Medlem fra studentene


Varamedlem: Amalie Moen Eidet

Styremøter