Bli farmasøyt!Som farmasistudent blir du en del av et kreativt og spennende studie- og fagmiljø.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-sykepleie-og-helsevitenskap/artikler/Sider/Bli-farmasoyt.aspxBli farmasøyt!
For alle som jobber med folkElin Sivertsen er i dag fagansvarlig for rus og psykisk helsetjeneste i Namsos kommune. I 2017 ble hun ferdig med sin mastergradsutdanning i psykisk helsearbeid ved Nord universitet.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-sykepleie-og-helsevitenskap/artikler/Sider/For-alle-som-jobber-med-folk.aspxFor alle som jobber med folk
ICS - Innovasjonscampus SteinkjerInformasjonsside for studenter og ansatte omkring praktiske aspekter ved deres hverdag i byggeperioden. Både studenter og ansatte vil nok oppleve i byggeperioden å finne/motta informasjon via andre kanaler, parallelt med at informasjon legges ut her.https://www.nord.no/no/om-oss/studiesteder/steinkjer/Sider/innovasjonscampus-steinkjer.aspxICS - Innovasjonscampus Steinkjer