Praksis sykepleie

Informasjon om praksis for deg som er student på bachelor i sykepleie.

Før praksis er det viktig at du er kjent med både studieplan, generell informasjon om praksis og informasjon som er spesifikk for sykepleie.

Viktig informasjon:

Studieplan og praksisrelaterte emner for studieåret 2024/25

Oppdatert
30.01.2024