Nordområdesenteret

Nordområdesenteret er et internasjonalt senter for forskning, utdanning og kommunikasjon om  samfunns- og næringsutvikling i Nordområdene.

 

 

Ungdom fra Lofoten og Russland på søppelryddingPrispenger fra Felix Tschudi går til unikt samarbeid mellom russiske og norske elever om å rydde opp i forsøpling av havet.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen/senter/nordomradesenteret/nyheter/Sider/ungdom-fra-Lofoten-og-Russland-pa-soppelrydding.aspxUngdom fra Lofoten og Russland på søppelrydding
– Studentene risikerer å strande på en øyDiamanter, skattejakt, race og gratisreise i tre uker med buss og båt i Nordland. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen/senter/nordomradesenteret/nyheter/Sider/studentene-risikerer-a-strande-pa-en-oy.aspx– Studentene risikerer å strande på en øy
– Vi har bra ideer om framtiden, og de trenger oss!Master-studenter ved Nord snakket til næringslivet om framtidens smarte Bodø. https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen/senter/nordomradesenteret/nyheter/Sider/vi-har-bra-ideer-om-framtiden-og-de-trenger-oss.aspx– Vi har bra ideer om framtiden, og de trenger oss!

​​​​​​Om Nordområdesenteret

Nordområdesenteret er et internasjonalt senter for forskning, utdanning og kommunikasjon om  samfunns- og næringsutvikling i Nordområdene. Senteret ble etablert i 2007. 

Stortinget definerte i 2021 at Nordområdesenteret skal være et nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent fagmiljø for utvikling og formidling av kunnskap om Nordområdene og næringslivets muligheter.  Nordområdesenteret har et utstrakt samarbeid med med bedrifter og institusjoner i offentlig sektor.  

Nordområdesenteret mottar basisstøtte over statsbudsjettet og er også finanisert gjennom mange store prosjekter. 

Konferanser

High North Dialogue

High North Dialogue er en årlig konferanse som samler de viktigste partene som jobber med utvikling av Nordområdene. Hensikten med konferansen er å oppmuntre å få i stand dialog mellom interessentene for å promotere bærekraftig utvikling i Arktis, samt å dele informasjon og debattere beste praksis. 

Vi holder for tiden på med å planlegge konferansen for 2022, som finner sted i Stormen bibliotek i Bodø 6. og 7. april. 

Konferansen har vært arrangert siden 2007 og har i denne tiden fått både nåværende og framtidige arktiske ledere sammen for å diskutere mulighetene for verdiskapning i Nordområdene i en internasjonal sammenheng. Konferansen arrangeres i Bodø, Nord-Norges nest største by, og Europeisk kulturhovedstad for 2024. High North Dialogue vil bidra til at du får et endret perspektiv på framtiden i Arktis. 

Les mer:
http://www.highnorthdialogue.no/

Kontakt:
Informasjonsrådiger Hogne Bø Pettersen
E-mail: hogne@nord.no
Tel: +47 911 93 144

Publikasjoner


Vi arbeider hele tiden med forskningsprosjekter. Våre ansatte og partnere har bidratt til over 300 vitenskapelige publikasjoner om utdanning og samfunns- og næringsutvikling i nordområdene.

For en komplett liste, vennligst besøk Current Research Information SysTem in Norway (Cristin) her.

For presse


Ved spørsmål vedrørende pressedekning av Nordområdesenteret og våre aktiviteter, vennligst kontakt: ​
         
Hogne Bø Pettersen
Informasjonsrådgiver
Tel: +47 911 93 144
E-mail:
hogne@nord.no
Arne O. Holm
Sjefsredaktør, High North News
Tel: +47 75 51 71 84
E-mail: Arne.O.Holm@nord.no
 
Frode Mellemvik
Direktør
E-mail: Frode.Mellemvik@nord.no
Tel: +47 75 51 77 05
Pressebilde 

Kontakt oss


Frode Mellemvik
Direktør
E-mail: Frode.Mellemvik@nord.no
Tel: +47 75 51 77 05
Frode Mellemvik
June Borge Doornich
Visedekan
E-mail: June.Borge.Doornich@nord.no
Tel: +47 75 51 70 19
June Borge Doornich
​Elena Zhurova
Rådgiver
E-mail: Elena.Zhurova@nord.no
Tel: +47 75 51 71 24
Elena Zhurova
​Elena Dybtsyna
Førsteamanuensis
E-mail: Elena.Dybtsyna@nord.no
Tel: +47 75 51 71 89
Elena Dybtsyna
Natalia Andreassen
Førsteamanuensis
E-mail: Natalia.Andreassen@nord.no
Tel: +47 75 51 71 38
Natalia Andreassen
​Anatoli Bourmistrov
Professor
E-mail: Anatoli.Bourmistrov@nord.no
Tel: +47 75 51 76 73
Anatoli Bourmistrov
Arne O. Holm
Sjefsredaktør
E-mail: Arne.O.Holm@nord.no
Tel: +47 75 51 71 84
Arne O. Holm
Andrey Kazakov
Rådgiver
E-mail: Andrey.Kazakov@nord.no
Tel: +47 75 51 71 76
Andrey Kazakov
​Andrey​​ Mineev
Forsker
E-mail: Andrey.Mineev@nord.no
Tel: +47 75 51 78 53
Andrei Mineev
Nadezda Nazarova
Førsteamanuensis
E-mail: Nadezda.Nazarova@nord.no
Tel: +47 75 51 71 34
Nedezda Nazarova
​Frode Nilssen
Professor
E-mail: Frode.Nilssen@nord.no
Tel: +47 75 51 77 01
Frode Nilssen
Andreas Østhagen
Forsker
E-mail: Andreas.Osthagen@thearcticinstitute.org
Tel: + 47 75 51 71 14
Andreas Østhagen
Andreas Raspotnik
Forsker
E-mail: andreas.raspotnik@nord.no
Tel: +47 99 86 50 24

Andreas Raspotnik
Trine Jonassen
Nyhetsredaktør/High North News
E-mail: trine.jonassen@nord.no  
Tel: +47 75 51 77 97
Trine Jonassen
Evgenii Aleksandrov
Postdoktor
E-mail: evgenii.aleksandrov@nord.no
Tel: +47 41 17 64 69
evgenii Aleksandrov​​

Odd Jarl Borch
Professor
E-mail: odd.j.borch@nord.no
Tel: +47 75 51 76 16
Odd Jarl Borch
Olga Iermolenko
Førsteamanuensis
E-mail: olga.iermolenko@nord.no
Tel: +47 75 51 79 57
Olga Lermolenko
Petter Nore
Professor
E-mail: petter.nore@nord.no
Tel: +47 41 40 21 30
Petter Nore
Anders Christoffer Edstrøm
Adviser
E-mail: anders.c.edstrom@nord.no
Tel: +47 75 51 79 57

Peter Bakkemo Danilov
Journalist / High North News
+47 75 51 71 54
Hilde-Gunn Bye
Journalist, High North News
+47 75 51 76 61
​Hogne Bø Pettersen
Informasjonsrådgiver
Email: hogne@nord.no
+47 911 93 144


Følg oss på sosiale medier