Nordområdesenteret

Nordområdesenteret er et internasjonalt senter for forskning, utdanning og kommunikasjon om  samfunns- og næringsutvikling i Nordområdene.

 

 

– Nordområdene er et fredsprosjekt, for stabil og fredelig utviklingDet Grønne Skiftet og Arktis, hvordan møter næringslivet og samfunnet i nord denne utfordringen? https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen/senter/nordomradesenteret/nyheter/Sider/nordomradene-er-et-fredsprosjekt-for-stabil-og-fredelig-utvikling.aspx– Nordområdene er et fredsprosjekt, for stabil og fredelig utvikling
Russlands nye rolle på matfrontenNy bok viser at det ikke bare er innenfor forsvars- og sikkerhetspolitikk at Russland er en viktig aktør. Interessen for boken har vært stor.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen/senter/nordomradesenteret/nyheter/Sider/russlands-nye-rolle-pa-matfronten.aspxRusslands nye rolle på matfronten
Arktiske løsninger for det grønne skiftetTre konferanser samarbeider om felles konferanse for å diskutere Nord-Norges bidrag til det Hurdalserklæringen kaller "Norges viktigste strategiske satsingsområde". https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/handelshogskolen/senter/nordomradesenteret/nyheter/Sider/arktiske-losninger-for-det-gronne-skiftet.aspxArktiske løsninger for det grønne skiftet

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Om Nordområdesenteret

Nordområdesenteret er et internasjonalt senter for forskning, utdanning og kommunikasjon om  samfunns- og næringsutvikling i Nordområdene. Senteret ble etablert i 2007. 

Stortinget definerte i 2021 at Nordområdesenteret skal være et nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent fagmiljø for utvikling og formidling av kunnskap om Nordområdene og næringslivets muligheter.  Nordområdesenteret har et utstrakt samarbeid med med bedrifter og institusjoner i offentlig sektor.  

Nordområdesenteret mottar basisstøtte over statsbudsjettet og er også finanisert gjennom mange store prosjekter. 

Prosjekter

Ansatte og publikasjoner

Navn
​Tittel
​E-post

​Anatoli Bourmistrov
​Professor
anatoli.bourmistrov@nord.no
Publik​​​asj​oner
​Anders Christoffer Edstrøm
​Rådgiver
anders.c.edstrom@nord.no
Publikasjoner
​Andreas Raspotnik
​Forsker
andreas.raspotnik@nord.no
Publikasjoner
​Andreas Østhagen
​Forsker
aosthagen@fni.no
Publikasjoner​
​Andrey Kazakov
​Rådgiver
andrey.kazakov@nord.no
Publikasjoner
​Andrey​​ Mineev
​Forsker
andrey.mineev@nord.no
Publikasjoner
​Arne O. Holm
​Sjefsredaktør, High North News
arne.o.holm@nord.no
Publikasjoner
​Elena Dybtsyna
​Førsteamanuensis​
elena.dybtsyna@nord.no
Publikasjoner
​Evgenii Aleksandrov
​Postdoktor
evgenii.aleksandrov@nord.no
Publikasjoner
​Frode Mellemvik
​Direktør
frode.mellemvik@nord.no
Publikasjoner
​Geir Hønneland
​Professor II
geir.honneland@fni.no
Publikasjoner
​Hilde-Gunn Bye
​Journalist, High North News
hilde-gunn.bye@nord.no
Publikasjoner
​Hogne Bø Pettersen
​Informasjonsrådgiver
hogne@nord.no

​June Borge Doornich
​Visedekan
june.borge.doornich@nord.no
Publikasjoner
​Karl Eirik Schjøtt Pedersen
​Rådgiver
kesp@menon.no

​Nadezda Nazarova
​Førsteamanuensis  
nadezda.nazarova@nord.no
Publikasjoner
​Natalia Andreassen
​Førsteamanuensis
natalia.andreassen@nord.no
Publikasjoner
​Odd Jarl Borch
​Professor  
odd.j.borch@nord.no
Publikasjoner
​Olga Iermolenko
​Førsteamanuensis  
olga.iermolenko@nord.no
Publikasjoner
​Peter Bakkemo Danilov
​Journalist,  High North News
peter.b.danilov@nord.no
Publikasjoner
​Petter Nore
​Professor  
petternore@gmail.com

​Trine Jonas​sen
​Nyhetsredaktør, High North News
trine.jonassen@nord.no ​ 
​Publikasjoner​

Konferanser

High North Dialogue

High North Dialogue er en årlig konferanse som samler de viktigste partene som jobber med utvikling av Nordområdene. Hensikten med konferansen er å oppmuntre å få i stand dialog mellom interessentene for å promotere bærekraftig utvikling i Arktis, samt å dele informasjon og debattere beste praksis. 

Vi holder for tiden på med å planlegge konferansen for 2022, som finner sted i Stormen bibliotek i Bodø 6. og 7. april. 

Konferansen har vært arrangert siden 2007 og har i denne tiden fått både nåværende og framtidige arktiske ledere sammen for å diskutere mulighetene for verdiskapning i Nordområdene i en internasjonal sammenheng. Konferansen arrangeres i Bodø, Nord-Norges nest største by, og Europeisk kulturhovedstad for 2024. High North Dialogue vil bidra til at du får et endret perspektiv på framtiden i Arktis. 

Les mer:
http://www.highnorthdialogue.no/
Kontakt:
Informasjonsrådiger Hogne Bø Pettersen
E-mail: hogne@nord.no
Tel: +47 911 93 144​​

For presse


Ved spørsmål vedrørende pressedekning av Nordområdesenteret og våre aktiviteter, vennligst kontakt: ​
         
Hogne Bø Pettersen
Informasjonsrådgiver
Tel: +47 911 93 144
E-mail:
hogne@nord.no
Arne O. Holm
Sjefsredaktør, High North News
Tel: +47 75 51 71 84
E-mail: Arne.O.Holm@nord.no
 
Frode Mellemvik
Direktør
E-mail: Frode.Mellemvik@nord.no
Tel: +47 75 51 77 05
Pressebilde 

Følg oss på sosiale medier