Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget er et rådgivende og utøvende organ for universitetsstyret i saker som gjelder studier og utdanning.

Utdanningsutvalget ved Nord universitet består av elleve medlemmer og ledes av prorektor utdanning og studie. Alle medlemmer skal oppnevnes med personlig vara. Det skal velges en nestleder blant ansattrepresentantene.

Ansatte (fem) er representert ved prodekan utdanning for hvert fakultet.

Studentene (fem) er valgt av Studentparlamentet ved Nord universitet. Studentlederne kan stille som observatører dersom de ikke er utvalgsmedlemmer.

Observatører er studiedirektør, representanter for universitetsbiblioteket, enhet for internasjonalisering, SFU Engage (Centre for Engaged Education through Entrepreneurship), SFU Excited (Centre for Excellent IT Education), leder for universitetspedagogisk nettverk samt sekretærer for utdanningsutvalgene ved fakultetene.

  • Utdanningsutvalget er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår utdanning og studiekvalitet og skal påse at studiekvalitet blir ivaretatt og videreutviklet på en god og helhetlig måte i institusjonen.

  • Utdanningsutvalget vedtar og iverksetter tiltak knyttet til studiekvalitet innenfor universitetets prioriterte satsingsområder og rammer gitt av styret/rektor gjennom budsjett.

  • Utdanningsutvalget skal gi tilråding overfor rektor i saker som gjelder godkjenning av studieplan for nye studietilbud over 30 studiepoeng.

  • Utdanningsutvalget skal påse at kvalitetsarbeidet i institusjonen og kvalitetssikringssystemet blir fulgt opp og videreutviklet på en god og forsvarlig måte.

  • Utdanningsutvalget skal behandle den årlige rapporten om arbeid med studiekvalitet før den oversendes til universitetsstyret ("Studiekvalitetsrapporten").​​

  • Utdanningsutvalget er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede og avgir stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis faste ansatte ikke har anledning til å møte.
 • NavnRolleRepresentererVara
  Levi Gårseth-NesbakkUtvalgslederRektorat 
  Marit Bjørnevik Medlem/nestlederFakultet for biovitenskap og akvakulturAstrid Hellan
  Vegar SellægMedlemFakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfagElin Børve
  Ingjerd Gåre KymreMedlemFakultet for sykepleie og helsevitenskapLinda Amundstuen
  Anne Wally Falch Ryan MedlemFakultet for samfunnsvitenskapGuro Wist Øydgard
  Siri JakobsenMedlemHandelshøgskolenVivi Marie Lademo Storsletten
  Ninja KristiansenMedlemStudentorganisasjonen Nord1. Emilie Kardel*
  Hanna Mary PettersenMedlemStudentorganisasjonen Nord2. Amalie Moen Eidet*
  Emma-Marie Kaspersen Dahl MedlemStudentorganisasjonen Nord3. Lina Johansen*
  Gustav SkoglundMedlemStudentorganisasjonen Nord4. Simen August Randen*
  Benedicte Verdal LundeMedlemStudentorganisasjonen Nord5. Julie Antonsen*
  Hege MeldalObservatørSekretær for lokalt utdanningsutvalg FBA
  ​Elisabeth Utz Savstad​Observatør​Sekretær for lokalt utdanningsutvalg FLU
  Marlene Falch Bjørnbakk​ObservatørSekretær for lokalt utdanningsutvalg FSH
  ​Renate Eikrem Nyborg​Observatør​Sekretær for lokalt utdanningsutvalg FSV
  ​Ellen Sirnes​Observatør​Sekretær for lokalt utdanningsutvalg HHN
  Line Kolås​Observatør​SFU Excited
  ​Iselin Kristine Mauseth Steira ​ObservatørSFU Engage
  ​Ida Charlotte JakobsenObservatør​Enhet for internasjonalisering
  ​Anders Moe​ObservatørUniversitetsbiblioteket
  ​Hanne Seljesæter​Observatør​Studentombud
  ​Anne Ringen Pedersen​Observatør​Studiedirektør

  * Studentenes varamedlemmer er ikke personlige vara, men rangerte vara.

  Sekretær:

  • Alf Magne Jacobsen (hovedsekretær)
  • Anne-Lovise Reiche (bisekretær)