Bærekraftig innovasjon og entreprenørskap

Innovasjon og entreprenørskap blir stadig viktigere for bærekraftig verdiskaping og velferd. Nord universitet skal bli en tydeligere drivkraft for innovasjons- og entreprenørskap ved å styrke FoU-samarbeidet med samfunnslivet og bedriftene i regionen.

Plante inni en tom lyspære på en stabel ved

Nords studenter skal få kompetanse til å utvikle og iverksette fremtidsrettede løsninger i arbeidslivet gjennom nye og digitale læringsformer og ved å legge bedre til rette for innovasjonskompetanse.​

Nord universitet har et av landets ledende forsknings- og utdanningsmiljøer innenfor innovasjon og entreprenørskap, med en sterk internasjonal posisjon. Dette området skal styrkes, men også videreutvikles til å omfatte større deler av universitetets virksomhet.

Gjennom utvikling av nye læringsformer, med vekt på engasjerende og involverende utdanningsprogrammer, skal kandidater utdannet ved Nord universitet ha kunnskaper og ferdigheter til å utvikle fremtidsrettede løsninger. I en bærekraft-kontekst er alle ressurser begrenset, og kunnskap om forvaltning av ressurser skal være førende for profilområdet.

Mål

Bærekraftig innovasjon og entreprenørskap bidrar til å skape gode, trygge samfunn for fremtidige generasjoner. Innovasjon er viktig innen alle fagretning for å skape en bærekraftig fremtid. Regionen har behov for at Nord universitet bidrar til mer bærekraftige produkter, næringer og lokalsamfunn (å bo, jobbe og besøke).

Nord universitet et samfunnsansvar for en helhetlig tilnærming, samt å bidra til økt kunnskap som legger til rette for (bærekraftig) endring i praksis og som gir retning til fremtidig utvikling. Dette vil bidra til å bygge opp under den norske velferdsstaten.

I tillegg trenger Nordområdene bærekraftig innovasjon og entreprenørskap for å konkurrere med andre regioner. Her spiller Nord universitet en viktig rolle for å bidra til forskning og innovasjon i distriktene i Nords nedslagsfelt.

Forskningsprosjekter knyttet til bærekraftig innovasjon og entreprenørskap

 • Prosjektets mål

  Prosjektet har som mål å utvikle og implementere nye utdannings- og forskningsaktiviteter innen alternative foringsstrategier via globalt samarbeid for å skape en mer produktiv, bærekraftig og miljøvennlig husdyrsektor i fremtiden.

  Prosjektleder

  Prabhat Khanal

  Finansiering

  Utenriksdepartementet og Kunnskapsdepartementet

  Les mer om CEER

 • Prosjektets mål

  Utvikle digitale læringsverktøy som akselererer utviklingen av kompetanse, arbeidspraksisledelse og arbeidsorganisasjon.

  Prosjektleder

  Johan Elvemo Ravn

  Finansiering

  Norges forskningsråd

  Tidsperiode

  2020-2022

 • Prosjektets mål

  Målet med prosjektet er å adressere det entreprenørielle økosystemets kjønnsfordeling ved å gi en nyansert forståelse av hvordan kjønn er en avgjørende faktor, det vil si hvordan kvinner og menn påvirkes av, og i gjengjeld hvordan dette påvirker gründerøkosystemer ulikt.

  Prosjektleder

  Elisabet Ljunggren

  Finansiering

  Irske forskningsråd, EU

  Tidsperiode

  2019-2022

 • Prosjektets mål

  Prosjektets mål er å jobbe for at Norge skal være i forkant av utviklingen av innovativ IT-utdanning.

  Prosjektleder

  Robin Isfold Munkvold

  Finansiering

  Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

  Tidsperiode

  2017-2021

 • Prosjektets mål

  Målet med prosjektet er å bidra til radikal samskapning.

  Prosjektleder

  Tanja Ellingsen

  Finansiering

  Regionalt forskningsfond Nordland

  Tidsperiode

  2021-2023

 • Prosjektets mål

  Prosjektet bringer sammen universiteter og leverandører av vindstøtteteknologi med skipsredere for å undersøke, prøve ut og validere den operasjonelle ytelsen til et utvalg vindfremdriftsløsninger, og dermed muliggjøre markedsinntregning for vindfremdriftsteknologi og bidra til et grønnere transportsystem i Nordsjøen.

  Prosjektrepresentant

  Roberto Rivas Hermann

  Finansiering

  Interreg North Sea

  Les mer om WASP

 • Prosjektets mål

  Hovedmålet er å skape konkurransekraft og vekst for forretningspartnere gjennom økt organisatorisk fleksibilitet i vekslingen mellom nye, grønne vekstsegmenter og tradisjonelle produktområder.

  Prosjektleder

  Johan Elvemo Ravn

  Finansiering

  Norges forskningsråd

  Tidsperiode

  2020-2023

Utdanning

Nord universitet tilbyr en rekke studieprogrammer fra flere fakulteter som knyttes opp mot det tematiske satsingsområdet bærekraftig innovasjon og entreprenørskap.