Bærekraftig innovasjon og entreprenørskap

Nord universitet skal bli en tydeligere drivkraft for innovasjons- og entreprenørskap ved å styrke samarbeidet om forskning og utdanning med samfunnslivet og bedriftene i regionen.

Nord universitet har et av landets ledende forsknings- og utdanningsmiljøer innenfor innovasjon og entreprenørskap. Dette området skal styrkes og videreutvikles til å omfatte større deler av universitetets virksomhet.

Bærekraftig innovasjon og entreprenørskap bidrar til å skape gode, trygge samfunn for fremtidige generasjoner. Innovasjon er viktig innen alle fagretning for å skape en bærekraftig fremtid. Regionen har behov for at Nord universitet bidrar til mer bærekraftige produkter, næringer og lokalsamfunn.

Nords studenter skal få kompetanse til å utvikle og iverksette fremtidsrettede løsninger i arbeidslivet gjennom nye og digitale læringsformer og ved å legge bedre til rette for innovasjonskompetanse.​

Innovasjon og entreprenørskap

Forskningsprosjekter knyttet til bærekraftig innovasjon og entreprenørskap

 • Prosjektets mål: Prosjektet har som mål å utvikle og implementere nye utdannings- og forskningsaktiviteter innen alternative foringsstrategier via globalt samarbeid for å skape en mer produktiv, bærekraftig og miljøvennlig husdyrsektor i fremtiden.

  Prosjektleder: Prabhat Khanal

  Finansiering: Utenriksdepartementet og Kunnskapsdepartementet

  Les mer om CEER

 • Prosjektets mål: Utvikle digitale læringsverktøy som akselererer utviklingen av kompetanse, arbeidspraksisledelse og arbeidsorganisasjon.

  Prosjektleder Johan Elvemo Ravn

  Finansiering: Norges forskningsråd

  Tidsperiode: 2020-2022

 • Prosjektets mål: Målet med prosjektet er å adressere det entreprenørielle økosystemets kjønnsfordeling ved å gi en nyansert forståelse av hvordan kjønn er en avgjørende faktor, det vil si hvordan kvinner og menn påvirkes av, og i gjengjeld hvordan dette påvirker gründerøkosystemer ulikt.

  Prosjektleder: Elisabet Ljunggren

  Finansiering: Irske forskningsråd, EU

  Tidsperiode: 2019-2022

 • Prosjektets mål: Å jobbe for at Norge skal være i forkant av utviklingen av innovativ IT-utdanning.

  Prosjektleder: Robin Isfold Munkvold

  Finansiering: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

  Tidsperiode: 2017-2021

 • Prosjektets mål: Målet med prosjektet er å bidra til radikal samskapning.

  Prosjektleder: Tanja Ellingsen

  Finansiering: Regionalt forskningsfond Nordland

  Tidsperiode: 2021-2023

 • Prosjektets mål: Prosjektet bringer sammen universiteter og leverandører av vindstøtteteknologi med skipsredere for å undersøke, prøve ut og validere den operasjonelle ytelsen til et utvalg vindfremdriftsløsninger, og dermed muliggjøre markedsinntregning for vindfremdriftsteknologi og bidra til et grønnere transportsystem i Nordsjøen.

  Prosjektrepresentant: Roberto Rivas Hermann

  Finansiering: Interreg North Sea

  Les mer om WASP

 • Prosjektets mål: Hovedmålet er å skape konkurransekraft og vekst for forretningspartnere gjennom økt organisatorisk fleksibilitet i vekslingen mellom nye, grønne vekstsegmenter og tradisjonelle produktområder.

  Prosjektleder: Johan Elvemo Ravn

  Finansiering: Norges forskningsråd

  Tidsperiode: 2020-2023

Utdanning