Søk på videreutdanninger og mikroemner

Veiledningspedagogikk

Ledige studieplasser

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Stjørdal
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  Er du trafikklærer og ønsker å ha en lederrolle i arbeidet med kompetanseutvikling og kvalitetssikring for bedre sikkerhet på veg? Gjennom utdanningen utvikler du egen kompetanse for bedre å kunne veilede, drifte, lede, kvalitetssikre og utvikle trafikkskolen og medarbeiderne.

  Studiet er tilrettelagt for deg som er i jobb, og har delvis nettundervisning.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Stjørdal
  Studiepoeng: 10
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  Snøscooterinstruktører har en viktig oppgave med å legge grunnlaget for miljøriktig og sikker ferdsel med minst mulig konflikt mellom de ulike brukerne av naturen. I dette studiet får du formell kompetanse som instruktør i klasse S snøscooter.

  Studiet tar sikte på å utvikle kompetanse til å formidle lærestoff og gjennomføre undervisning som bidrar til snøscooterkjøring med minst mulig fare for uhell og ellers i tråd med lover og regler.

Søknadsfrist 10. desember

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 7,5
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  I en verden som er i stadig forandring er det kritisk at virksomheter har ansatte som søker etter nye løsninger, forretningsidéer og en enda mer effektiv forretningsdrift. I dette emnet vil vi fokusere på digitalisering, innvirkningen av digitalisering på virksomheter, ledelse og forretningsutvikling. Dette gir deg kunnskap og ferdigheter til å se muligheter som kan styrke en virksomhets konkurranseposisjon i en verden som krever og vil kreve mer digitalisering og bærekraft.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Namsos
  Studiepoeng: 5 studiepoeng
  Studieform: Samlingsbasert

  Er du eier eller leder i barnehage- og skolesektor og er interessert i å utvikle din kompetanse i veiledning og dialog relatert til barnehage- og skoleutvikling? Da kan dette studiet være aktuelt for deg!

  Studiet er rettet mot kommuner i Namdalsregionen, og er en del av et prosjekt som er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Søknadsfrist 15. januar

 • Lenke til kursside
  Studiested: Stjørdal
  Studiepoeng: 0 (kurs)
  Studieform: Kurs, to dager

  Er du trafikklærer klasse T og ønsker å undervise på det obligatoriske kurset for hurtiggående traktorer (klassene T 141 og 148) må du gjennomføre spesialutdanning, jf. trafikkopplæringsforskriftenes § 6-13.

Søknadsfrist 1. februar (mikroemner)

 • Lenke til mikroemneside

  Studiested: Nettbasert
  Studiepoeng: 2,5 studiepoeng
  Studieform: Digitale samlinger på kveldstid

  I dette emnet blir du introdusert til rollen av rytme og rim i muntlige, engelske tekster. Den økte bevisstheten vil styrke din kommunikasjonsevne, samtidig kan du overføre den nye tekstkompetansen til barn og ungdom i din egen arbeidspraksis.

  Studiet er tilpasset folk i arbeid, og samlingene vil foregå på ettermiddagstid.

 • Lenke til mikroemnesiden

  Studiested: Nettbasert
  Studiepoeng: 2,5 studiepoeng
  Studieform: Digitale samlinger

  Er demokratiet i krise? Og hvis så, hvordan skal vi forstå den krisen demokratiet befinner seg i? Emnet Demokratiets endelikt? Et blikk på demokratiet i det 21. århundret drøfter demokratiets stilling i verden i dag og gir et godt grunnlag for videre arbeid med demokrati og medborgerskap – både som undervisningstema i skolen eller i videre samfunnsvitenskapelige studier.

 • Lenke til mikroemnesiden

  Studiested: Nettbasert
  Studiepoeng: 3 studiepoeng
  Studieform:

  Kunne du tenke deg å lære hvordan man hilser, introduserer seg og snakker om arbeidsliv på sørsamisk?
  Studiet er særlig relevant for deg som er offentlig ansatt, eller for deg som ønsker et grunnlag for videre studier i sørsamisk.

 • Lenke til mikroemnesiden

  Studiested: Nettbasert
  Studiepoeng: 3 studiepoeng
  Studieform:

  Ønsker du å lære ord og uttrykk og samtalemåter om nӕrmiljø, samfunn og samiske arbeidsarenaer?
  Da er dette studiet for deg!

Søknadsfrist 15. februar

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Stjørdal
  Studiepoeng: 5
  Studieform: Samlingsbasert, en samling à fem dager

  Studiet tar sikte på å tilføre lærere både trafikkfaglig og trafikkpedagogisk kompetanse. Dette for at målene for trafikalt grunnkurs kan nås. Planen dekker kunnskap en lærer må ha for å skape en kvalitetsmessig god undervisningssituasjon for elevene som skal ta trafikalt grunnkurs.

Søknadsfrist 15. mars

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Stjørdal
  Studiepoeng: 5
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  Gjennomført og godkjent alle deler av utdanningen gir kompetanse til å undervise etter læreplan AM 146 j.fr. § 6 -6 i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

  Lærere i offentlig skole må i tillegg ha fullført spesialutdanning for trafikalt grunnkurs for lærere i den offentlige skole.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Stjørdal
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  Som trafikklærer for motorsykkel må du ha god ferdighet og kompetanse innen motorsykkelkjøring. Studiet hjelper deg med å utvikle disse egenskapene, og hvordan gi elever en trygg og god opplæring. Du lærer også om hvordan du kan tilpasse undervisningen til ulike elever og situasjoner.

 • Lenke til kursets nettside
  Studiested: Stjørdal
  Studiepoeng: 0 (kurs)
  Studieform: Kurs, to dager

  I forbindelse med innføring av den nye førerkortklassen for motorsykkel, klasse A2, er det også innført krav til opplæring for utvidelse fra A2 (mellomklasse) til A. Det er i den forbindelse stilt krav til trafikklæreren som skal forestå opplæring i henhold til trafikkopplæringsforskriften § 9-12 utvidelse fra klasse A2 til A. Krav om tilleggsutdanning er hjemlet i § 6-5 Spesielle krav til undervisningspersonell – klassene A1, A2 og A.