Videreutdanning havbruk og landbruksfag

Fiskestim

Studietilbud:

 • Jobber du i havbruksnæringen eller ønsker å bygge kompetanse for fremtidige muligheter? Da er dette studiet for deg.

  Akvafleks består av disse tre emnene:

  • Produksjonsbiologi (10 stp.)
  • Fiskehelse og velferd (10 stp.)
  • Vannkjemi og vannbehandlingsteknologi (10 stp.)

  Les mer om akvafleks

 • Kortreist, fleksibel og desentralisert kompetanse i akvakulturteknologi​​. Med FISKTEK bygger du din kompetanse i akvakultur-teknologi, landbaserte og lukkede anlegg.

  FISKTEK gir deg kompetanse om:

  • teknologiske løsninger
  • biologiske utfordringer
  • drift og oppbygging av settefiskanlegg

  I tillegg får du:

  • trening i teamarbeid og kommunikasjon
  • trening i individuelt arbeid
  • grunnlag for studier til bachelor grad og livslang læring

  Studiet består av tre enkeltemner:

  • Vannkjemi og vannbehandlingsteknologi (vår 2023) (10 stp.)

   Emnet gir grunnleggende kompetanse i kjemi med fokus på vannkjemi, vannbehandling, fiskens fysiologi og miljøkrav med særlig relevans for produksjon av laks. Grunnleggende om RAS-anlegg som er et tema som utvides i emne 2 og 3 i FISKTEK. Emnet må gjennomføres før neste emne i FISKTEK. 

  • Drift av postsmoltanlegg (høst 2023) (7,5 stp.)

   Emnet gir innsikt i oppbygging, drift og overvåkning av postsmoltanlegg. Det vil også bli undervist om andre typer landbaserte anlegg og lukkede anlegg i sjø.

  • Planlegging av postsmoltanlegg (vår 2024) (7,5 stp.)

   Emnet gir innsikt i utforming, dimensjonering og prosjektledelse av bygging av postsmoltanlegg og andre landbaserte anlegg.​
 • Studiet er tverrfaglig og er rettet mot ansatte i oppdrettsselskaper som ønsker å skaffe seg innsikt i havbruksnæringen, og er spesielt godt egnet for personer som ønsker kompetanseheving etter å ha jobbet noen år i næringen.

  Studiet gir 60 studiepoeng og går over tre år med ett emne hvert halvår.

  • Produksjonsbiologi (10 stp.)
  • Fiskehelse og velferd (10 stp.)
  • Grunnopplæring i HMS for havbruk og fiskeindustri (10 stp.)
  • Ledelse (10 stp.)
  • Økonomi for oppdrettere (10 stp.)
  • Kvalitetsledelse (valgfag 10 stp.)

  Innen havbruksdrift tilbyr vi også studie på 30 studiepoeng som går over 1,5 år med ett emne hvert halvår.

  • Produksjonsbiologi (10 stp.)
  • Fiskehelse og velferd (10 stp.)
  • Grunnopplæring i HMS for havbruk og fiskeindustri (10 stp.)
 • Emnet gir grunnleggende kompetanse i kjemi med fokus på vannkjemi, vannbehandling og fiskens miljøkrav med særlig relevans for produksjon av laks og marin fisk.

  • Vannkjemi og vannbehandlingsteknologi (10 stp.)

Om utdanningene

Videreutdanningene er studiepoenggivende og gir økt formalkompetanse. Undervisningen er samlingsbasert og det er mulig å følge studiene selv om du er i full jobb.

I utdanningene fremmer vi bærekraftig og nytenkende utvikling innen matproduksjon, klima og miljø.

Skreddersydde studietilbud for sjømatsektoren

Er du vår nye samarbeidspartner? Næringen er i stor utvikling og kompetansebehovet endres i takt med dette. I samspill med din virksomhet kan vi utvikle og skreddersy videreutdanninger med fleksibel utforming. Vi bidrar også til samarbeid mellom bedrifter og FOU.

Ta kontakt med prosjektkoordinator Viktor Solbakken.