Blå og grønn vekst

Nord universitet skal være en drivkraft for det grønne skiftet gjennom forskning og utdanning innenfor blå og grønne fagfelt.

Nord universitet er blant de ledende innen forskning og utdanning knyttet til naturressurser. Disse ressursene bidrar til bærekraftig utvikling av det grønne skiftet og en sterk sirkulær økonomi.

Nord universitet er lokalisert i en region med rikt naturgrunnlag, betydelige primærnæringer og fremtidsrettet industri. Universitetet skal prioritere utvikling av ny grunnleggende kunnskap om natur, bioteknologi, verdiskaping og sirkulære økonomiske system.

Forskning og utdanning innen blå og grønn vekst fører til økt matproduksjon og matsikkerhet. Nords nedslagsfelt dekker 40 prosent av Norges kystlinje og spiller en viktig rolle innen marin matproduksjon.

Effektene av klimaendringene er sterkere i nordområdene enn i resten av verden, og gjør dermed Nords geografiske lokalisering spesielt viktig. For å nå nasjonale og internasjonale mål er forskning innen blå og grønn vekst avgjørende når det gjelder økt grad av matressurser og for å begrense menneskelig avtrykk på klima og miljø.

Blå og grønn vekst

Forskningsprosjekter knyttet til blå og grønn vekst

 • Prosjektets mål: Kartlegge optimale soner for marine verneområder (MPA) i europeiske hav.

  Prosjektleder: Mark John Costello

  Finansiering: Horizon Europe

  Tidsperiode: Januar 2023 - April 2026

  Les mer om MPA Europe

 • Prosjektets mål: Undersøke rollen epigenetikk har på villfanget fisk som skal tilpasse seg en oppdrettssituasjon.

  Prosjektleder: Jorge Manuel de Oliveira Fernandes

  Finansiering: European Research Council

  Tidsperiode: 2016-2020

  Les mer om EPIFISH

 • Prosjektets mål: ARCTAQUA har som hovedmål å promotere utviklingen av bærekraftig oppdrett i den Arktiske regionen.

  Prosjektleder: Ørjan Hagen

  Finansiering: Kolarctic CBC, EU, Russland, Norge, Sverige og Finland

  Les mer om ARCTAQUA

 • Prosjektets mål: Målet med prosjektet er å redusere klimagassutslipp fra fjøs ved å omdanne metan til karbondioksid gjennom katalytisk forbrenning av metan produsert av storfe.

  Prosjektleder: Geir Næss

  Finansiering: Norges forskningsråd

  Tidsperiode: 2019-2022

 • Prosjektets mål: Målet med prosjektet er å utvikle bioteknologi som signifikant forbedrer metoder for stamfiskforvaltning og forsterke den reproduktive seleksjonen av utvalgte arter.

  Prosjektleder: Jorge Galindo-Villegas

  Finansiering: Horisont 2020 og Norges forskningsråd

  Tidsperiode: 2020-2023

  Les mer om BestBrood

 • Prosjektets mål: Studere holdninger til og håndtering av mineralavfall som ressurs.

  Prosjektleder: Annelin Seppola

  Finansiering: Norges forskningsråd

  Tidsperiode: 2020-2024

Utdanning

Studieprogrammene på Fakultet for biovitenskap og akvakultur er i høy grad relatert til blå og grønn vekst.