Forsidemaler

​Du skal bruke Nord universitets forsidemaler ved bachelor-, master- og kandidatoppgaver. For øvrige innleveringer er det frivillig å bruke forsidemal, med mindre det er spesifisert i oppgaveteksten.

Kandidatnummeret som skal skrives inn på forsiden (gjelder ikke masteroppgaver) ​finner du i Studentweb. For bacheloroppgaver avgjør fakultetet om det skal stå navn og/eller kandidatnummer. 

Oppgaver leveres normalt som ett, samlet pdf-dokument. Dersom du ikke har tilgang til å gjøre dette på din egen PC eller Mac, finnes det ulike muligheter for å slå sammen pdf-filer på nett. Her er et eksempel på en slik tjeneste som kan benyttes.

​OBS! 
Dersom det dukker opp påloggingsvindu når du prøver å laste ned malene, trykk på knappen "Avbryt" for å starte nedlastingen. Ev. prøv i en annen nettleser.