Styret

Styret ved Nord universitet er det øverste styringsorganet. Styret har ansvar for at virksomheten holder høy faglig kvalitet, og at universitetet blir drevet effektivt og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regelverk. Styret legger strategi, mål og resultatkrav for virksomheten, og skal og påse at drifta er i tråd med dette. Styret er også ansvarlig for disponering av de økonomiske ressursene og for kontroll og rapportering.

Styremøter 2023

  • ​​9. mars (styreseminar Bodø)

  • 10. mars (Bodø)
  • 3. mai (Levanger)
   • Innkalling og saksliste
   • Referater
   • Protokoll

  • 14. juni (Bodø)
   • Innkalling og saksliste
   • Referater
   • Protokoll​

  • 20. september (Levanger)
   • Innkalling og saksliste
   • Referater
   • Protokoll

  • 26. oktober (Bodø)
   • Innkalling og saksliste
   • Referater
   • Protokoll

  • 7. desember (Levanger)​​
   • Innkalling og saksliste
   • Referater
   • Protokoll​

Styremøter 2020

Styremøter 2019

Styremøter 2018

Styremøter 2017​​