Styret

Styret ved Nord universitet er det øverste styringsorganet. Styret har ansvar for at virksomheten holder høy faglig kvalitet, og at universitetet blir drevet effektivt og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regelverk.  Styret legger strategi, mål og resultatkrav for virksomheten, og skal og påse at drifta er i tråd med dette. Styret er også ansvarlig for disponering av de økonomiske ressursene og for kontroll og rapportering.

Universitetsstyret ved Nord universitet

universitetstyrets sammensetning for perioden 01.01.2016 - 31.07.2019

Medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet:

Styreleder
Vigdis Moe Skarstein

Medlemmer
Bjørg Tørresdal, nestleder
Aslaug Mikkelsen 
Reidar Bye
Anders Söderholm

Varamedlemmer
1. Søren Fredrik Voie
2. Kriss Rokkan Iversen 

Medlemmer fra undervisnings- og forskningspersonalet - fast ansatte:
Roar Tromsdal (med personlig vararepresentant Kåre Haugan)
Asbjørn Røiseland (med personlig vararepresentant Ove Jakobsen)
Lisbeth Flatraaker (med personlig vararepresentant Siv Almendingen)

Medlemmer fra undervisnings- og forskningsspersonalet - midlertidig ansatte
(funksjonstid 01.08.2017 - 31.07.2018)
Espen Leirset (med personlig vararepresentant Wenche H. Johannessen)

Medlemmer fra teknisk/administrativt ansatte:
Roald Jakobsen (med personlig vararepresentant Merete Holm)

Medlemmer fra studentene
(funksjonstid 01.08.17 - 31.07.18):
Emma Svarva Giskås (varamedlem Jarl Håkon Olsen)
Jim Simonsen Jenssen (varamedlem Ingvild Sivertsen)
Mathias Lauritzen (varamedlem Andrea Laurine Elvestad)

Styremøter

2018

  • 5. februar (Levanger)
  • 8. mars (kombinert med stu
  • 23. april (Bodø)
  • 21. juni (Stokmarknes)
  • 12. september (Sandnessjøen)
  • 25. oktober (Bodø)
  • 13. desember (Levanger)

2017

  • Onsdag 13. desember (Bodø)
    Innkalling og saksliste / Protokoll