Styret

Styret ved Nord universitet er det øverste styringsorganet. Styret har ansvar for at virksomheten holder høy faglig kvalitet, og at universitetet blir drevet effektivt og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regelverk. Styret legger strategi, mål og resultatkrav for virksomheten, og skal og påse at drifta er i tråd med dette. Styret er også ansvarlig for disponering av de økonomiske ressursene og for kontroll og rapportering.

​​​​​​​
Klikk her for å endre bildet
Fra venstre: Espen Leirset, Karl Kristian Kroken, Jim Simonsen Jenssen, Emma Svarva Giskås, Reidar Bye, Vigdis Moe Skarstein, Tor-Helge Allern, Bjørg Tørresdal, Sissel Marit Jensen, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Anne Deinboll og Roar Tromsdal. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

Universitetsstyrets sammensetning for perioden 01.01.2016 - 31.07.2021

Medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet:

Styreleder 
Vigdis Moe Skarstein

Medlemmer 
Bjørg Tørresdal, nestleder
Aslaug Mikkelsen 
Reidar Bye
Anders Söderholm

Varamedlemmer
1. Søren Fredrik Voie

Medlemmer fra undervisnings- og forskningspersonalet - fast ansatte: 
Roar Tromsdal (varamedlem Kåre Haugan)
Anne Deinboll (varamedlem Ove Jakobsen)
Tor Helge Allern (varamedlem Anne Mette Rosø)

Medlemmer fra undervisnings- og forskningsspersonalet - midlertidig ansatte
(funksjonstid 01.08.2018 - 31.07.2021)
Espen Leirset (varamedlem Wenche H. Johannessen)

Medlemmer fra teknisk/administrativt ansatte: 
Sissel Marit Jensen (varamedlem Torill Beate Risøy)

Medlemmer fra studentene 
(funksjonstid 01.08.18 - 31.07.21): 
Emma Svarva Giskås (varamedlem Lars Glomsvoll​)
Jim Simonsen Jenssen (varamedlem Torarin Hindklev)
Chanice Sørlie Johansen (varamedlem Karl Kristian Kroken)


Styremøter 2021

Styremøter 2020

Styremøter 2019

Styremøter 2018

Styremøter 2017