Styret

Styret ved Nord universitet er det øverste styringsorganet. Styret har ansvar for at virksomheten holder høy faglig kvalitet, og at universitetet blir drevet effektivt og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regelverk.  Styret legger strategi, mål og resultatkrav for virksomheten, og skal og påse at drifta er i tråd med dette. Styret er også ansvarlig for disponering av de økonomiske ressursene og for kontroll og rapportering.

Klikk her for å endre bildet
Fra venstre: Espen Leirset, Karl Kristian Kroken, Jan Simonsen Jensen, Emma Svarva Giskås, Reidar Bye, Vigdis Moe Skarstein, Tor Helge Allern, Bjørg Tørresdal, Sissel Marit Jensen, Aslaug Mikkelsen, Anders Söderholm, Anne Deinboll og Roar Tromsdal. Foto: Svein-Arnt Eriksen.

Universitetsstyrets sammensetning for perioden 01.01.2016 - 31.07.2021

Medlemmer oppnevnt av Kunnskapsdepartementet:

Styreleder 
Vigdis Moe Skarstein

Medlemmer 
Bjørg Tørresdal, nestleder
Aslaug Mikkelsen 
Reidar Bye
Anders Söderholm

Varamedlemmer
1. Søren Fredrik Voie

Medlemmer fra undervisnings- og forskningspersonalet - fast ansatte: 
Roar Tromsdal (varamedlem Kåre Haugan)
Anne Deinboll (varamedlem Ove Jakobsen)
Tor Helge Allern (varamedlem Anne Mette Rosø)

Medlemmer fra undervisnings- og forskningsspersonalet - midlertidig ansatte
(funksjonstid 01.08.2018 - 31.07.2021)
Espen Leirset (varamedlem Wenche H. Johannessen)

Medlemmer fra teknisk/administrativt ansatte: 
Sissel Marit Jensen (varamedlem Merete Holm)

Medlemmer fra studentene 
(funksjonstid 01.08.18 - 31.07.21): 
Emma Svarva Giskås (varamedlem Emelie Johanne Johansen)
Jim Simonsen Jenssen (varamedlem Torarin Hindklev)
Chanice Sørlie Johansen (varamedlem Karl Kristian Kroken)


Styremøter 2019

Styremøter 2018

Styremøter 2017