Styret

Styret er Nord universitets øverste styringsorgan. 

Styret har ansvar for at virksomheten holder høy faglig kvalitet, og at universitetet blir drevet effektivt og i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og regelverk.

Styret legger strategi, mål og resultatkrav for virksomheten, og skal og påse at drifta er i tråd med dette.

Styret er også ansvarlig for disponering av de økonomiske ressursene og for kontroll og rapportering.

Øyvind Fylling-Jensen, styreleder

Christian Wee, eksternt styremedlem

Eva Kristoffersen, eksternt styremedlem

Lise A. Dahl Karlsen, eksternt styremedlem

Varamedlemmer: Therese Troset Engan og Erik Lunde

Ellen Sæthre-McGuirk, medlem fra undervisnings- og forskningspersonalet
(fast ansatte)​​​

Varamedlem: Hanne Thommesen

Oddbjørn Johansen, Medlem fra undervisnings- og forskningspersonalet (fast ansatte)

Varamedlem: Tore Kristian Aune

Bjørn Olsen, Medlem fra undervisnings- og forskningspersonalet (fast ansatte)

Varamedlem: Eivind Junker

Tone Elisabeth Berg, medlem fra undervisnings- og forskningspersonalet (midlertidig ansatte)

Varamedlem: Trine Åsheim Bernhardsen

Sissel Marit Jensen, medlem fra teknisk/administrativt ansatte

Varamedlem: Winnie Christiansen

Emelie Johansen, medlem fra studentene

Varamedlem: Ellen Høvstad Vågen

Haldor Melby, medlem fra studentene

Varamedlem: Edward Glorud Sveen